Guestself

From xat wiki
Revision as of 08:11, 14 February 2017 by Abbie (xat.me/Abbie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎български • ‎العربية • ‎ไทย
guestself.png (GUESTSELF) - Gawin ang iyong sariling bilang bisita

Ang Guestself power ay naghihintulot na gawing guest ang iyong sarili sa alinmang chat na ikaw ay kasalukuyang may ranggo (miyembro+). Para magamit ito, i-type ang /g sa chat at pindutin ang enter.

Paalala: Kung gagawing bisita ang iyong sarili, siguraduhing ito ay makukuhang muli.