Gabay para sa mga May-ari

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Owners Guide and the translation is 90% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎العربية • ‎ไทย

Ang mga may-ari ay pwedeng mahirapan sa xat, at ito ay ang mga gabay na pwedeng tumulong sa lahat ng mga wala pang karanasan at sa mga may karanasan na may-ari para gawing husay ang pagpaptakbo ng kaniyang chatroom.

Pagmamay-ari ng chat group

Papaano gumawa ng chat group?

Pumunta dito gumawa ng grupo at kumpletuhin at online form. Siguraduhing tama at balido ang gagamiting email address pag nag-fill out ng form, o hindi magagawang mapagana ang iyong grupo. Kakailanganin mong kompletuhin ang CAPTCHA, sumang-ayon sa tuntunin, at i-tsek ang iyong e-mail para sa link sa pagpagana ng iyong grupong chat pagkatapos. Kung hindi ka makatanggap ng e-mail, itsek ang iyong spam folder.

Paano ko mabibili ang nage-exist na grupong chat?

Magpunta sa grupong transfer, ipasok ang pangalang grupo na nais mo, at i-click ang "Get cost". Kung ang pangalan ay hindi puwede, ang pulang babala error ay lalabas, at pumili ng ibang pangalan. Kung ang error (6) ay lumabas, at ikaw ay bayad na user, gumawa ng ticket sa baba ng paksang help "Short names and Groups" upang mabuksan ang grupo. Note: Ang grupo ay kailangang walang may-ari ng higit 3 buwan para mailipat.

Papaano gumawa ng chat room?

Magpunta sa gumawa ng chatroon na phina. Maaari kang pumili ng isang opsyonal na background at pag-embed na sukat (kung may plano kang iembed ito), at mag-click sa "Update and Get Code" na buton. Upang makakuha ng direktang link para sa iyong chat, mag-scroll pababa sa direktang link na seksyon.

Chat room at grupong pagkakaiba

Hindi tulas sa grupong chat, ang mga chat room ay walang opisyal na mga pangalan, at may limitadong karapatang pag-edit. Ang mga chat room ay maraming kakulangang mga tampok na mayroon ang mga grupo, tulad ng may kakayahang gumamit ng mga grupong powers, kakayahang makapaglagay ng panlabas na background, o pagkakaroon ng opisyan na diskripsyon. Ang mga chat rooms ay hindi mairereset, kung kaya ay itunuturing na hindi ligtas.

Papaano ko mabubura ang aking grupo o chat room?

While it is not possible to wipe a chat off of xat, it is possible to delete all information off of a chat box, including backgrounds, as well as any edits you have made to the chat. To do this, click "Edit" under your chat group, enter your chat's e-mail and password, and click "Delete". Once you do this, you will receive an e-mail with a link that will allow you to confirm the deletion of your chat. Click on it and your chat information and ownership will be successfully deleted. All information that ties the chat to the main owner will be erased from xat, and the group will be immediately put up for purchase. Please note that the only way to re-gain ownership of a deleted chat is to purchase the chat group from xat.

Note: It may take a couple of hours before the chat becomes completely blank, losing all media, etc.

In the case that the chat group does not become immediately buyable, users may create a ticket under the help department of "Short names and groups" and request that the chat be put back up for sale. You must be a paid user to do this.

Papaano makakapaglagay ng panloob at panlabas na background?

Upang magdagdag o magpalit ng panloob na background ng iyong chat, i-click ang "Edit" na buton sa baba ng iyong chat at i-click ang "Cgat box Settings" na buton. Mula dito, maaari kang pumili mula sa seleksyon ng maramihang mga imahe sa paggamit, o maaari ka rin magpasok ng URL sa imahe na gusto mo maging panloob na background sa iyong chatbox. Upang magdagdag o magpalit ng panlabas na background ng iyong chat, i-click ang "Edit" na buton sa baba ng iyong chat. Mula rito, maaari kang magpasok ng URL sa imahe na gusto mo maging panlabas na background sa iyong chatbox.

What if I forget my chat's password?

Click the "Edit" button below your chat and enter the email address associated with your chat in the "Email" box. An email will be sent to reset your chat's password.

My chat says that it is for sale and has been inactive for over 3 months. What can I do?

Click the "Edit" button below your chat and enter the chat's password. Then, click "Chat Box Settings" and select "Update & Get Code". This will regain your ownership and update your chat to avoid inactivity.

Anong mga abilidad ang mga moderator at owner na mayroon?

Pagsipa

Ang mga moderator at owner ay may abilidad na sumipa ng mga miyembro at mga bisita sa kanilang chat, kakailanganin nilang mag-sign in muli at maghintay ng 15 segundo bago makapagsalita sa chat. Ito ay maaaring gawin sa pagki-click sa pangalan/pawn ng user, pagki-click ng "Kick" na buton, pagsulat ng rason kung bakit mo sinipa ang user, at pagki-click ulit ng "Kick" na buton. Ang mensahe ay lalabas at magbibigay alam sa lahat kung bakit ang user ay nasipa. Ang mga moderator at owner ay maaari rin gumamit ng mga espesyal na power upang baguhin ang paraan na ang pagsipang makakaapekto sa isang user:

 • Ang Boot ay hinahayaan ang mga moderators at may-ari na maglipat ng mga user sa ibang chat.
 • Ang Superkick ay hinahayaan ang punong may-ari na masipa ang mga may-ari, ang mga may-ari ay masipa ang moderators, at ang mga miyembro ay para masipa ang mga banned na miyembero/bisita.
 • Ang Zap ay hinahayaan ang mga moderators at may-ari na magsipa na mayroong tunog.
 • Ang Dunce ay hinahayaan ang moderators at may-ari na magdagdag ng dunce na hat sa pawn ng user.
 • Ang Naughtystep ay hinahayaan ang moderators at may-ari na limitahan ang mensaheng pwedeng mapadala ng user sa main pool ng 1 mensahe kada 30 segundo.
 • Ang Yellowcard ay hinahayaan ang moderators at may-ari na magdagdag ng dilaw na icon card sa pawn ng user.

Ang mga pagsipa ay nangangahulugan ng isang babala sa mga user na madismaya sila sa pagbali ng mga patakaran. Siguruhin na laging ibilang ang rason para malaman ng user kung ano ang maling pag-uugali.

Ban

Ang mga moderators at owners ay may abilidad na magban ng mga user sa kanilang chat. Upang magban ng user, mag-click sa kanila, piliin ang "Ban" na buton, ipasok ang rason at oras at i-click ang "Ban". Ito ay importante na tandaan na habang ang nagdadagdag ng rason at oras ay opsyonal, ito ay lubos na inirerekomenda. Pag banned na, ang user ay hindi makakapagpasa ng mga mensahe sa chat sa oras na ibinigay sa ban. Ang mensahe ay ipapadala din sa chat para ipagbigay alam kung bakit nabanned ang user. Ang taong nabanned ay makakatanggap ng kayumangging pawn na kulay at ang kanilang pangalan ay magiging "Banned". Maaari pa rin nilang makita ang mga mensahe na naipadala (maliban na lang kung sila ay nabanished) pero hindi na makakapagpadala ng mga mensahe o makadisturbo sa chat. Kung ang chat ay may nakatalagang Banish, ang mga user na banned ng higit isang oras ay magiging "Banished" ang kanilang pangalan. Hindi nila makikita ang kahit anong mga mensahe at hindi nila makikita ang mga bisita o miyembro sa listahan ng mga bisita. Ang mga Banned/Banished user ay maaari paring makapag-pribadong chat sa mga tao na nakaadd sila bilang isang kaibigan.

Ang default na dami ng oras na mayroon ang moderator na makapag-ban sa isang tao ng hanggang 6 na oras, pero ito maaaring mataas ng hanggang 2 oras kung ang moderator ay mayroong Mod8 o GControl na power at itaas ng hanggang 4 kung ang moderator ay mayroon pareho. Ang mga Main owner ay may kakayahang makagamit ng GControl na power upang itaas ang limitasyong default hanggang 99 na oras. Dagdag pa rito, ang mga owner ng default ay kakayahang makaban ng kahit anong ahaba ng oras, kabilang ang magpakailanman sa pagpasok ng 0 bilang durasyon ng ban.

Maaari mong ma-unban ang user sa pagki-click sa pagki-click sa kanilang pangalan, at pagki-click sa "unban" na buton. Bilang default, ang mga moderators ay maaaring maka-unban ng kahit sino basta sila ay hindi magpakailanmang banned at hindi mas mataas na ranggo. Ang mga moderator at owner ay maaaring gumamamit ng espesyal na mga power upang palitan ang paraang makakaapektong ban sa user:

 • Gag ay pinapayagan ang mga moderator at owner ma mag-gag ng mga user ng hanggang 1 oras.
 • Mute ay pinapayagan ang mga owner na mag-mute ng mga user ng hanggang 1 oras. Sa screen ng banned user ito hindi parang sila ay nabanned, pero ang mensahing ban ay maipagbibigay alam sa lahat na isang miyembro ng mataas na ranggo.
 • Reverse ay pinapayagan ang mga moderator at owner upang baliktarin ang mga user na ban. Ito ay gagawin ang banned user na magsabi ng pabaliktad hanggang sila ay ma-unbanned.
 • Zip ay pinapayagan ang mga moderator at owner na i-zip ban ang mga user. Ito ay gagawin ang lahat ng mga mensahe ng mg abanned user na blanko pareho sa pangunahing chat pribadong chat. Sila rin ay maaari pa ring makagamit ng mga smilies.
 • Redcard ay pinapayagan ang mga owner na mag-red card ng mga user. Kung ang nared card na user ay magsalita sa pangunahing chat bago ang kanilang Redcard na oras ay matapos, sila ay mababanned ng 6 na oras (bilang default) mga beses na natirang oras ng kanilang Redcard. Ang Redcard na user ay magkakaroon ng Redcard na nakadispleng icon sa kanilanh pawn.
 • Codeban, Spaceban, Matchban, Snakeban, Mazeban at Slotban ay pinapayagan ang mga moderator at owner na magban ng mga user ng mga gameban. Ito ay nangangailangan ang user na kompletuhin ang maliit na laro para ma-unbanned. Para dito, mag-click sa user, at mag-click sa isa sa mga gameban sa halip na ban.

Ang mga bans ay nangangahulugan na parusahan ang mga user para kanilang mga maling gawain at dapat na maaksyunan ng dapat. Ito ay inirerekomenda na ikay magban lamang ng mga usersa mga nararapat lamang upang ang ibang mga user ay hindi ito isipin bilang pag-abuso.

Gawing Miyembro

Ang mga moderator at owner ay maaaring makapag-promote ng mga bisita sa ranggo hanggang bilang miyembro sa pagki-click sa kanila at pagki-click ng "Make Member" na buton. Maari kang magmiyembro sa kahit sino pero ito ay ipinapayo na gumawa mo lamang miyembro ang iyong mga kaibigan at mga madalas na bisita.

Ang pinagkaiba ng pagiging bisita sa miyembro ay ang miyembro ay magkakaroon ng kulay asul na pawn, ang miyembro ay magkakaroon ng mas mastaas sa listahan kesa sa mga bisita at ang miyembro ay maaaring makapag post ng link sa chat.

Kung ang bisita ay magpadala ng link, ito ay lalabas lamang sa kanilang screen; ito ay para maiwasan ang bisita na makadisturbo sa chat sa mga pagaanunsyo. Dahil sa ang mga miyembro ay nakakapagpadla ng mga link, ito ay inirerekomenda na gumawa ng bagong mga miyembro, o ipagsapalaran mo ang mga ito sa pagkuha ng pagkakataon na mag-anunsyo ng kanilang mga chat o website sa iyong chat.

Gawing Moderator

Ang mga owner ay maaaring mag-promote sa mga guests at miyembro ng ranggo bilang moderator sa pagki-click sa kanila at pagki-click ng "Make Moderator" na buton. Maari kang magmoderator sa kahit sino, pero ito ay ipinapayo na i-promote mo lamang ang mga pinagkakatiwalaan at mga aktibong miyembro.

Gawing Owner

Ang mga Main owners ay maaaring mag-promote ng bisita, miyembro, at moderator sa ranggo bilang owner sa pagki-click sa kanila at pagki-click ng "Make Owner" na buton. Ang mga owner ay may abilidad na sumipa, magban (hanggang gusto nila, kahit magpakailanman), mag-unban (kahit sa magpaikailanmang mga banned na user) ma bisita, mga miyembro, at mga moderator. Ang mga owner ay may abilidad rin ma gawin ang kahit sino bilang isang moderator, miyembro, o bisita, sa lagay na sila ay hindi isang owner.

Kinakailangan mong mag-ingat kung sino ang gagawin mong owner, at kinakailangang ang mga tao lamang na ito ay iyong pinagkakatiwalaan. Ang owners ay mayroong kapangyarihan na sirain ang chat kumpara sa moderators sa pag gawa ng hindi magandang moderators, pag demote ng maayos na moderators, at pagban ng magpakailanman sa lahat na hindi owner.

Tandaan: Ang main owner ng chat ay pweding gumamit ng Gcontrol na power para baguhin ang standard na mga setting para sa maximum ban na haba para sa mga moderator at mga owner, ang kanilang mga kakayahan na unban, sipa, gumawa ng mga miyembro at mga moderator.

Mga Pangkalahatang Tanong at Payong Chat

Kailan dapat ako mag kick at mag ban ng tao?

Depende ito sa mga tuntunin ng iyong grupo at kung paano malubhang binali ng user ang mga ito. Kung ikaw ay tiwala na ang isang user ay hindi lumalabag ng mga panuntunan sa layunin o ang user ay lumabag sa maliit na patakaran, ito ay inirerekomenda na ikaw ay magbigay muna ng babala/sipa. Gayunpaman, sa mga kaso kung saan ang user ay garapal na may layuning lumabag ng panuntunan, ang ban ay nararapat.

Dapat ka laging magbigay ng mga rason kapag sumisipa/nagbaban ng mga user. Ito ay magbibigay-daan para sa kanila upang baguhin ang kanilang pag-uugali at maiwasan ang paglabag ng parehong panuntunan sa hinaharap.

Gaano karaming mga moderators ang kailangan kong gawin?

Ito ay depende sa iba't-ibang mga salik, tulad ng kung paano kaabala ang iyong chat at kung paano aktibo ang iyong mga miyembro ng kawani. Sa isip, dapat mo lamang gawin sa mga miyembrong pinagkakatiwalaan mo talaga. Kung gumawa ka ng mga user na hindi mo gaanong kilala, sila ay maaaring umabuso ng kanilang ranggo habang wala ka. Kung nais mo na gumawa ng ibang main owner, kailangan mong ibigay sa kanila ang password, o ang "EditLater" na link.

Tandaan: sinisuhestiyon namin na hindi mo ipamigay ang iyong chat password, at ikaw ay dapat laging mo lamang ibigay sa kanila ang "Edit Later" na link. Sa ganitong paraan, kung mag-bago ang iyong isip, madali mong mairereset ang chat para mapawalang bisa ang pagiging main owner nila.

Papaano gawing sikat ang aking chat?

Ang pinaka-karaniwang paraan upang makakuha ng mas maraming mga user sa iyong chat ay ang makipagkaibigan ng marami at maganunsyo ng iyong chat sa kanila. Pagbibigay alam sa mga tao in iyong chat, at ang layunin nito, ay mahalaga gawing popular ang iyong chat. Sa sandaling nagawa mo na ito, ang iyong mga kaibigan ay maaaring mag-imbita ng kanilang sariling mga kaibigan, at iba pa. Siguraduhin na hindi paulit-ulit na mag-anunsyo ng iyong chat sa xat, gayunpaman, dahil maaari itong ituring na masamang asal ng ibang mga user at may-ari ng grupo.

Isa pang mga karaniwang paraan upang makakuha ng pagiging popular ay sa pamamagitan ng paggamit ng "promotion". Sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyong ito, ikaw ay maaaring makipagkalakal ng xats o days kapalit para sa iyong chat na maipakita sa homepage ng xat para sa isang limitadong halaga ng oras. Bilang kahalili, maaari kang makipagkalakal ng xats o days upang i-promote ang iyong chat sa pamamagitan ng banner ads, sa limitadong oras. Ang parehong mga opsyon ay maaaring maakit ang mga users pansamantala o kahit permanente, tangkilikin nila ang iyong chat.

Narito ang ilang karagdagang mga tip upang gawin ang iyong chat na mas sumasamo sa mga bagong user:

 • Gumamit ng kaakit-akit na background.
 • Gumawa ng pala-kaibigan at kagalang-galang na mga staff miyembro.
 • Magdagdag ng radyo sa iyong chat.
 • Mag-embed ng tampok sa ibaba ng iyong chat.
 • I-customize ang iyong chat sa pamamagitan ng paggamit ng grupong powers.
 • Magdagdag ng bot sa iyong chat.
 • Maggawa ang iyong grupo ng espesyal na paksa na ikaw ay interesado tungkol dito.
 • Ilagay ang iyong chat sa isang website o sa pahina ng social media.
 • Pumili ng mapaglarawang mga tag para sa iyong grupo upang maaari itong matagpuan sa mga search engine.

Papaano ko mababawi ang aking pagkamay-ari, at ano ang aking gagawin kung isang tao na nagkamaling makuha ang aking pagkamay-ari?

Upang mabawi ang pagkamay-ari ng iyong chat, kailangan mong mag-click ng "Edit" sa ilalim ng iyong chat, ipasok ang iyong chat password, at mag-click sa "Chat Box Settings" na buton. Ito ay gagawin kang may-ari muli.

Kung ang user nagkamaling naging main owner sa iyong chat, kailangan mo munang ireset ang iyong chat. Upang gawin ito, i-click ang "Edit" sa ibaba ng iyong chat, ipasok ang iyong chat password, at magscroll pababa at i-click ang "Reser chat box" na buton. Ito ay gagawin mga bisita ang lahat ng user sa iyong chat, pati na rin ang pagkaka-unban ng mga banned user.

Pag nareset mo na ang iyong chat, ito ay inirerekomenda na baguhin ang iyong chat password at password ng iyong e-mail.

Ano ang ang aking gagawin kung makatanggap ako ng feedback?

kung ang isang user ay nagpapadala ng feedback sa pamamagitan ng mensaheng buton na matatagpuan sa ibaba ng chat, ito ay ipaparating sa iyong e-mail. Kung nakatanggap ka ng isang mensahe tungkol sa iyong mga tauhan inaabuso ang kanilang kapangyarihan kapag ikaw ay wala, dapat mong siyasatin. Dapat mo ring tandaan na ang ilang mga tao ay magrereklamo kahit na sila ay na-ban ng patas.

$tealth Mode

Ang mga owners ay lalabas sa user list bilang isang bisita (berde) sa pamamagitan ng paglalagay ng "$" sa unang karakter ng kanilang pangalan. Kaya't kung ikaw ay karaniwang tinatawag na WuggyBunch, gusto mo baguhin ang iyong pangalan na "$WuggyBunch". Tanging ikaw lamang ang makakakita ng "$". Maaari mo itong gamitin kung gusto mong makipag-usap sa iyong mga kaibigan lang at hindi mo nais na madisturbo ng mga pribadong mga chat galing sa mga bisita.

Ang mga moderators at ibang may-ari ay puwede pa ring malaman na ikaw ay isang main owner sa pamamagitan ng pagpindot sa iyong pangalan at pagtingin sa mga buton na "Ban" "Kick" at "Gawing Miyembro/Bisita" na kulay gray.

Sinuman ay makakaalam na isa kang may-ari kung gagamitin mo ang iyong abilidad na ang owner lamang ang makakagawa.

Pagdagdag ng tab sa grupong chat

Upang magdagdag ng grupong chat na tab sa iyong chat, i-click ang "Edit your Chat" sa taas ng "Sign Out" na buton at pumili ng grupo. Kung alam mo ang pangalan ng isang partikular na grupo na gusto mong i-link, i-type ito sa edit box na matatagpuan sa kanang bahagi ng Enter Group name here at pindutin ang Get na buton at i-tsek ang tsekbox na lalabas sa listahan kasunod ng grupong pangalan. Upang tanggalin ang grupo mula sa tab, simpleng i-uncheck ang box kasunod nito.

Ekstra na mga Tampok

Ang pahinang Extra Features ay maaaring mabuksan alinman sa pamamagitan ng pagpindot sa "Extra Features ..." na buton pagkatapos ng pagbukas sa "Edit Your Chat" na menu, o sa pagki-click ng "Edit" sa baba ng kanang bahagi ng chat, pagpasok ng iyong password, at pagki-click ng "Chatbox Settings" na buton. Ang pahinang ito ay ginagamit upang mabawi o gumawa ng isang pangunahing may-ari sa iyong chat, bumuo ng isang naka-embed na code para sa iyong grupo, i-edit rin ang iba pang mga grupong setting.

= Pag-iembed ng aking grupo

Upang i-embed ang iyong chat box sa iyong profile, o sa isa pang website, kakailanganin mo ang embed code. Upang makuha ang tiyak na embed code sa iyong chat box, i-click ang "Embed" sa ibabang kaliwa ng iyong chat box. Sa sandaling nagawa mo na ito, maaari mong kopyahin ang code na ibibigay at gamitin ito upang makatulong na ikalat ang iyong chat sa iba pang mga medium.

Listahan ng huwag

Kung ayaw mong hindi ilista ang iyong grupong chat sa kahit saan sa xat (i.e. promosyon, tampok, popular na mag pahina, at paghanap) maaari mong i-tsek ang "Huwag ibilang itong chat box sa kahit anong mga listahan o tsart" checkbox.

Mga miyembro lamang

Maaari mong italaga ang iyong chat upang ang mga miyembro at nakakataas ay puwedeng magchat doon, Ito ay perpekto kung kung nais mong panatilihin ang iyong chat para lamang sa mga kaibigan.

Ito ay inirerekomenda na iyong panatilihin itong naka-off kung ikaw ay nagsisimula ng isang bagong grupo dahil maaari itong makadismaya ng bagong mga bisita.

Live mode

Live mode ay espesyal mode kung saan pinapayagan kang maghost ng mga malalaking kaganapan sa iyong grupong chat.

Mga Rehistrado at Subcribers lamang

Maaari mo ring itakda ang iyong grupo upang payagan lamang ang mga nakarehistrong user upang makipag-chat doon, maliban kung ang mga ito ay miyembro o mataas. Ito rin ay inirerekomenda na ito ay mananatiling hindi paganahin kung ang iyong chat ay bago.

Gayundin, maaari itong i-set na tanging gumagamit na naka-subscribe (mayroon days) maaaring makipag-chat, maliban kung ang mga ito ay ginawang isang miyembro o mataas.

Huwag magimbak ng mga mensaheng chat

Ang opsyong ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang magkaroon ng isang sariwang chat sa bawat oras na ikaw ay mag-sign in. Walang mga mensahe ang ma-iimbak, ibig sabihin na ang anumang mga potensyal na hindi naaangkop na mensahe ay hindi makikita ng pagdating ng mga miyembro ng iyong chat.

Huwag magpakita ng linya ng mga smilies =

Pagpapakita ng pabagsak na linyang smiley.

Kapag pinagana ang opsyong ito, ang mga linya ng mga smilies sa itaas ng pagta-type na box ay maging pabagsak. Lilitaw lamang ito kapag nag-hover ka sa unang smiley.

Stricter banning =

Ang opsyong ito ay magbibigay-daan sa isang tampok na susubuk na mahuli ang mga user na patuloy sa pag-unban sa kanilang sarili sa pamamagitan pag-gag sa mga ito kapag nag-sign in.

Tandaan: Ito ay maaaring makaapekto sa mga inosenteng user na may halos katulad na mga IP address sa mga taong naka-banned.

Malinaw na background

Ang opsyong ito ganap na inaalis ang panloob na background ng chat at ginagawang mas malinaw. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang kung nais mong makita ang buong panlabas na background.

Grupong wika

Maaari mong itakda ang wika ng iyong grupo sa pamamagitan ng ang drop-down na menu. Ito ang wika na ang pangkat ay ipapakita sa paligid ng mga website (hal. pag-promote at mga tampok na mga pahina).

Kulay ng buton

Ang kulay ng pindutan ng grupo ay maaaring mabago sa pamamagitan ng kahon na ito. I-click ang dito upang gumawa ng iyong kustumisadong kulay o dito upang makita ang listahan ng code ng kulay. Kailangan lang piliin mo ang mga code na gusto mo, kopyahin ito, at idagdag ang mga code ng kulay upang baguhin ang mga buton ng chat.

Radyo

Ang kahon na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang italaga ang radio sa iyong chat. Upang gawin ito, ipasok ang URL ng radio sa kahon.

Mga grupong powers

Ang mga grupong power ay isang espesyal na uri ng power na nailalapat ang mga pagbabagong group-wide tulad ng mga hanay ng smiley, mga flixes at iba pang mga tampok. Maaari mong basahin ng higit pa tungkol sa mga grupong power dito.

Pagtatalaga o pagaalis ng mga power

Upang ganap na magtalaga ng isang grupong power, kailangan mong i-tsek ang kahon sa tabi ng kani-kanilang mga power at mag-scroll pababa at i-click ang "I-update ang mga opsyong ito" kapag natapos. pagaalis ng grupong power ay dapat gawin sa pamamagitan ng chat. I-type ang power smiley sa chat tulad ng (banish), i-click ito at i-click ang alisin sa pagkakatalaga.

I-edit mamaya (pangunahing link)

I-save ang link na ito upang madali mong magawang bumalik sa pahina ng Extra Features. Ang link na ito ay maaari ding ibinibigay sa ibang mga user upang payagan ang mga ito upang maging pangunahing may-ari nang walang pagkuha ng password ng grupo.