GControl

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Gcontrol and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
gcontrol.png (GCONTROL) - Isaayos ang iyong chatroom GRUPONG POWER

Ang gcontrol ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang ayusin ang setings ng iyong chat. Maaari mo makita ang listahan ng lahat ng opsyon na gusto mong ilagay sa iyong chat sa ibaba.

Kapag ito'y naitalaga, maaari mong ma-access ang mga settings na karagdagang tampok mula sa pahina sa pamamagitan ng edit button na malapit sa GControl na check box. Heto ang isang malawak na listahan na kasalukuyang magagamit na pagpipilian at indibidwal na settings:

Maliban kung ipinahayag, ang mga indibidwal na settings ay mga:

 • N/A
 • Bisita
 • Pansamantalang miyembro
 • Miyembro
 • Pansamantalang moderator
 • Moderator
 • Pansamantalang may-ari
 • May ari
 • Pangunahing may ari
 • Walang sinuman

Paalala: Ang Mod8 at ang Gcontrol ay dinaragdagan ang pinaka-mataas na oras ng 2 oras kada isa, kaya't panatilihin itong nasa isip kapag nagtatalaga ng pinaka-mataas na mga oras.

Gawing Bisita - Palitan kung sino ang maaring gumawa sa mga gumagamit na maging mga bisita

 • Default: Pansamantalang Moderator

Gawing miyembro - Baguhin kung sino ang pwedeng magtalaga bilang maging miyembro.

 • Default: Moderator

Gawing moderator - Palitan kung sino ang pwedeng mag talaga bilang maging moderator

 • Default: May-ari

Pagsipa - Palitan kung sino ang pwedeng sumipa sa mga bisita.

 • Default: Pansamantalang Moderator

Ban - Palitan kung sino ang pwedeng mag ban sa mga users.

 • Default: Pansamantalang Moderator

Unban - Palitan kung sino ang pwedeng mag unban sa mga users.

 • Default: Pansamantalang Moderator

Max ban time para sa Moderator - Palitan kung ano ang maximum ban time para sa moderator.

 • 0-99 (ang 0 ay = forever)
 • Default: 6

Tingnan ang silentban - Kung sino ang makakakita silent mga ban.

 • Default: Walang sinuman

Hindi ma-silentban - Ang pinaka-mataas na ranggo na maaaring ma-silentban ay (i.e. kung italaga sa mga moderator, ang mga may-ari ay hindi makakapag-silentban).

 • Default: N/A

Max ban time para sa Mayari - Palitan ang maximum ban time para sa may ari

 • 0-999 (ang 0 ay = forever)
 • Default: 0

Mag Set ng scroller - Palitan kung sino ang pwedeng mag set ng chat scroll.

 • Default: Pansamantalang Mayari

Kailangan ay naka lock - Palitan kung anong ranggo at mas mataas ang mayroong locking na naka activate.

 • Default: N/A

Kailangang nakarehistro - Palitan kung anong ranggo at mas mataas ay kinakailangang nakarehistro para maka log in.

 • Default: N/A

Gustong blast - Palitang kung anong default blast animasyon para sa Blast powers

 • 0-4 (ang 0 ay random)
 • Default: 0

Maaaring mag promote -Palitan ang minimum rank para makapag promote ng chat.

 • Default: Miyembro

Makapasok - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Barge na kapangyarihan.

 • Default: Pansamantalang Moderator

Max na toons - Palitan kung gano karami ang toons (user na walang ID) ang pwede sa iyong chat.

 • Default: 10

Posisyon ng Ad 0-2 - Palitan ang lokasyon ng xat ad, kung saan ang 0 ay random, ang 1 ay taas at ang 2 ay ibaba.

 • Default: 0

Silent na miyembro - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Silentm na kapangyarihan

 • Default: Pansamantalang Moderator

Maaaring i-dunced - Pinakamataas na ranggo na maaring i-dunced. (kung ito ay nakaset pang moderators, ay ang owners ay hindi pwedeng i-dunced)

 • Default: Main Owner

Maaaring mag ranklock - Change who can use ranklock na kapangyarihan

 • Default: Mayari

Pagkalooban ng badge - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Badge na kapangyarihan.

 • Default: Pansamantalang Mayari

Maaaring mag naughty step - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Naughtystep na kapangyarihan.

 • Default: Pansamantalang Moderator

Maaaring mag yellow card - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Yellowcard na kapangyarihan.

 • Default: Pansamantalang Moderator

Maaaring mag red card - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Redcard na kapangyarihan.

 • Default: Pansamantalang Moderator

Red card factor - Palitan kung anong multiplication factor para sa Redcard na kapangyarihan.

 • 0.1 - 10
 • Default: 6

Protect mode - Palitan kung sino ang pwedeng magbukas ng Protect mode.

 • Default: Pansamantalang Mayari

Protect default - Palitang ang default Protect mode.

 • 1-5
 • Default: 1

Protect time - Palitan kung gano katagal ang Protect mode.

 • 0.1 - 12 hours
 • Default: 1

Kick all - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Kickall na kapangyarihan.

 • Default: Pansamantalang mayari

Member flood trust - Palitan kung gaano karaming mensahe ang mga miyembro at pataas na pwedeng ipadala bago i-check bilang spam.

 • 1-99
 • Default: 4

Flood threshold - Palitan kung gaano karaming karakter sa mensahe bago ito i-check bilang spam.

 • 10-200
 • Default: 50

Maaaring mag jinx - Palitan kung sino ang pwedeng gumamit ng Jumblejinx na kapangyarihan.

 • Default: Bisita

Maaaring mag jinx ng parehong ranggo - Hayaan ang users na mag jinx ng user na may parehong ranggo.

 • Oo/Hindi
 • Default: Hindi

Kasalukuyang mga Ideya

Tandaan: Ang mga ito ay hindi garantisadong maidadagdag.

 • Payagan ang "gawing tempmod" o "gawing tempmem" o "gawing tempown" na mga permiso.
 • Magdagdag ng butons etc para sa pagsipa/paggawa ng mods kung ang permiso ay pinahintulutan.
 • Opsyons para sa mga indibidwal na users (para magkaroon ang isang mod ng permiso at ang isa ay hindi)
 • Payagang patayin ang mute / hust atbp. o iset para sa mga mods.
 • Ikontrol kung sino ang pwedeng magbura ng mga mensahe.
 • Patayin ang mga ulat ng ban.
 • Kakayahang alisin o palitan ang sensibilidad ng automatikong pagsipa (anti-flood), o palitan ang mga apektadong ranggo.
 • Pagseset ng iba't ibang oras ng ban para sa mga tempmods/tempowners.
 • Payagang patayin ang $tealth o iset para sa mga mods.
 • Pagkontrol kung sino ang maaaring magban/sipa/demote ng sinuman. Halimbawa, pagpapahintulot sa mga moderators na magdemote ng tempmods, na naghahandlang sa mga may-ari na magban ng mga moderators, paghahadlang sa mga tempmods na magban ng mga permanenteng miyembro etc.
 • Kontrolin kung sino ang maaaring maglagay ng links. Halimbawa, paghihintulot sa mga bisita na maglagay ng links, o paghihintulot sa mga moderators at mga nasa itaas na maglagay ng links.
 • Permiso sa invisible power (paghihintulot sa mga miyembro, mods, atbp. na gamitin ito).
 • Pagbibigay ng ilang kakayahan sa mga mods na maaari lamang gamitin kung walang may-ari sa chatroom at pagpatay dito kapag may pumasok na may-ari sa chatoom. Maaari nitong isantabi ang mga may-ari na naka-invisible.
 • Ang moderator ay hindi maaaring magban ng isang user hangga't walang nilalagay na rason, at kung pipindutin nila ang ban nang walang rason sa kahon, walang magaganap rito.
 • Ikontrol kung sino ang maaaring makakita ng mga pangyayari sa iyong chat. Halimbawa payagang ang mga Moderators+ na makita ang events, o kaya naman ay ang Main owner lamang ang makagawa nito.