Blastkick/tl

From xat wiki
Revision as of 13:42, 8 June 2018 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
blastkick.png (BLASTKICK) - Ang mga animasyon kapag ito ay nasipa GRUPONG POWER

Ang blaskick ay isang grupong power na nagpapakita ng mga animasyon kapag ang isang tao sa chat ay nasipa

Mas maraming Blastkick powers ang naka assigned, mas maraming animasyon ang mauunlocked.

  • 1 kapangyarihan = unang animasyon
  • 2 kapangyarihan = pangalawang animasyon
  • 4 na kapangyarihan = pangatlong animasyon
  • 8 na kapangyarihan = pang apat na animasyon

Kung hindi mo gustong makita at mga epektong blast i-type ang: $blastkick=off sa chat.

  • Kung mas gusto mo ang ikatlong animasyon, i-type ang: $blastkick=3 sa chat (ang grupo ay mangangailangan ng sapat na nakatalagang mga powers)
Unang animasyon.
Pangalawang animasyon.
Pangatlong animasyon.
Pang-apat na animasyon.