Banpool

From xat wiki
Revision as of 15:59, 7 January 2017 by Abbie (xat.me/Abbie)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

banpool.png (BANPOOL) - Pool para sa mga banned users GRUPONG POWER

Ang brown pool ay banpool.
  • Ang kapangyarihan na ito ay hinahayaan kang gumawa ng banned pool para sa mga banned users (brown). Ang banned na users ay mapupunta dito sa espesyal na pool kapag sila ay nag refresh at mananatili doon habang sila ay banned.
  • If you want to automatically send users to banpool, get Banish power and if the ban is over 1 hour it will automatically send them to banpool.
  • Tignan ang Rankpool para sa banpool na settings.
  • TANDAAN: Ang grupo ay kinakailangan ng rankpool para sa banpool para ito ay gumana..