Owner's Guide

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Owners Guide and the translation is 14% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎العربية • ‎ไทย

Ägare kan ibland möta problem när man hanterar en chatt. Denna guide är här för att hjälpa alla från de oerfarna till den erfarna ägaren att få ut det mesta av sin chattgrupp.

Äga en chattgrupp

Hur skapar jag en chattgrupp?

Gå till skapa en grupp sida och fyll i formuläret. Se till att du använder en giltig e-postadress när du fyller i formuläret, eller du kan inte aktivera din grupp. Du måste fylla i en CAPTCHA, godkänna villkor, och kolla din e-post för en länk för att aktivera din grupp efteråt. Om du inte får ett e-postmeddelande, kolla din skräppostmapp.

Hur köper jag en befintlig chattgrupp?

Gå till överföringsgrup sidan, ange det gruppnamn du önskar och klicka på "Hämta kostnad". Om namnet inte är tillgängligt, en röd varning fel kommer att visas, och du kan välja ett annat namn. Om felet (6) visar, och du är en betald användare, gör en biljett under hjälpämnet "Kortnamn och grupper" för att få gruppnamnet upplåst. Obs: Gruppen måste vara ägarlös i mer än 3 månader att överföras.

Hur skapar jag en chattgrupp?

Gå till skapa ett chattrum sida. Du kan välja en valfri bakgrunds och inbäddningsstorlek (om du planerar att bädda in den) och klicka på knappen "Uppdatera och få kod". För att få direktlänken för chatten, bläddra ner till sektionen direktlänk.

Chattrumm ett grupp skillnader

Till skillnad från en chattgrupp har chattrum inga officiella namn och har mycket begränsade redigeringsrättigheter. Chattrum saknar många funktioner som grupperna har, till exempel att kunna använda gruppstyrkor, kunna inkludera en yttre bakgrund eller ha en officiell beskrivning.

Hur tar jag bort min chattgrupp eller ditt rum?

While it is not possible to wipe a chat off of xat, it is possible to delete all information off of a chat box, including backgrounds, as well as any edits you have made to the chat. To do this, click "Edit" under your chat group, enter your chat's e-mail and password, and click "Delete". Once you do this, you will receive an e-mail with a link that will allow you to confirm the deletion of your chat. Click on it and your chat information and ownership will be successfully deleted. All information that ties the chat to the main owner will be erased from xat, and the group will be immediately put up for purchase. Please note that the only way to re-gain ownership of a deleted chat is to purchase the chat group from xat.

Note: It may take a couple of hours before the chat becomes completely blank, losing all media, etc.

In the case that the chat group does not become immediately buyable, users may create a ticket under the help department of "Short names and groups" and request that the chat be put back up for sale. You must be a paid user to do this.

Hur ändrar jag den inre eller yttre bakgrunden?

För att lägga till eller ändra den inre bakgrunden till din chatt, klicka på "Edit" -knappen under din chatt och klicka sedan på "Chat-inställnings" -knappen. Därifrån kan du välja mellan ett urval av bilder som xat har för användning, eller du kan också ange en webbadress till en bild som du vill tjäna som din bakgrunds inre chatt.

Vad händer om jag glömmer min chats lösenord?

Klicka på knappen "Edit" under din chatt och ange den e-postadress som är kopplad till din chatt i rutan "Email". Ett e-postmeddelande skickas för att återställa chattens lösenord.

Min chatt säger att den är till salu och har varit inaktiv i över 3 månader. Vad kan jag göra?

Klicka på knappen "Edit" under din chatt och ange chattens lösenord. Klicka sedan på "Chat Box Settings" och välj "Update & Get Code". Detta kommer att återfå ditt ägande och uppdatera din chatt för att undvika inaktivitet.

Vilka förmågor har moderatorer och ägare?

Kick

Moderators and owners have the ability to kick users out of their chat, requiring them to sign in again and wait 15 seconds before being able to talk in the chat. This can be done by clicking on a user's name/pawn, clicking the "Kick" button, typing in the reason why you're kicking the user, and then clicking the "Kick" button again. A message will then pop up informing everyone why that user was kicked. Moderators and owners can also use special powers to change the way that a kick affects a user:

 • Boot allows moderators and owners to transfer users to other chats.
 • Superkick allows main owners to kick owners, owners to kick moderators, and members to kick banned members/guests.
 • Zap allows moderators and owners to kick using an audie.
 • Dunce allows moderators and owners to add a dunce hat to a user's pawn.
 • Naughtystep allows moderators and owners to limit users' messages to 1 message per 30 seconds in the main pool.
 • Yellowcard allows moderators and owners to add a yellow card icon to a user's pawn.

Kicks are meant to serve as a warning to users to discourage them from breaking the rules. Make sure to always include a reason so that other users know what is considered as inappropriate behavior.

Ban

Moderators and owners have the ability to ban users from their chat. To ban a user, click on them, select the "Ban" button, enter a reason and a duration and click "Ban". It is important to note that while adding a reason and duration are optional, it's highly recommended. Once banned, the user will be unable to send messages in the chat for the duration of the ban. A message will also be sent out in the chat to inform everyone why the user was banned. The person that was banned will receive a brown pawn color and their name will be changed to "Banned". They will still be able to view the messages being sent (unless they're banished) but will be unable to send messages or otherwise disrupt the chat. If the chat has Banish assigned, users banned for longer than 1 hour will have "Banished" as their name. They won't be able to see any messages and they won't be able to see guests or members on the user list. Banned/Banished users can still private chat people who have added them as a friend.

The default amount of time that a moderator is able to ban someone for is 6 hours, but this can be raised by 2 hours if the moderator owns either the Mod8 or GControl power and increased by 4 if the moderator owns both. Main owners are able to use the GControl power to raise this default limit to a maximum of 99 hours. Moreover, owners by default are able to ban for any length of time, including forever by entering 0 as the duration of a ban.

You can unban a user by clicking on their name, and clicking the "unban" button. By default, moderators can unban anyone as long as they're not banned forever and don't have a higher rank. Moderators and owners can use special powers to change the way that a ban affects a user:

 • Gag allows moderators and owners to gag users up to 1 hour.
 • Mute allows owners to mute users up to 1 hour. On the banned user's screen it won't look like they were banned, but a ban message will be issued for everyone else that is a member or higher in rank.
 • Reverse allows moderators and owners to reverse ban users. This will make the banned user say everything backwards until they get unbanned.
 • Zip allows moderators and owners to zip ban users. This will make all the banned user's messages blank both in main and private chat. They will still be able to use smilies.
 • Redcard allows owners to red card users. If a Redcarded user speaks in the main chat before their Redcard time is finished, they will get banned for 6 (by default) times the time left of their Redcard. A Redcarded user will have a Redcard icon displayed on their pawn.
 • Codeban, Spaceban, Matchban, Snakeban, Mazeban and Slotban allow moderators and owners to ban users with gamebans. This requires a user to complete a mini game to be unbanned. For these, click on a user, and click one of the gamebans instead of ban.

Bans are meant to punish users for their wrongdoings and should be treated as such. It's recommended that you only ban users who really deserve it so that other users do not view you as abusive.

Make Member

Moderators and owners can promote guests to the rank of member by clicking them and clicking the "Make Member" button. You can make anyone a member but it is advised that you only make your friends and frequent visitors members.

The difference between being a guest and being a member is that members have a blue pawn, are higher than guests on the user list, and can post links in the chat.

If a guest posts a link, it will only be visible on their screen; this prevents the guest from disrupting the chat with advertisements. Since members can post links, it is recommended to not make new users members, or you risk them taking the opportunity to advertise their chat or website in your chat.

Make Moderator

Owners can promote guests and members to the rank of moderator by clicking on them and clicking the "Make Moderator" button. You can make anyone a moderator, but it's advised that you only promote trusted and active members.

Make Owner

Main owners can promote guests, members, and moderators to the rank of owner by clicking on them and clicking the "Make Owner" button. Owners have the ability to kick, ban (for as long as they want, even forever), unban (even forever banned users) guests, members, and moderators. Owners also have the ability to make any user into a moderator, member, or guest, provided that the user is not an owner themselves.

You should be even more careful who you make an owner, and it should only be people you trust undoubtedly. Owners have even more power to ruin a chat than moderators, such as making bad moderators, demoting good moderators, and forever banning everyone who isn't an owner.

Note: The main owner of the chat can use GControl power to modify default settings for maximum ban lengths for moderators and owners, and their ability to unban, kick, make members and moderators.

General Questions and Chat Advice

When should I kick and ban people?

It depends on your group's rules and on how severely the user has broken them. If you are confident that a user is not breaking rules on purpose or the user has broken a minor rule, it is recommended that you give them a verbal warning/kick them first. However, in cases where a user is blatantly breaking rules on purpose, a ban would be appropriate.

You should always provide clear reasons when kicking/banning users. This will allow for them to change their behavior and avoid breaking the same rule in the future.

How many moderators, owners, and main owners should I make?

This depends on different factors, such as how busy your chat is and how active your staff members are. Ideally, you should only make those who you undoubtedly trust as staff members. If you make users that you do not know very well into staff, they're liable to abuse their rank while you're not present. If you wish to make another main owner, you'll need to either give them the chat password, or the "Edit Later" link.

Note: We highly suggest against giving away your chat password, and you should always aim to give them the "Edit Later" link instead. This way, if you change your mind, you'll be able to easily reset the chat to revoke their main ownership.

How do I make my chat more popular?

The most standard way to get more users into your chat is to make friends and advertise your chat to them. Making people aware of your chat, and its purpose, is essential for making your chat popular. Once you've done this, your friends may invite their own friends, and so forth. Make sure not to repeatedly advertise your chat around xat, however, as this may be considered bad etiquette by other users and chat group owners.

Another common way to gain popularity is via the use of "promotion". By using this service, you are able to trade xats or days in exchange for your chat to be displayed on xat's homepage for a limited amount of time. Alternatively, you can trade xats or days to promote your chat through banner ads, again for a limited time. Both options can attract users temporarily or even permanently, provided they enjoy your chat.

Here are some more tips to make your chat more appealing to new users:

 • Use an attractive background.
 • Make friendly and respectable staff members.
 • Add a radio to your chat.
 • Add a bot to your chat.
 • Make your group about a special topic that you are passionate about.
 • Put your chat on a website or social media page.
 • Choose descriptive tags for your group so that it can be found on search engines.

How do I regain main ownership, and what do I do if someone has wrongfully gained main owner?

To regain main ownership of your chat, you will need to click "Edit" below your chat, enter your chat password, and click the "Chat Box Settings" button. This will make you main owner again.

If a user has wrongfully become main owner in your chat, you should first reset your chat. To do so, click "Edit" under your chat, enter your chat password, and scroll down and click the "Reset chat box" button. This will make every user in your chat into a guest, as well as unbanning any previously banned user.

Once you've reset your chat, it's recommended that you change your chat password and your e-mail password.

What do I do if I have received feedback?

If a user sends feedback through the message button that is located below the chat, it will be relayed to your e-mail. If you receive a message about your staff abusing their powers when you are not around, you should investigate. You should also keep in mind that some people will complain even if they have been banned fairly.

$tealth Mode

Owners can appear on the user list as a guest by putting a "$" as the first character of their name. If you were normally named "WuggyBunch", you would change your name to "$WuggyBunch". Only you will be able to see the "$". You can use this if you just want to talk with your friends and don't want to be bombarded with private chats by new visitors.

Moderators and other owners will still be able to figure out you're an owner by clicking on your name and seeing that the "Ban", "Kick" and the "Make Member/Guest" buttons are grayed out.

Anyone will be able to figure out you're an owner if you perform abilities that owners can usually do.

Adding a chat group tab

To add an extra group chat tab to your chat, click the "Edit your Chat" button above the "Sign Out" button and choose a group. If you have a specific group in mind, type the group name into the edit box located to the right of "Enter Group name here", press the "Get" button and check the checkbox that will appear on the list followed by the group name. To remove a group from the tab, simply un-check the checkbox next to it.

Extra Features

The Extra Features page can be accessed either by pressing the "Extra Features..." button after accessing the "Edit Your Chat" menu, or by clicking "Edit" at the bottom right of the chat, entering your chat password, and then clicking the "Chatbox settings" button. This page is used to regain or make a main owner at your chat, generate an embed code for your group, and also edit other miscellaneous group settings.

Embedding my group

To embed your chat box to your profile, or to another website, you'll need the embed code. To get the embed code specific to your chat box, click "Embed" in the bottom left of your chat box. Once you've done this, you can copy the code that it provides and use it to help spread your chat to other mediums.

Do not list

If you do not want your chat group to be listed anywhere on xat (i.e. promotion, featured, popular pages, and search) you can check the "Don't include this chat box on any lists or charts" checkbox.

Members only

You can set your chat so that only members and above are allowed to chat there. It is perfect if you want to keep your chat restricted to friends.

It is recommended that you keep this off if you are starting a new group as it will discourage new visitors

Live mode

Live mode is a special mode which allows you to host large events at your chat group.

Registered and Subscribers only

You can also set your group to only allow registered users to chat there, unless they are member or above. It is also recommended that this stays disabled if your chat is new.

Likewise, it can be set that only users who are subscribed (have days) can chat, unless they are made a member or above.

Do not store chat messages

This option allows you to have a fresh chat every time that you sign in. No messages will be stored, meaning that any potentially inappropriate messages will not be seen by the arriving members of your chat.

Do not display line of smilies

Demonstration of collapsible smiley line.

When this option is enabled, the line of smilies above the typing box will become collapsible. It will only appear when you hover over the first smiley.

Stricter banning

This option will enable a feature that will try to catch users who keep unbanning themselves by gagging them when they sign in.

Note: This may affect innocent users who have very similar IP addresses to those who have been banned.

Transparent background

This option completely removes the inner background of the chat and makes it transparent. This is particularly useful if you want to see the full outer background.

Group language

You can set your group's language via this drop-down menu. This is the language that the group will be shown as around the website (i.e. promotion and features pages).

Button color

The group's button color can be changed via this box. Click here to make your own customized color or here to see a list of color codes. You simply pick the code you want, copy it, and add the color code to change the chat buttons.

Radio

This box allows you to set up a radio on your chat. To do so, enter the radio's URL into the box.

Group powers

Group powers are a special type of power which apply group-wide changes such as smiley sets, flixes and other features. You can read more about group powers here.

Assigning and unassigning powers

To fully assign a group power, you need to check the box next to the respective power and scroll down and click "Update these options" once done. If the group power has an edit dialog it will now be visible. Unassigning a group power must be done via the chat. Type the power smiley in the chat such as (banish), click on it and click unassign.

Edit later (main link)

Save this link and you will be able to come back to the Extra Features page easily. This link can also be given to other users to allow them to become main owner without acquiring the group's password.