Difference between revisions of "Boot/th"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 4: Line 4:
 
|heading=   
 
|heading=   
 
ย้ายผู้ใช้ไปยังห้องแชทอื่น
 
ย้ายผู้ใช้ไปยังห้องแชทอื่น
|status=
+
|status=limited
จำนวนจำกัด
+
|function=yes
 
|info=       
 
|info=       
 
พาวเวอร์ Boot จะให้คุณย้ายผู้ใช้ไปยังห้องแชทอื่น
 
พาวเวอร์ Boot จะให้คุณย้ายผู้ใช้ไปยังห้องแชทอื่น

Revision as of 13:45, 27 January 2017

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
boot.png (BOOT) - ย้ายผู้ใช้ไปยังห้องแชทอื่น จำกัด

พาวเวอร์ Boot จะให้คุณย้ายผู้ใช้ไปยังห้องแชทอื่น

โปรสังเกต: คุณต้องเป็นผู้ดูแลหรือสูงกว่าในการใช้พาวเวอร์ตัวนี้!

ในการบูท ให้คลิกผู้ใช้แล้วเลือก kick จะมีกล่องขึ้นมาให้พิมพ์ชื่อกรุ๊ปที่เราต้องการเตะไป เช่น "Home" ถ้าคุณบูทใครๆ ไปห้องที่ไม่เหมาะสม หรือใช้พาวเวอร์อย่างไม่ควร จะเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการบริการและคุณอาจจะถูกลบพาวเวอร์นั้นออกจากบัญชีของคุณ