Flix/tl

From xat wiki
Jump to: navigation, search


Ilan sa mga Group Powers ay naghihintulot sa iyo na magdagdag ng "Flix" (animated na backgrounds) sa iyong grupo.

Mas maraming powers na naka-talaga, mas maraming flix ang maaari mong gamitin. Dalwang powers na naka-talaga ay nagbubukas ng 2nd na animation, 4 para sa pangatlo, at saka pa.

Paalala: Ilan sa mga Flix at group powers ay magkakaiba sa isa't isa, kung saan ay kinakailangan ng madami o konti na kapangyarihan.

Halimbawa: Kapag inassign mo ang kapangyarihan Springflix ay maaari mong magamit ang sarili nitong animation na kilala rin bilang flix. Ang mas marami mong inassign, mas maraming flix animations ang mabubukas o mau-unlocked para ito ay iyong magamit.

Para magamit at hindi magamit:

Paggamit at hindi paggamit: Maaari mong gamitin o hindi ang flix animation sa pag ta-type ng sumusunod na command $flix=off, para magamit muli ang animation, itype ang mga sumusunod sa chat $flix=on. Ang chat ay kinakailangang mayroong flix nakapangyarihang nakabukas o gimagamit para ito ay gumana!

Settings ng Flix

Note: maaari ka lamang gumamit ng isang flix sa isang pagkakataon kung kaya't magbukas ng isang flix power lamang.

Karagdagang Impormasyon:Matapos mong itakda ang iyong mga powers, kailangan mong iedit ang iyong chat setings. Kailangan mong buhayin ang power na flix sa pamamagitan ng pagtsek sa kahon at pagclick ng Edit button sa tabi ng power. May box na lalabas at maghihintulot sa iyo na macustomize ang iyong flix. Kung tapos ka nang iupdate ang iyong flix, mag scroll down sa babang bahagi ng pahina at i-click ang "Save Settings".

Epekto: Pumili ng flix effect (siguraduhing mayroon kang sapat na powers na nakatalaga)

Mga Kulay: Ilan sa mga flix ay nag-aalay ng mga kulay. Maglagay ng listahan ng kulay (katulad ng sa smiley na pagkukulay) hal. r#000001 para sa pula, itim. Maaari kang bumisita sa color-picker at pumili ng nais mong kulay.

Pahalang na offset: Maaari mong ilipat ang iyong flix effect sa kanan at kaliwa sa pamamagitan ng % dito.

Patayong offset: Maaari mong galawin ang iyong flix effect pataas at pababa sa pamamagitan ng paglalagay % dito.

Proporsyon: Maaari mong palitan ang sukat ng iyong animation dito.

Background. Pumili ng background para sa likod ng iyong animation. Kung gusto mong gamitin ang iyong sariling background, iselect ang "None" at ang background ng chatbox ang siyang magagamit.

Opsyon: Ilan sa mga flix ay nagbibigay ng ilang opsyon na maaaring maselect dito.

Smiley: Ang mga basic na smilies lamang ang gumagana. Maaari mong idagdag ang iyong smiley sa box, hal:beat - Love power.

Tiyak na Flix Settings

horror.png (horror) - Horror Flix

Walang background: Kinakailangan mong mag assign ng 2 Horror para magamit ang MATA, 4 para sa CAULDRON atbp. "
Paalala ang lumang (horror) ay ngayong (aghast)"

fairy.png (fairy) - Fairy Flix at smilies

Kinakailangan mong mag assign ng 2 Fairy para magamit ang FAIRY, 4 para sa BUTTERFLY atbp.

feast.png (feast) - Feast Flix at smilies

Kinakailangan mong mag assign ng 2 Feast para magamit ang THANKSGIVING, 4 para sa TURKEY.

love.png (love) - Love Flix at smilies

Walang background: Ilan sa mga flix ay mayroong built in na background. I-tsek ang box para mapatay ito at i-set ang "Background" sa None. Ang normal na chat background ay maaaring magamit.

Walang text: Itsek ang kahon para patayin ito o ang text.

santa.png (santa) - Santa Flix

Walang background: Ilan sa mga flix ay mayroong built in na background. I-tsek ang box para mapatay ito at i-set ang "Background" sa None. Ang normal na chat background ay maaaring magamit.

spooky.png (spooky) - Spooky Flix at smilies

Background: Ang Flix ng Spooky ay= Candles, Organ, Spider. Owl, Evil eyes, Cat
(kasama ang background na Pumpkins, Owl. Evil eyes, and Cat)

springflix.png (springflix) - Spring Flix at smilies

Background: Kinakailangan mong mag assign ng 1 Springflix para magamit ang FLOWER GROW, 2 para sa RANDOM FLOWERS, 4 para sa BUTTERFLY, 8 para sa SUN FLOWERS, 16 para sa SPRING.

winter.png (winter) - Winter

Walang background: Ilan sa mga flix ay mayroong built-in background (hat Santa Chimney). Itsek ang box nito para patayin ito at iset iset ang "Background" sa Wala. Ang normal na chat background ang siyang magagamit.


Walang snow: Itsek ang kahon upang patayin ang snow. (may pakinabang lalo na kung ang iyong mga users ay may mabagal na PCs)


Flip: Ilan sa mga animations (hal snowman) ay naghihintulot sa iyong iflip ang animation ng kanan pakaliwa.


Tree Settings

Bauble: Pagbuhay/pagpatay sa bauble hal. bilog o bituin

Glitter: Pagbuhay/pagpatay sa maliliit na star glitter

Star: Pagbuhay/pagpatay sa nagniningning na bituin sa taas ng puno

No back: Pagbuhay/pagpatay sa bauble sa "likod" ng puno. Iset ito kung ikaw ay gumagamit ng isang puno bilang background.

Spin: Baliktarin ang direksyon ng pag-ikot.