Fireworkshug

From xat wiki
Revision as of 08:44, 1 February 2019 by WaiZaDotCom (xat.me/WaiZaDotCom)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
fireworkshug.png (FIREWORKSHUG) - ฮัคธีมดอกไม้ไฟ จำกัด
ภาพเคลื่อนไหวของฮัครวมการนับถอยหลัง 5 ถึง 1 หลังจากพลุดอกไม้ไฟแสดงแล้วตามด้วยข้อความที่ทำขึ้น

Fireworkshug เป็นพาวเวอร์ "กอด"แบบหนึ่ง

การส่งกอดหน้าแชตหลักจะมีค่าใช้จ่าย 10 xat ต่อครั้ง และส่งกอดได้มากสุดได้ 20 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง

การส่งฮัคในซิบนั้นฟรีและส่งได้ไม่จำกัดจำนวน

การส่งฮัค

  • $command ใส่ข้อความ

ด้วยการส่งแบบนี้ สามารถเปลี่ยนสีของข้อความได้

  • /hug fireworks ใส่ข้อความที่นี่#hexcode

Example: /hug fireworks ใส่ข้อความตรงนี้#ba0000

ตัวอย่างแสดงข้อความสีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาลหลังจากพลุเริ่มต้น เพียงโค๊ดสีเลขฐานสิบหกเท่านั้นที่ใช้ได้

สไมลี่ต่างๆ