Revision history of "Hearts/pl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 01:32, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,594 bytes) (+54). . (Created page with "Istnieje możliwość że gdy gracz osiągnie 100 punktów, dwóch graczy zostanie przywiązanych za najniższa liczbę punktów. Jeśli tak się stanie, a jeden gracz jest k...")
 • (cur | prev) 01:28, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,540 bytes) (+4). . (Created page with "== Kiedy gra się skończy ==")
 • (cur | prev) 01:27, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,536 bytes) (+23). . (Created page with "Strzelanie na Księżyc to ekstremalne ryzyko i wysoka nagroda część Hearts. Jeśli na koniec trick, jedna osoba zebrała wszystkie 13 hearts a Queen of Spades, ich punkty...")
 • (cur | prev) 01:23, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,513 bytes) (+6). . (Created page with "=== Strzelanie w Księżyca ===")
 • (cur | prev) 01:22, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,507 bytes) (+14). . (Created page with "Po wykonaniu 13 tricks, punkty są liczone razem a proces rozpoczyna się znowu. Pamiętaj, że każde heart warte jest jednego punktu a Queen of Spades jest warta 13 punktów...")
 • (cur | prev) 01:17, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,493 bytes) (+44). . (Created page with "Ktokolwiek zagrał kartę która ma najwyższą wartość w stosie kart dostaje trick. Jeśli trick zawiera hearts, każda z nich jest warta jednego punktu. Podbieństwo, jeś...")
 • (cur | prev) 01:12, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,449 bytes) (0). . (Created page with "=== Kto otrzymuje trick? ===")
 • (cur | prev) 01:11, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,449 bytes) (+6). . (Created page with "Podsumowując, heart nie może być rozgrywane jako pierwszy kolor w trick chyba że gracz nie może nadążyć za jego garnitur. Na przykład, gdy gracz rozpocznie grę z klu...")
 • (cur | prev) 01:07, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,443 bytes) (-15). . (Created page with "Trick jest to czterech kart na środku stołu, jedna karta pochodzi od każdego z czterech graczy. W pierwszej trick, 2 z Klubów jest zawsze pierwszą kartą. Żaden gracz ni...")
 • (cur | prev) 01:01, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,458 bytes) (+1). . (Created page with "== Co to jest "trick"? ==")
 • (cur | prev) 01:01, 27 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,457 bytes) (-4). . (Created page with "Kiedy 2 z Klubów jest granych, gracz siedzący obok gospodarza musi grać w klubie. Jeśli nie mają klubu, mogą zagrać inny garnitur. ('''Uwaga''': w pierwszej trick nie m...")
 • (cur | prev) 01:58, 14 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,461 bytes) (+40). . (Created page with "Przed rozpoczęciem gry, każdy gracz wybierze trzy karty które przejdą na lewą stronę. Gracze często chcą rozdawać swoje "złe karty/bad cards", w tym takie rzeczy jak...")
 • (cur | prev) 01:54, 14 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,421 bytes) (-21). . (Created page with "Celem gry Hearts jest zakończenie gry z najmniejszą ilością punktów. Gra zakończy grę gdy gracz osiągnie maksymalną liczbę punktów. W normalnej grze hearts, wszystk...")
 • (cur | prev) 01:49, 14 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,442 bytes) (+9). . (Created page with "Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o grze. Kliknij [http://www.alanhoyle.com/hearts-copy-strategy.html tutaj] jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowy przewodnik...")
 • (cur | prev) 05:12, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,433 bytes) (-1). . (Created page with "== Informacje Grze ==")
 • (cur | prev) 05:12, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,434 bytes) (+23). . (Created page with "Jeśli chcesz umieścić konkretną nagrodę, musisz najpierw przenieść xats do game bot. Możesz ustawić kwotę xats w której zwycięzca może uzyskać przez polecenie "p...")
 • (cur | prev) 05:09, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,411 bytes) (+64). . (Created page with "Gospodarz może wstrzymać grę w razie potrzeby wpisując "!pause" na głównym czacie. Aby wznowić grę ponownie, wpisując "!play" lub kliknij ikonę wznowienia w prawym d...")
 • (cur | prev) 05:02, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,347 bytes) (+51). . (Created page with "Jeśli masz graczy i jesteś gotowy/gotowa do startu, możesz to zrobić wpisując "!play" w głównym czacie, lub kliknij ikonę wznowienia znajdującą się w prawym dolnym...")
 • (cur | prev) 04:58, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,296 bytes) (-31). . (Created page with "Po wprowadzeniu game bot, możesz dodać gracza do grę. W tym celu, otwórz priv z odtwarzaczem i kliknij ich xavi w aplikacji. '''Upewnij się że aplikacja została...")
 • (cur | prev) 04:55, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,327 bytes) (+10). . (Created page with "Aby rozpocząć grę Hearts, musisz najpierw przenieść bot na twój czat przez otwierając aplikację Hearts, i wpisując "!bot" w głównym czacie.")
 • (cur | prev) 04:52, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,317 bytes) (-8). . (Created page with "== Rozpoczywanie i kontrolowanie game bot ==")
 • (cur | prev) 04:52, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,325 bytes) (-1). . (Created page with "Moc hearts pozwala grać w klasyczną grę z maksymalnie 4 graczy, też z gospodarzem, na głównym czacie.")
 • (cur | prev) 04:50, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,326 bytes) (-1). . (Created page with "Gra hearts")
 • (cur | prev) 04:50, 6 November 2017Masha (xat.me/Masha). . (5,327 bytes) (+5,327). . (Created page with "Hearts")