Barka

From xat wiki
Revision as of 11:26, 5 February 2017 by Marek (xat.me/Marek)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
barge.png (BARGE) - Barka w basenie

Powers BARKA pozwala właścicielom i moderatorzy, aby przejść do pełnej puli przez wtrącanie się innego użytkownika.

Uwaga: Pokoje pojawiają się tylko, gdy masz ponad sześćdziesięciu użytkowników na czacie i pojawiają się jako przyciski na liście użytkowników.

Chat właściciele mogą ustawić, co plasuje mogą korzystać Barka w gcontrol (domyślnie modów i wyższe).