Foolsday

From xat wiki
Revision as of 18:37, 5 March 2018 by DonQuijote (xat.me/DonQuijote)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

foolsday.png (FOOLSDAY) - Prvoaprilska šala smajlići OGRANIČEN

Promjena datuma kalendara

Možete promijeniti mjesec i dan koji se pojavljuju na kalendaru. Da biste to učinili, koristite sljedeći kod:

  • (focalendar#m1d1); gdje m predstavlja mjesec i d predstavlja dan.

Na primjer, ako želite da prikažete 2.maj na kalendaru, trebali biste upisati:

  • (focalendar#m5d2)

Napomena: Smajlići Foolsday i Focushion su Ultra Smajlići, što znači da imaju dodatnu animaciju kada se kreću.

Smajlići