Revision history of "Email Security/hu"

From xat wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:43, 26 June 2019FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot). . (2,236 bytes) (+10). . (Updating to match new version of source page)
  • (cur | prev) 10:32, 14 December 2017Mighty (xat.me/Mighty). . (2,226 bytes) (+59). . (Created page with "'''Figyelmeztetés: Nem javasoljuk Yahooǃ email változás politikája miatt a Yahoo előterjeszti a felhasználói fiókokat, amelyek inaktívvá váltak, vagy annak a tény...")
  • (cur | prev) 10:30, 14 December 2017Mighty (xat.me/Mighty). . (2,167 bytes) (+38). . (Created page with "==Yahoo! Mail== Yahoo! Mail lehetővé teszi számodra, hogy biztosítsd az emailed két lépcsős azonosítással. Látogasd meg [$1 ez] a link, hogy többet tudj róla.")
  • (cur | prev) 10:29, 14 December 2017Mighty (xat.me/Mighty). . (2,129 bytes) (+22). . (Created page with "==iCloud/Me/Mac== iCloud/Me/Mac most lehetőséget ad, hogy biztosítsd az emailed két lépcsős azonosítással. Látogasd meg [$1 ez] a link, hogy többet megtudj róla.")
  • (cur | prev) 10:28, 14 December 2017Mighty (xat.me/Mighty). . (2,107 bytes) (+40). . (Created page with "==Hotmail/Outlook== Hotmail/Outlook lehetővé teszi, hogy biztosítsd az emailed két lépcsős azonosítással. Látogasd meg [$1 ez] a link ahhoz, hogy többet tudj meg róla.")
  • (cur | prev) 10:27, 14 December 2017Mighty (xat.me/Mighty). . (2,067 bytes) (+49). . (Created page with "==Gmail== Te meg tudod védeni a Google e-mail fiókodat azzal, hogy bekapcsolod a [$1 két lépcsős azonosítás], amely tartalmazza a funkciókat, mint a telefon igazolás,...")
  • (cur | prev) 10:25, 14 December 2017Mighty (xat.me/Mighty). . (2,018 bytes) (+10). . (Created page with "Ha fizetett felhasználó vagy (ha fizettél a xatsért) te kérheted az emailed változtatását [$1 ticket nyitása].")
  • (cur | prev) 10:24, 14 December 2017Mighty (xat.me/Mighty). . (2,008 bytes) (+51). . (Created page with "Ez a cikk megmutatja, hogyan kell teljes mértékben biztonságos emailt társítani a xat fiókodhoz, hogy senki más ne férhessen hozzá. Az oldal borító négy fő email...")
  • (cur | prev) 11:18, 13 December 2017Mighty (xat.me/Mighty). . (1,957 bytes) (+1,957). . (Created page with "Email Biztonság")