Commands คำสั่งต่างๆ

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Commands and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎português do Brasil • ‎română • ‎ไทย

Contents

xat มีการใช้งานคำสั่งต่างๆ ด้วย "/" (เครื่องหมายแสลช) เพื่อการทำสิ่งต่างๆ ขั้นก้าวหน้าซึ่งไม่มีในระบบกราฟฟิค บางคำสั่งสามารถใช้งานได้กับผู้ใช้ทุกคน และบางคำสั่งจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ช้ที่มีตำแหน่งในแชท หรือมี พาวเวอร์

คำสั่ง "/" พื้นฐาน

คำสั่งต่อไปนี้ผู้ใช้ในแชททุกคนสามารถใช้ได้หรือจำเป็นต้องมีตำแหน่งในบางโอกาส

/o - เอฟเฟ็คต่างๆ สำหรับสไมลี่

คุณสามารถทำให้กล่องแชทเพิ่มเอฟเฟ็คสำหรับสไมลี่ทุกครั้งที่คุณใช้ได้โดยการพิมพ์ /o ตามด้วยรหัสของเอฟเฟ็คโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย #

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้สไมลี่ต่างๆ ของคุณมีเอฟเฟ็คกระจกสะท้อน และคุณมีพาวเวอร์ Mirror ให้พิมพ์ /om ลงในกล่องแชทแล้วส่งออกไปเหมือนข้อความปกติ คุณยังสามารถรวมเอฟเฟ็คต่างๆ ได้ด้วย เช่น /omis จะทำให้สไมลี่ต่างๆ เป็นเงาสะท้อนกลับหัวและเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้าคุณมีพาวเวอร์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่เอฟเฟคเป็นสีได้ด้วย เช่น /oFFFFFF จะทำให้สไมลี่ต่างๆ ของคุณเป็นสีขาว

ถ้าคุณต้องการยกเลิกเอฟเฟ็คต่างๆ ของสไมลี่ที่ทำไว้ ให้พิมพ์ /o ลงในแชท

/f - เพิ่มเพื่อนด้วยเลขไอดี

ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าไปในรายชื่อเพื่อนของคุณโดยที่คุณมีเพียงเลขไอดีของเขา สามารถทำได้โดยพิมพ์ /f ตามด้วยเลขไอดีของเขา และคุณสามารถใส่ชื่อตามที่คุณต้องการตั้งให้เห็นในรายชื่อเพื่อนของคุณได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น /f999999999 Abcd จะทำการเพิ่มเลขไอดี 999999999 เข้าไปในรายชื่อเพื่อนของคุณโดยใช้ชื่อว่า "Abcd"

/t - ไม่สนใจผู้ใช้

พิมพ์ /t ในการแชทส่วนตัวเพื่อที่จะเลิกสนใจหรือเพิกเฉยต่อผู้ใช้ใดๆ ถ้าคุณมีพาวเวอร์TTTH คุณจะสามารถส่งข้อความพร้อมสไมลี่แบบเต็มหน้าจอในการเลิกสนใจด้วย

คุณสามารถใช้คำสั่งเดียวกันในการแชทส่วนตัวเพื่อการยกเลิกการไม่สนใจผู้ใช้ดังกล่าว

/- หรือ /+ - ปิดหรือเปิดการใช้งานพาวเวอร์

พิมพ์ /+ขื่อพาวเวอร์ เพื่อเปิดการใช้งาน หรือ /-ชื่อพาวเวอร์ เพื่อปิดการใช้งานพาวเวอร์นั้นๆ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ /-nopc ในแชท จะปิดการใช้งานพาวเวอร์NoPC

/go - ย้ายไปยังห้องแชทอื่น

ในขระที่อยู่ในแชทใดๆ คุณสามารถใช้คำสั่ง /go เพื่อย้ายไปยังแชทอื่นได้ โดยสิ่งที่คุณจะต้องทราบคือชื่อของกรุ๊ปหรือหมายเลขของแชทนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ /go xat5 คุณจะไปที่แชท xat_test ทันที การพิมพ์ /go xat_test จะได้ผลเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 1 การตั้งข้อความเลื่อน

/s - ข้อความเลื่อน

ถ้าคุณเป็นเข้าของหรือเจ้าของหลัก คุณสามารถตั้งข้อความเลื่อนที่จะแสดงด้านล่างของกล่องพิมพ์ข้อความ (ดูตัวอย่างที่ 1)

ตัวอย่างเช่น คุณพิมพ์:

 • /sยินดีต้อนรับสู่แชทของฉัน กรุณาสุภาพ ไม่เช่นนั้นคุณจะถูกแบน

คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความได้โดยการเพิ่มรหัสของสีเข้าไป เช่นการเพิ่ม #FF0000 เข้าไปที่ท้ายประโยคจะทำให้เป็นสีแดง

 • /sยินดีต้อนรับสู่แชทของฉัน กรุณาสุภาพ ไม่เช่นนั้นคุณจะถูกแบน#FF0000

/p - ป้องกันกรุ๊ปของคุณจากการรุกราน

ถ้ากรุ๊ปของคุณกำลังถูกรุกราน ผู้ที่เป็นเจ้าของสามารถเข้าโหมดป้องกันได้โดยการพิมพ์ /p ในแชทหลัก หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจำเป็นจะต้องเล่นเกมส์ capcha ให้สำเร็จเพื่อเข้าสู่แชท คุณสามารถปิดโหมดป้องกันได้โดยการพิมพ์ /p อีกครั้ง

หมายเหตุ: จะมีช่วงเวลาการรอ 15 วินาที สำหรับโหมดป้องกันก่อนที่คุณจะทำการเปิดหรือปิดได้อีกครั้ง

ถ้าคำสั่ง /p ใช้ไม่ได้ผล คุณสามารถใช้โหมดต่างๆ เหล่านี้เป็นทางเลือกในการเพิ่มการป้องกัน

 • /pg หรือ /p2 จะบังคับให้ผู้ยังไม่ได้ลงทะเบียนไปเล่น Capcha และจะปิดปากแขกที่เข้ามาใหม่ไม่ให้พิมพ์ข้อความเป็นเวลา 3 นาที
 • /pc หรือ /p3 จะบังคับให้แขกทุกคนต้องไปเล่น Captcha
 • /pR or /p4 จะทำให้เป็นแชทสำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ผู้มาเยือนทั้งหมดจะถูก CAPTCHA
 • /pr หรือ /p5 จะทำให้เป็นแชทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
 • /pm หรือ /p6 ทำให้เป็นแชทสำหรับสมาชิกเท่านั้น

ผู้เป็นเจ้าของหลักของแชทสามารถใช้พาวเวอร์GControlเพื่อเปลี่ยนค่าจำนวนชั่วโมงและเปลี่ยนขั้นต่ำตำแหน่งของผู้ที่สามารถเปิดโหมดป้องกันได้

หมายเหตุ:

 • สมาชิกและที่มีตำแหน่งสูงกว่าไม่จำเป็นต้องผ่าน CAPTCHA ขณะที่อยู่ในโหมดป้องกัน
 • อย่าใช้ /pr ในขณะที่โปรโมตแชทกรุ๊ปของคุณอยู่ยกเว้นว่ามีเหตุจำเป็นจริงๆ ให้ใช้ /p แทน(แชทจะต้องเปิดสำหรับทุกคน) คุณอาจเสียการโปรโมตไปหากใช้ /pr

/i - ข้อมูล

ถ้าคุณเป็นเจ้าของ คุณสามารถหาข้อมูลได้ว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนข้อความเลื่อนครั้งสุดท้ายหรือใครเป็นผู้สั่งให้เข้าสู่โหมดป้องกันโดยการพิมพ์ /i ในแชทหลัก คุณจะได้รับข้อความอัตโนมัติซึ่งจะแสดงให้เห็นไอดีของผู้ใช้คนล่าสุดที่ใช้คำสั่ง /p /h และ /s หากเลขไอดีเป็น 0 แสดงว่ายังไม่เคยมีผู้ใช้คำสั่งดังกล่าว

/m - การตั้งผู้ใช้เป็นผู้ดูแล

เจ้าของและเจ้าของหลักสามารถพิมพ์ /m ในการแชทส่วนตัวกับผู้ใช้เพื่อตั้งให้เป็นผู้ดูแล

คำสั่ง "/" สำหรับพาวเวอร์

พาวเวอร์บางตัวทำให้คุณใช้คำสั่ง "/" ได้เพิ่มขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ดูหัวข้อของพาวเวอร์นั้น

/away - ไม่อยู่หน้าแชท

จะเพิ่มเครื่องหมายนาฬิกาที่สัญลักษณ์แทนตัวเพื่อแสดงให้ผู้ใช้อื่นๆ ทราบว่าคุณไม่ได้อยุ่ที่แชท เพิ่มเติมดูที่:Away

/f - เปลี่ยนชื่อเพื่อนของคุณ

เปลี่ยนชื่อเพื่อนของคุณที่ปรากฎอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: Nick

/g - เพื่อทำให้ตัวคุณเองเป็นผู้มาเยือน

เพิ่มเติมดูที่: Guestself

/h - หยุดผู้ใช้มิให้พูดคุยเป็นการชั่วคราว

ปิดปากผู้ใช้ทุกคนในตำแหน่งนั้นทั้งหมดเป็นเวลาไม่เกิน 60 วินาที คำสั่งนี้จะมีทางเลือกที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายทาง

ตำแหน่งเริ่มต้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือเจ้าของหรือที่สูงกว่านั้น เพิ่มเติมดูที่: Hush

/hug - ส่งอะนิเมชั่นการกอด

พาวเวอร์บางตัวมีความาสามารถในการส่งอะนิเมชั่นการกอดได้ ถึงแม้ว่าการส่งการกอดในการคุยส่วนตัวนั้นฟรีและส่งได้ไม่จำกัด การส่งการกอดในแชทหลักนั้นจะเสีย 10 xat ต่อครั้งและจำกัดการส่งได้ไม่เกิน 20 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: Hugs

หมายเหตุ:

 • การกอดอาจส่งข้อความที่ต้องการหลังจากชื่อการกอดได้ด้วย
 • ข้อความนี้สามารถใส่สีได้ ตัวอย่างเช่น /hug ny สวัสดีปีใหม่!#ff0000 จะส่งข้อความไปเป็นสีแดง
 • /hug สามารถเปลี่ยนเป็น /hugall และ /jinx เปลี่ยนเป็น /jinxall ได้เพื่อเป็นการส่งกอดหน้าแชทหลัก โดยให้ระวังว่ามีค่าส่ง!

/jinx - ส่งความโชคร้าย

คำสั่งนี้จะใช้ในการส่ง ความโชคร้าย ซึ่งจะทำให้การแชทของคนนั้นเปลี่ยนไป เช่น Jumblejinx จะสร้างความสับสนให้กับข้อความของคนนั้น

คำสั่งเพื่อส่งความโชคร้ายต่างๆ จะต้องส่งในการแชทส่วนตัวเท่านั้น ในขณะที่ /jinx ส่งได้ฟรี (ส่งโดยการแชทส่วนตัวเท่านั้น) การ /jinxall (การส่งความโชคร้ายให้กับผู้ใช้ทุกคนในแชทหลัก) จะเสีย 10 xat ต่อครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ ความโชคร้าย

หมายเหตุ:

 • /jinx สามารถเปลี่ยนเป็น /jinxall ได้ แต่ขอให้ระวังเรื่องค่าส่ง!
 • คุณไม่สามารถส่งความโชคร้ายให้กับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้

/ka - การเตะผู้มาเยือนทุกคน

การเตะผู้มาเยือนทุกคนในแชท โดยมีทางเลือกต่างๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้

ตำแหน่งเริ่มต้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือผู้ดูแลหรือที่สูงกว่านั้น เพิ่มเติมดูที่: Kickall

/m - การตั้งให้เป็นผู้ดูแลชั่วคราว

แต่งตั้งผู้มาเยือนหรือสมาชิกเป็นผู้ดูแลตามระยะเวลาที่กำหนด สูงสุดที่ 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งเริ่มต้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือเจ้าของหรือที่สูงกว่านั้น เพิ่มเติมดูที่: Tempmod

/mb - การตั้งให้เป็นสมาชิกชั่วคราว

แต่งตั้งผู้มาเยือนให้เป็นสมาชิกตามระยะเวลาที่กำหนด สูงสุดที่ 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งเริ่มต้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือผู้ดูแลหรือที่สูงกว่านั้น เพิ่มเติมดูที่: Tempmem

/mo - การตั้งให้เป็นเจ้าของชั่วคราว

แต่งตั้งผู้มาเยือน สมาชิก หรือผู้ดูแลเป็นเจ้าของตามระยะเวลาที่กำหนด สูงสุดที่ 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งเริ่มต้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือเจ้าของหลัก เพิ่มเติมดูที่: Tempown

/n - ลงโทษผู้ดูแล

พิมพ์คำสั่งในนี้ในการแชทส่วนตัวกับผู้ดูแล"ถาวร"เพื่อที่จะตัดความสามารถของผู้ดูแลทั้งหมดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 36 วินาทีจนถึง 24 ชั่วโมง คำสั่งนี้จะใช้ไม่ได้กับผู้ดูแลชั่วคราว

ตำแหน่งเริ่มต้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือเจ้าของหรือที่สูงกว่านั้น เพิ่มเติมดูที่: Sinbin

/nb - การมอบเข็มสัญลักษณ์ให้กับผู้ใช้

พิมพ์คำสั่งนี้ในการแชทส่วนตัวกับผู้ใช้เพื่อที่จะมอบเข็มสัญลักษณ์ให้ คำสั่งเดียวกันจะใช้เพื่อการถอดเข็มสัญลักษณ์นั้นออก

ตำแหน่งเริ่มต้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือเจ้าของหรือที่สูงกว่านั้น เพิ่มเติมดูที่: Badge

/r - ล็อคผู้ใช้ให้อยู่ในตำแหน่ง

ล็อคตำหน่งของผู้ใช้ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเปลี่ยนจากผู้อื่นจนกว่าคำสั่งล็อคจะถูกยกเลิกไป

ตำแหน่งเริ่มต้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือเจ้าของหรือที่สูงกว่านั้น เพิ่มเติมดูที่: Ranklock

/t - เชิญคุยกับมือ

พิมพ์คำสั่งนี้ในการแชทส่วนตัวกับผู้ใช้เพื่อที่จะเพิกเฉย โดยมีทางเลือกเพื่อส่งสไมลี่ยักษ์ตัวที่คุณต้องการให้ปรากฎในการแชทถ้าเขามาคุยส่วนตัวกับคุณ โดยพิมพ์ /tข้อความ#สไมลี่ เพื่อเพิ่มสไมลี่และข้อความดังกล่าว

คุณสามารถทดสอบได้โดยการพิมพ์ /t ในแชทหลักเพื่อหรับเปลี่ยนข้อความให้สมบูรณ์ เพิ่มเติมดูที่: TTTH

การแก้ไขบั๊คในคำสั่ง "/"

ในห้องแชทสำหรับการแก้ไขบั๊ค (แชทซื้อมีไอค่อนลูกบอล 8ball เป็นสีฟ้าแทนที่จะเป็นสีดำปกติ) จะมีคำสั่งพิเศษต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ คุณสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ต่อไปนี้ในแชทของคุณถ้าคุณเพิ่ม "?test" เข้าไปตอนท้ายของชื่อกรุ๊ปด้วย

คำสั่งต่างๆ เหล่านี้ดูเหมือน(และที่แท้จริง)ไม่ได้มีประโยชน์อะไร อย่างไรก็ตามก็เคยถูกใช้โดยผู้ดูแลระบบที่สร้างและทดสอบลักษณะพิเศษต่างๆ

โปรดสังเกตว่าข้อความต่างๆ ที่ส่งมานั้นจะมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่เห็น

/debug - ดูข้อมูลเพื่อการแก้ไขบั๊ค

คำสั่งเริ่มต้น /debug จะแสดงข้อมูลทางเทคนิคเบื้องต้นสำหรับแชท จำนวนหน่วยความจำที่ใช้ จำนวนเฟรมต่อวินาที(FPS) ค่าเฉลี่ยจำนวนเฟรมต่อวินาที(aFPS)

/debug clearlists - ลบข้อมูลของแชทบางส่วนในแคชออก

เมื่อคุณใช้คำสั่งนี้ ข้อมูลแชทบางส่วนที่เก็บใขแคชจะถูกลบทิ้งไป แชทหลักและรายชื่อผู้ใช้จะถูกลบทิ้งไป คุณจะถูกนำกลับมาเป็นรายชื่อแรกโดยไม่มีข้อมูลของตำแหน่งและความสัมพันธ์ใดๆ ข้อมูลจะเริ่มถูกเก็บลงแคชจากจุดนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้จะถูกเพิ่มเข้ามาในรายชื่อเมื่อเขาเข้ามาแล้วเริ่มทำการแชทอีกครั้ง

/debug avs - การควบคุมเอฟเฟ็คต่างๆ ของรูปแทนตัว

คำสั่งนี้จะใช้สำหรับการควบคุมเอฟเฟ็คต่างๆ ของรูปแทนตัว เช่นคำสั่ง "$glitter" มาโคร แต่อย่างไรก็ตาม จะแตกต่างกับมาโครที่เอฟเฟ็คนี้ไม่ต่อเนื่องไปตลอด

ใช้ /debug avs หรือ /debug avs 0 เพื่อระงับเอฟเฟ็คต่างๆ ของรูป และ /debug avs 1 เพื่อเริ่มใช้เอฟเฟคต่างๆ อีกครั้ง

/debug cacheback - ดู SWFs โหลดเข้าไปในแคช

คำสั่งนี้จะ "ย้อนกลับ" ในส่วนของ swf (สัญลักษณ์แทนตัว, สไมลี่ต่างๆ, เป็นต้น) ที่โหลดเข้ามาในแคช ใช้ /debug cacheback 1 เพื่อเปิดใช้อีกครั้ง

/debug zappri/primary/shadow - เปลี่ยนรายละเอียดการเชื่อมต่อของแชท

ทั้งสามคำสั่งนี้จะทำการเปลี่ยนเลขไอพีที่แชทเชื่อมต่ออยู่ แต่เหมือนจะไม่มีผลใดๆ

/debug gctrick - ส่งข้อความช่วยเหลือ "gctrick"

การใช้ /debug gctrick 1 หรือเลขจำนวนเต็มใดๆ จะทำให้แชทส่งข้อความช่วยเหลือกลับไปยังคำสั่งเดียวกับท่คุณส่งมา

/debug smilietest - ทดสอบสไมลี่ประเภทต่างๆ

ทดสอบสไมลี่ประเภทต่างๆ ด้วยการใช้ /debug smilietest 1 โดยที่ "1" สามารถเป็นตัวเลขต่างๆ เหล่านี้ในการทดสอบ

 • 1 - ทดสอบสไมลี่ต่างๆ แบบสุ่ม
 • 2 - ทดสอบการรวมสไมลี่ต่างๆ แบบสุ่ม
 • 3 - ทดสอบสไมลี่แบบฟรีต่างๆ

/debug fakemessage - ส่งข้อความสำหรับทดสอบ

ใช้ /debug fakemessage 1 โดยที่ "1" อาจะเป็นเลขใดๆ ไปจนถึง 200 โดยข้อมูล lorem ipsum จะถูกโพสต์ลงบนแชท

/debug avtest - ทดสอบรูปแทนตัวแบบสุ่มจำนวนสองรูป

ใช้ /debug avtest 1 จะทำให้คุณส่งข้อความด้วยรูปแทนตัวแบบสุ่มจำนวนสองรูป

/debug graph - ดูข้อมูลการ debug แบบแผนภูมิ

เพื่อให้คำสั่งนี้ทำงาน ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์ /debug คำสั่งแผนภูมิจะมีด้วยกัน 4 ทางเลือก

 • 0 - ปิดการแสดงแผนภูมิ
 • 1 - แผนภูมิแนวนอนเพื่อแสดงการใช้หน่วยความจำของคุณ
 • 2 - แผนภูมิแนวตั้งเพื่อแสดงการใช้หน่วยความจำของคุณ
 • 3 - ทั้งสองแบบข้างต้น
 • 4 - แผนภูมิเส้นแนวตั้งเพื่อแสดงจำนวนเฟรมต่อวินาที (FPS).

/debug msgcount - นับจำนวนข้อความของคุณ

พิมพ์ /debug msgcount 1 เพื่อให้แชทเริ่มนับจำนวนข้อความของคุณโดยเริ่มจาก 1 และใช้ /debug msgcount off เพื่อหยุดการนับ

คุณสามารถใช้ตัวเลขอื่นๆ นอกจาก 1 เพื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นในการนับ

/debug fps - เปลี่ยนจำนวนเฟรมต่อวินาที (FPS) ของแชท

ยิ่งจำนวน FPS สูงเท่าไหร่ อะนิเมชั่นของแชทก็จะยิ่งเร็ซเท่านั้น ใช้ /debug fps 24 เพื่อทำให้อะนิเมชั่นในแชทเร็วขึ้นเป็นสองเท่า

ใช้ /debug fps 0 หรือ /debug fps 12 เพื่อกลับสู่ความเร็วปกติ

/debug cache - โหลดอาเรย์ของสไมลี่ย์เข้าไปในแคชของคุณ

พิมพ์ /debug cache และชุดของสไมลี่ย์(ตารางเริ่มต้นขนาด 12 x 12) จะทำให้เกิดการทับซ้อนกันในแชท คุณสามารถใช้ /debug cache 1 2 โดยที่ 1 จะเป็นความเร็ว และ 2 จะเป็นจำนวนของบรรทัดในการโหลด การใช้คำสั่งนี้ซ้ำจะไม่ไปลบสไมลี่ย์เดิมที่โหลดไปแล้ว

คุณจำเป็นต้องรีเฟรชเพื่อให้มันหายไป

/debug nocache - โหลดสไมลี่ย์ต่างๆ เข้าสู่แชท

คุณสามารถใช้คำสั่งนี้โดยการพิมพ์ /debug nocache 12 pty โดย 12 จะเป็นจำนวนบรรทัด และ pty จะเป็นสไมลี่ การใช้คำสั่งนี้ซ้ำจะไม่เป็นการลบสไมลี่ต่างๆ ก่อนหน้านี้

คุณจำเป็นต้องรีเฟรชเพื่อให้มันหายไป

/debug dp - การทดสอบการใส่พาวเวอร์ลงในกรุ๊ป

ใช้ /debug dp power 1 โดย power จะเป็นชื่อของพาวเวอร์ ถ้าคุณเป็นเจ้าของพาวเวอร์นั้น จะได้รับข้อความตอบกลับ "Power unassigned ok" มิฉะนั้น จะได้รับข้อความ "Power system error (db down)" กลับมา

นี่ไม่ได้เป็นการใส่พาวเวอร์จริง

/debug bump - ทดสอบเสียงการบั๊ม

คำสั่งนี้จะเล่นเสียงและอะนิเมชั่นการบั๊ม

/debug stest - กลไกการทดสอบสไมลี่

แชทนี้ได้สร้างกลไกการทดสอบสไมลี่ไว้โดยจะเปิดใช้งานเมื่อใช้คำสั่งนี้ คุณจำเป็นต้องให้ swf ของแชททำงานแบบภายในเท่านั้น แล้วใส่ swf ของสไมลี่ไว้ใน "C:\smilies\test\" แล้วตั้งชื่อไว้ในมาโคร $stest เช่น "$stest=placeholder,smiley1,smiley2,smiley3" แล้วใช้คำสั่ง /debug stest หลังจากนั้นให้ออกแล้วเข้าสู่ห้องแชท

คุณก็ควรจะสามารถใช่สไมลี่เฉพาะตัวของคุณได้แล้ว