Fireworkshug/tl

From xat wiki
Revision as of 21:19, 29 December 2015 by Bella (xat.me/Bella) (Created page with "Ang animation ng hug kabilang ang isang countdown mula 5 hanggang 1 matapos ang fireworks ay mai-display at kasunod sa iyong mga custom na mensahe.")
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

fireworkshug.png (FIREWORKSHUG) - Fireworks themed hugs LIMITADO

Ang animation ng hug kabilang ang isang countdown mula 5 hanggang 1 matapos ang fireworks ay mai-display at kasunod sa iyong mga custom na mensahe.

Fireworkshug ay isang hug power.

Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours.

Sending hugs in PC are free of charge and there are no limits on usage.

Sending a hug:

  • /hug fireworks Your message here

Sa fireworkshug, and pagpapalit ng kulay ng mensahe ng hug ay ginawang posible:

  • /hug fireworks Your message here#hexcode

Example: /hug fireworks Your message here#ba0000

The above example will display a maroon coloured text after the fireworks animation. Only hex colour codes supported.

Limited pawns: Fw1 (hat#hS), Fw2 (hat#hw), Fw3 (hat#hs).

Bonus smilies are

Mga smilies