Backup

From xat wiki
Revision as of 15:51, 7 January 2017 by Abbie (xat.me/Abbie)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎български • ‎العربية • ‎ไทย

backup.png (BACKUP) - Backup ng grupo ng mga users GRUPONG POWER

Ang Backup ay hinahayaan kang magkaron ng regular na backup sa iyong grupong staff (miyembro, mods, owner, main owners), bisita at ban users (bagamat, hindi kasama ang dunces, redcards, yellowcards) ay maipapadala sa email na ginamit noong in-activate ang grupo. Itong backup ay kilala rin bilang CSV data ng grupo o .xatu file (maaari mong makita ang iba pang impormasyon sa Manage patungkol sa mga file.)

NB Ito ay magpapadala ng email kung walang pagbabago na ginawa sa huling CSV.