Fantasy

From xat wiki
Revision as of 09:54, 15 December 2016 by Abbie (xat.me/Abbie) (Created page with "*'''Paalala:''' Kung ikaw ay gumamit ng "hole" bilang effect, ito ay kinakailangang nasa hulihan.")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎български • ‎العربية • ‎ไทย

fantasy.png (FANTASY) - Fantasy themed na smilies

  • Maaari mo rin gamitin ang effects, hal: (d#hole) (hehe#hehe#hole) - tandaan kung gumamit ka ng hole bilang effect kinakailangang ito'y laging nasa hulihan.
  • Paalala: Kung ikaw ay gumamit ng "hole" bilang effect, ito ay kinakailangang nasa hulihan.

Mga smilies