การรักษาความปลอดภัยอีเมล

From xat wiki
Revision as of 15:23, 30 August 2016 by Aredhel (xat.me/Aredhel)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย


บทความเหล่านี้จะแสดงวิธีการรักษาความปลอดภัยอีเมล์ของบัญชี xat ของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงมัน. หน้านี้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการหลักๆทั้ง 4 แห่ง: Gmail, Yahoo Mail, Hotmail and iCloud.

Gmail ผู้ให้บริการอีเมล์ที่ดีที่สุดเลือกจะให้การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด. หากคุณเป็นผู้ชำระเงิน (ถ้าคุณซื้อ xats) คุณสามารถร้องขอการเปลี่ยนแปลงอีเมล โดย [เปิดตั๋ว http://xat.com/Ticket].

Gmail

Protect your Google account by enabling 2 step verification. Learn more by clicking the link below:

http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=en&answer=180744

Yahoo Mail

Yahoo Mail allows you to secure your email by using 2 step verification. Click here to learn how to turn on 2 step verification for Yahoo Mail.

Warning: We do not recommend yahoo email due to a change in policy that allows yahoo to re-distrubute your user accounts. This is a considerable security risk, please read more at Naked Security.

Hotmail/Outlook

Hotmail/Outlook allows you to secure your email by using 2 step verification. You can do this by going to this link: http://account.live.com/Proofs/Manage

iCloud/Me/Mac

iCloud/Me/Mac now gives you the ability you to secure your email with 2 step verification. Click here http://support.apple.com/kb/HT5570 to learn more about it.