Namegrad/th

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Namegrad and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

namegrad.png (NAMEGRAD) - ทำสีชื่อให้แสดงการเปลี่ยนเฉดสี ราคาแพง

แสดงชื่อโดยมีไล่เฉดสีสองสี

ทำชื่อให้มีสีรุ้งและเอฟเฟ็คเฉดสีต่างๆ ด้วย Namecolor ของคุณ

โปรดสังเกต: คุณจะต้องมีพาวเวอร์สี อย่างน้อย 2 สีในรหัสของ namegrad ไม่งั้นระบบจะจัดให้เป็นสีที่ตั้งต้นไว้

ตัวอย่างของรหัสเพื่อให้เป็นเฉดสีที่ตั้งไว้(รหัสนี้จะใส่ไปในชื่อของคุณที่ใช้แสดง): (glow#0#grad#r#g#r90)

นี่คือรายละเอียดของรหัส:

  • glow#0 - เอฟเฟ็คการเรื่องแสงของเฉดสี ให้แทนที่ 0 ด้วยรหัสเลขฐานสิบหกเพื่อตั้งสีให้กับ Nameglow หรือปล่อยให้เป็น 0 เพื่อไม่ให้มีการเรืองแสง
  • grad#r#g - รหัสการไล่เฉดสีสองสี เริ่มต้นด้วยแดงและจบด้วยเขียว
"คุณสามารถใช้สีเพื่อให้เกิดการแสดงเฉดสีได้สูงสุด 15 สี"
  • grad#r#g#b#000001#ffffff - ในตัวอย่างนี้ มีการใช้สี 5 สีตามลำดับดังต่อไปนี้: แดง, เขียว, ฟ้า, ดำ แล้วก็ขาว
  • r90 - หมุนเฉดสีไป 90 องศาตามเข็มนาฬิกา(แสดงเฉดสีในแนวดิ่ง)
  • s1 - จะขยับเฉดสีไปทางขวา ตัวเลขยิ่งมากก็จะยิ่งขยับไปมาก

ถ้าต้องการให้แสดงเป็นสีรุ้งก็ทำได้ง่ายๆ เพียงใส่รหัส (glow#0#grad) ในชื่อของคุณ

คุณสามารถหาตัวช่วยสร้างรหัส Namegrad ได้ที่นี่

โปรดสังเกต: คุณจำเป็นต้องมีพาวเวอร์Namecolor และ Nameglow เพื่อให้ Namegrad ทำงานได้

ตารางรหัสเลขฐานสิบหก

  FFA07A
  FA8072
  E9967A
  F08080
  CD5C5C
  DC143C
  B22222
  8B0000
  FF0000
  FF4500
  FF6347
  FF7F50
  FF8C00
  FFA500
  FFD700
  E6E6FA
  D8BFD8
  DDA0DD
  EE82EE
  DA70D6
  FF00FF
  BA55D3
  9370DB
  8A2BE2
  9400D3
  9932CC
  800080
  4B0082
  483D8B
  6A5ACD
  7B68EE
  FFC0CB
  FFB6C1
  FF69B4
  DB7093
  DB7093
  C71585
  FFF8DC
  FFEBCD
  FFE4C4
  FFDEAD
  F5DEB3
  DEB887
  D2B48C
  BC8F8F
  F4A460
  DAA520
  B8860B
  CD853F
  D2691E
  8B4513
  A0522D
  A52A2A
  800000
  FFFF00
  FFFFE0
  FFFACD
  FAFAD2
  FFEFD5
  FFE4B5
  FFDAB9
  EEE8AA
  F0E68C
  BDB76B
  556B2F
  808000
  6B8E23
  9ACD32
  32CD32
  00FF00
  7CFC00
  7FFF00
  ADFF2F
  00FF7F
  00FA9A
  90EE90
  98FB98
  8FBC8F
  3CB371
  2E8B57
  228B22
  008000
  006400
  B0C4DE
  B0E0E6
  ADD8E6
  87CEEB
  87CEFA
  00BFFF
  1E90FF
  6495ED
  4682B4
  4169E1
  0000FF
  0000CD
  00008B
  000080
  191970
  66CDAA
  00FFFF
  E0FFFF
  AFEEEE
  7FFFD4
  40E0D0
  48D1CC
  00CED1
  20B2AA
  5F9EA0
  008B8B
  008080
  FFFFFF
  FFFAFA
  F0FFF0
  F5FFFA
  F0FFFF
  F0F8FF
  F8F8FF
  F5F5F5
  FFF5EE
  F5F5DC
  FDF5E6
  FFFAF0
  FFFFF0
  FAEBD7
  FAF0E6
  FFF0F5
  FFE4E1
  DCDCDC
  D3D3D3
  C0C0C0
  A9A9A9
  808080
  696969
  778899
  708090
  708090
  000001