Blastpro/tl

From xat wiki
Revision as of 13:36, 8 June 2018 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
blastpro.png (BLASTPRO) - Ang mga animasyon kapag ito ay naitalaga GRUPONG POWER

Blastpro ay isang grup power na nagpapakita ng animasyon kapag ang user ay naitalaga sa rank. (member, moderator, etc)

Mas maraming Blastpro ang nakaassigned ay mas maraming animasyon ang mau-unlocked.

  • 1 na kapangyarihan = unang animasyon
  • 2 na kapangyarihan = pangalawang animasyon
  • 4 na kapangyarihan = pangatlong animasyon

Kung ayaw mong makita at ang mga epektong blast habang nasa chat, i-type ang: $blast=off sa chat.

Kung mas gusto mo ang 3rd animation ay i-type ang: $blastpro=3 sa chat. (ang grupo ay kinakailangan ng sapat na mga powers na nakatalaga)

Unang animasyon.
Pangalawang animasyon.
Pangatlong animasyon.