Difference between revisions of "Feast/pl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Feast")
 
(Updating to match new version of source page)
 
(24 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
|power=feast
 
|power=feast
 
|heading=   
 
|heading=   
Feast [[Flix]] and smilies
+
Uczta [[Special:MyLanguage/Category:Flix|Flix]] emotki
|status=
+
|status=limited group
limited group power
 
|flix=yes
 
 
|info=   
 
|info=   
Feast is a group power that allows you to add flixes (animated objects) to your chat, and also comes with some bonus smilies. There are four flixes available and 29 smilies.
+
Feast jest powersem grupowym, która pozwala na dodanie flixes (animowanych obiektów) do rozmowy, a także jest wyposażony w kilka uśmieszków bonusowych. Istnieją cztery flixes dostępne i 29 emotek.
  
The more Feast powers assigned, the more flixes unlocked.
+
Im więcej uprawnień Feast przypisane tym więcej animacji flixes odblokowanych.
  
* 1 power = '''CHEF''' flix
+
* 1 Powers = '''CHEF''' Flix
  
* 2 powers = '''THANKSGIVING''' flix
+
* 2 Powersy = '''Thanksgiving''' Flix
  
::'''''Note:'''The people in this flix and the background can be removed via settings.''
+
::'''Uwaga:''' ludzi w tym Flix i tło mogą być usunięte poprzez ustawienia.''
  
* 4 powers = '''TURKEY''' flix
+
* 4 Powersy = '''TURCJA''' Flix
  
* 8 powers = '''LIGHTS''' flix
+
* 8 Powersuw = '''ŚWIATŁA''' Flix
  
== Flix preview ==
+
==Flix podgląd==
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
|https://i.imgur.com/pT61h9e.gif
+
|https://util.xat.com/wiki/images/3/3c/Feast1.gif|1d=Chef flix
|https://i.imgur.com/NwSpIHU.gif
+
|https://util.xat.com/wiki/images/1/1e/Feast2.gif|2d=Thanksgiving flix
|https://i.imgur.com/tefx1X2.gif
+
|https://util.xat.com/wiki/images/d/dc/Feast3.gif|3d=Turkey flix
|https://i.imgur.com/IezSnKD.gif
+
|https://util.xat.com/wiki/images/f/f9/Feast4.gif|4d=Lights flix
 
}}
 
}}
  
==Changing Flix settings==
+
==Zmiana ustawień Flix==
  
'''Effect:''' Choose which feast themed flix animation to add to your chat. You can choose from: Chef, Thanksgiving, Turkey and Lights.
+
'''Efekt:''' wybrać święto tematyce flix animacja dodać do rozmowy. Można wybierać spośród: Chef, dziękczynienie, Turcji i światła.
  
'''Horizontal offset (%):''' Change how far left or right the flix is placed. Minimum value of -100 and maximum of +100.
+
'''Poziome przesunięcie (%):''' Zmień jak daleko w lewo lub w prawo Flix jest umieszczony. Minimalna wartość -100, a maksymalnie +100.
  
'''Vertical offset (%):''' Change how far up or down the flix is placed. Minimum value of -100 and maximum of +100.
+
'''Przesunięcie pionowe (%):''' Zmień jak daleko w górę lub w dół Flix jest umieszczony. Minimalna wartość -100, a maksymalnie +100.
  
'''Scale (%):''' Change the size of the flix. Minimum value of 1 and maximum of 1000.
+
'''Scale (%):''' Zmień rozmiar Flix. Minimalna wartość 1, a maksymalnie 1000.
  
 
'''Background:''' N/A.
 
'''Background:''' N/A.
  
'''Thanksgiving Options (checkboxes):''' Certain things can be toggled on and off in the Thanksgiving flix: Background, IndianF, IndianM, PilgrimF and PilgrimM.
+
'''Opcje Dziękczynienie (pól wyboru):''' Niektóre rzeczy można włączać i wyłączać w Flix Dziękczynienia: tło, IndianF, IndianM, PilgrimF i PilgrimM.
 
 
== Smilies ==
 
 
|smiley1=feast
 
|smiley1=feast
 
|smiley2=bowleat
 
|smiley2=bowleat
Line 75: Line 71:
 
|smiley28=thinkfood
 
|smiley28=thinkfood
 
|smiley29=toast2
 
|smiley29=toast2
 +
 +
|flix=yes
 +
|smiley=yes
 +
|food=yes
 
}}
 
}}

Latest revision as of 20:28, 12 May 2018

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
feast.png (FEAST) - Uczta Flix emotki OGRANICZONY POWERS GRUPOWY

Feast jest powersem grupowym, która pozwala na dodanie flixes (animowanych obiektów) do rozmowy, a także jest wyposażony w kilka uśmieszków bonusowych. Istnieją cztery flixes dostępne i 29 emotek.

Im więcej uprawnień Feast przypisane tym więcej animacji flixes odblokowanych.

  • 1 Powers = CHEF Flix
  • 2 Powersy = Thanksgiving Flix
Uwaga: ludzi w tym Flix i tło mogą być usunięte poprzez ustawienia.
  • 4 Powersy = TURCJA Flix
  • 8 Powersuw = ŚWIATŁA Flix

Flix podgląd

Chef flix
Thanksgiving flix
Turkey flix
Lights flix

Zmiana ustawień Flix

Efekt: wybrać święto tematyce flix animacja dodać do rozmowy. Można wybierać spośród: Chef, dziękczynienie, Turcji i światła.

Poziome przesunięcie (%): Zmień jak daleko w lewo lub w prawo Flix jest umieszczony. Minimalna wartość -100, a maksymalnie +100.

Przesunięcie pionowe (%): Zmień jak daleko w górę lub w dół Flix jest umieszczony. Minimalna wartość -100, a maksymalnie +100.

Scale (%): Zmień rozmiar Flix. Minimalna wartość 1, a maksymalnie 1000.

Background: N/A.

Opcje Dziękczynienie (pól wyboru): Niektóre rzeczy można włączać i wyłączać w Flix Dziękczynienia: tło, IndianF, IndianM, PilgrimF i PilgrimM.

Emotki