GControl

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Gcontrol and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
gcontrol.png (GCONTROL) - Konfigurirajte svoj chat GRUPNI POWER

GControl vam omogućava da napravite male prilagodbe pri podešavanju vašeg chata. Možete vidjeti listu svih opcija koje možete podesiti za svoj chat u nastavku.

Nakon uključivanja, možete pristupiti podešavanjima sa stranice dodatnih funkcija pomoću dugmeta za uređivanje blizu polja za potvrdu GControl. Evo opsežne liste svih trenutnih raspoloživih opcija i pojedinačnih podešavanja:

Osim ako nije drugačije navedeno, pojedinačna podešavanja su:

 • N/A
 • Guest
 • Temp member
 • Member
 • Temp moderator
 • Moderator
 • Temp owner
 • Owner
 • Main owner
 • Nobody

Napomena: Mod8 i Gcontrol power će povećati vrijeme maksimalnog banovanja za dva sata svaki, zato to treba imati na umu kada postavljate maksimalno banovanje.

Make Guest - Promijenite ko može učiniti korisnike gostom.

 • Zadano: Temp Moderator

Make member - Promijenite ko može učiniti korisnike memberom.

 • Zadano: Moderator

Make moderator - Promijenite ko može učiniti korisnike moderatorom.

 • Zadano:Owner

Kick - Promijenite ko može kickati korisnike.

 • Zadano: Temp Moderator

Ban - Promijenite ko može banovati korisnike.

 • Zadano: Temp Moderator

Unban - Promijenite ko može poništiti ban korisnicima.

 • Zadano: Temp Moderator

Moderator max ban time - Promijenite maksimalno vrijeme banovanja za moderatora.

 • 0-99 (gdje je 0 = zauvijek)
 • Zadano: 6

See silentban - Promijenite ko može vidjeti silent bans.

 • Zadano: Niko

Ne može biti silent banovani - Maksimalan rang koji može biti silent banovan (tj. Ako je postavljen moderatorima, onda owneri ne mogu biti silent banovani).

 • Zadano: N/A

Owner max ban time - Promijenite maksimalno vrijeme banovanja za ownere.

 • 0-999 (gdje je 0 = zauvijek)
 • Zadano: 0

Set scroller - Promijenite tko može postaviti chat scroll.

 • Zadano: Temp Owner

Must be locked - Promijenite koji rang i iznad moraju imati zaključavanje aktivirano.

 • Zadano: N/A

Must be registered - Promenite koji rang i iznad moraju imati registrovani račun i biti prijavljeni

 • Zadano: N/A

Preferred blast - Promijenite zadanu blast animaciju za Blast powerse.

 • 0-4 (gdje je 0 slučajan)
 • Zadano: 0

Can promote - Promijenite minimalni rang koji je u mogućnosti da promoviše chat

 • Zadano: Member

Barge in - Promijenite ko može koristiti Barge power.

 • Zadano: Temp Moderator

Max toons - Promijenite maksimalnu količinu toons (korisnika bez ID) dopuštenih na vašem chatu.

 • Zadano: 10

Ad position 0-2 - Promijenite lokaciju xat oglasa, gdje je 0 slučajan, 1 je na vrhu i 2 je na dnu.

 • Zadano: 0

Silent member - Promijenite ko može koristiti Silentm power.

 • Zadano: Temp Moderator

Can be Dunced - Maksimalni rang koji se može duncati (tj. Ako je postavljen za moderatore, tada se owneri ne mogu duncati).

 • Zadano: Main Owner

Can ranklock - Promijenite ko može koristiti ranklock power.

 • Zadano: Owner

Can award badge - Promijenite ko može koristiti Badge power.

 • Zadano: Temp Owner

Can naughty step - Promijenite ko može koristiti Naughtystep power.

 • Zadano: Temp Moderator

Can yellow card - Promijenite ko može koristiti Yellowcard power.

 • Zadano: Temp Moderator

Can red card - Promijenite ko može koristiti Redcard power.

 • Zadano: Temp Moderator

Red card factor - Promijenite faktor umnožavanja za Redcard power.

 • 0.1 - 10
 • Zadano: 6

Protect mode - Promijenite ko može uključiti režim Protekcije.

 • Zadano: Temp Owner

Protect default - Promijenite zadani režim Protekcije.

 • 1-5
 • Zadano: 1

Protect time - Promijenite zadano trajanje režima Protekcije.

 • 0.1 - 12 sati
 • Zadano: 1

Kick all - Promijenite ko može koristiti Kickall power.

 • Zadano: Temp Owner

Member flood trust - Promijenite količinu poruka koje memberi i iznad mogu poslati prije nego budu označeni kao spam.

 • 1-99
 • Zadano: 4

Flood threshold - Promijenite količinu znakova u poruci prije nego što će biti označena kao spam.

 • 10-200
 • Zadano: 50

Can jinx - Promijenite ko može koristiti Jumblejinx power.

 • Zadano: Guest

Can jinx same rank - Dopustite korisnicima da jinx korisnike istog ranga.

 • Yes/No
 • Zadano: No

Trenutne ideje

Napomena: Ovo nije garantovano da će biti dodano.

 • Dozvoli "make tempmod" ili "make tempmem" ili "make tempown" dozvole.
 • Dodajte dugmad itd. za kickovanje/izradu moderatora kada je dozvola odobrena.
 • Opcije za pojedinačne korisnike (tako da jedan moderator može imati dopuštenja koja drugi moderator ne).
 • Omogućite isključivanje mute/hush itd.ili postavite za moderatore.
 • Kontrolišite ko može izbrisati poruke.
 • Isključite izvještaje o banovanju.
 • Sposobnost uklanjanja ili promjene osjetljivosti automatskih kickovanja (protiv flooda), ili promjene na koje rangove utiču.
 • Postavljanje različitih ban vremena za tempmods/tempowners.
 • Dozvolite $tealth da bude onemogućen ili postavljen za moderatore.
 • Kontrolisanje ko može banovati/kickati/demote koga. Na primjer, dozvoljavajući moderatorima da demote temmoderatore, sprečavajući ownere da banujue moderatore, sprečavajući temmoderatore da banuju stalne membere itd.
 • Kontrolišite ko može da objavljuje linkove. Na primjer, dozvoljavajući gostima da objavljuju linkove, ili samo dozvoljavajući moderatorima i iznad da objavljuju linkove.
 • Invisible power dozvole (dozvoljavaju memberima, moderatorima, itd. da ga koriste).
 • Davanje moderatorima određene mogućnosti koje se uključuju samo kada nijedan owner nije na chatu i isključi se kada owner uđe na chat. Ovo bi trebalo zanemariti ownere koji su nevidljivi.
 • Moderator ne može banovati korisnika bez unošenja razloga i ako klikne ban bez razloga, neće se desiti ništa.
 • Kontrolišite ko može da vidi događaje na vašem chatu. Primjer: Dozvoli Moderatorima + da vide događaje ili samo Main owner da vidi događaje.