Images/tl

From xat wiki
Revision as of 18:41, 19 November 2019 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

Para makagamit ng sariling imahe sa xat, kinakailangan mag upload sa pinagkakatiwalaan na host. Matapos ma-upload, kinakailangan gamitin ang Direktang Link upang ang imahe ay lumabas sa iyong profile, o bilang avatar.

xat has restricted the different image hosting sites that it allows. This is done to restrict inappropriate material. As of now, the only image hosting sites that are allowed are Photobucket, Imageshack, Imgur, Cubeupload, Postimage, Uploads.im.

Major domain na pag-unblock ay maaaring humiling sa xat.com/ticket sa ilalim ng Domain Unblock na paksang tulong.

Note: You must be a paid user to open a ticket under this topic.

Image Host Providers

Sa ibaba ay isang listahan na pinagkakatiwalaang imaheng mga provider ng xat. Mangyaring siguraduhin na basahin mo at sundin ang xat's at ang Alituntunin ng Serbisyo ng imaheng provider bago ka mag-upload ng anumang tipo ng mga imahe sa mga host.

Photobucket: Walang sukat na limitasyon (pero maaaring pagsiksikin ang malaking imahe) / Ang Photobucket ay nangangailangan ng rehistradong acccount para mag-upload ng anumang tipo ng mga imahe.

Imageshack: Nangangailangan ng bayad' subskripsyon at rehistradong account para mag-upload ng mga imahe / Limitasyong sukat ng file batay sa nabiling subskripsyon

Imgur: Hindi-animated: 1MB ang limitasyong pag-upload kung nag-aupload ng walang account, 5MB ang limitasyong pag-upload kung nag-aupload ng may account (Kung inapload ng higit sa limitasyon, ang imahe ay ipagsisiksik) Mga imaheng animated: 200MB limitasyong pag-upload. Tandaan: Ang imgur ay hindi na lumilitaw sa xat.me profiles.

Cubeupload: 5MB ang upload na limitasyon / Ay hindi nangangailangan ng rehistradong account

Postimage: Maaaring mag upload ng walang hanggan na imahe. Rehistrado o login ay hindi kailangan sa pag upload ng imahe.

Uploads.im: 10MB ang limitasyong pag-upload / Ay hindi nangangailangan ng registradong account para makapag upload ng imahe

Pag upload ng Imahe

Nakalista sa ibaba ang pagtuturo kung paano mag upload ng imahe sa iba't ibang mga website.

Tandaan: Kung ikaw ay gumagamit ng .GIF na animated avatar, siguruhin na gamitin mo ang xat Animated Strip Converter

Pag upload sa Photobucket

Upload by going to Photobucket. Sign up for an account with the “Sign up” button on the page. Once registered, proceed to click the blue “Upload” button in the top left corner.

Pag upload sa ImageShack

Upang mag-upload sa ImageShack,, mag-sign up para sa subskripsyong plano o isang libreng subok at i-click, Upload, sa kaliwang taas na bahagi ng pahina.

Pag upload sa Imgur

I-upload sa Imgur sa pamamagitan ng pagpunta sa website at pagki-click ng asul, Upload Images, na buton sa kaliwang taas na bahagi. Maaari kang mag-upload mula sa iyong computer, mag-upload mula sa isang Imaheng URL, i-drag-and-drop ang imahe, o idikit ang imahe sa pamamagitan ng paggamit ng CTRL + C at CTRL + v.

Pag upload sa Cubeupload

Pag-aupload sa Cubeupload at simple. Magpunta sa Cubeupload at i-click ang, Select Images, na buton. Piliin ang imahe na gusto mong i-upload at mag-click sa Select, maghintay sa imahe na mag-upload at kopyahin ang unang link sa ibaba ng nakaraang image.

Pag upload sa Postimage

Para makapag upload sa Postimage, sa webpage i-click ang “Upload” at “Choose images” na button at i-select ang file na gusto mong i-upload.

Pag upload sa Uploads.im

Upang mag-upload sa Uploads.im, , piliin ang file na gustong i-upload sa webpage, at i-click ang berde, Upload, na button.

Avatars sa xat

Ilagay ang direktang link ng avatar sa box na may nakalagay na "picture".

Ang xat ay mayroong listahang nasa 1758 na litrato ang maaari mong magamit bilang avatar. Maaari mong makita ang listahan sa pag click dito. Maaari mo rin sila makita ng isa-isa sa http://www.xat.com/web_gear/chat/av/?.png kung saan ang ? ang ang numero sa pagitan ng 1 at 1758, hal. Avatar 1.

You may also individually see them on http://www.xat.com/web_gear/chat/av/?.png where ? is a number between 1 and 1758, e.g. Avatar 1.

Paggamit ng direktang link bilang xat Avatar

Upang gamitin ang Direktang Link bilang xat avatar, kopyahin ang direktang link at ilagay ito sa avatar box.

Pag upload ng imahe bilang chat background

Panloob na Background:

Upang mag-edit ng iyong panloob na background, magpunta sa iyong chat, i-click ang Edit your chat at Change Background, Ilagay ang Direktang Link ng panloob na background sa box na ito.

Panlabas na Background:

Upang mag-edit ng panlabas na background, i-click, Edit sa ibabang kanang bahagi ng pahinang chat. Ilagay ang direktang link sa "Background" box.

Extra information

Here is a list of standard sizes that are used to customize your chat and other features.