Candy

From xat wiki
Revision as of 17:03, 17 December 2016 by Abbie (xat.me/Abbie)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎български • ‎العربية • ‎ไทย

candy.png (CANDY) - Candy na temang smilies LIMITADO

  • Tandaan: (cdyback) at (cdycorn) ay espesyal para sa back smilies at ang (floss) at (lolipop) ay kamay, mga halimbawa: (d#floss#both), (d#lolipop#both#wrist), (d#cdyback) at (eek#cdycorn).

Mga smilies