Mint/tl

From xat wiki
Revision as of 13:50, 31 May 2017 by Bella (xat.me/Bella)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
mint.png (MINT) - Minimum na transfer

Ang mint power ay pinapayagan kang magtakda ng minimum na halaga ng xats/days sa user na makakapagdala sa iyo, at na may mga smilies ito.

Mint prevents users from sending you xats less than the minimum. If you had 1 Mint power, users would need to send you a minimum of 50 xats or 4 days for the transfer to work.

Note: The Mint power stacks, meaning each Mint power raises the minimum transfer limit by 50 xats and 4 days.

Examples:

  • 1 Mint power = 50 xats or 4 days
  • 2 Mint powers = 100 xats or 8 days
  • 3 Mint powers = 150 xats or 12 days

Mga smilies