การประมูลพาวเวอร์

From xat wiki
Revision as of 07:37, 12 January 2017 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

xat has an auction system where you can bid for limited powers.

The auction page is located here: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php. If you are looking for identification numbers (IDs) auction information, please click here.

Auction

Before bidding on a power, read the auction rules as stated on the power auction page.

In this auction system, each bidder bids the current minimum value on the quantity of powers they wish to acquire (up to 80 powers), and at the end of the auction everyone will pay the current minimum value. If you win an auction, the xats will be automatically deducted and the powers will be placed on your account.

Note: You may increase your bid as the minimum value increases. However, you cannot reduce the quantity of powers that you are bidding for.

Technical information

  • Current Maximum will show the value of the highest bid.
  • Current Average will show the value for the power out of all bids above the minimum bid.
  • Current Minimum will show the current minimum value that you need to bid to get a power, which is also the price that everyone will pay for the power when the auction ends.

Click here if you are looking for further technical information on how this auction system works.

Example auction

ถ้าเป็นการประมูลพาว 8000ตัวและปิดการประมูลโดยที่ราคาประมูลขั้นต่ำออกมาเป็น 200 xats ดังนั้นทุกคนที่ประมูลไป 200 xatsหรือมากกว่าจะได้พาวไปในราคา 200 xatsต่อตัว. คนที่ประมูลต่ำกว่า 200 xats จะไม่ได้พาว,แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่เสีย xats

ฉันควรประมูลอย่างไร?

มันขึ้นกับว่าคุณต้องการและทุ่มเทเพื่อให้ได้มันมามากน้อยเพียงใด.ถ้ามี CLEAR 500 ตัวสำหรับการประมูล:

  • ถ้าคุณต้องการที่จะต่อรอง คุณลองประมูลไปด้วยราคาที่ต่ำมากเทียบกับราคาตลาดของพาวตัวนี้ (เช่น 500xats)เพื่อกะฟลุคแต่คุณจะไม่ได้ไรเลย
  • ถ้าคุณอยากได้พาวนี้แต่ไม่อยากทุ่มไปมาก ลองประมูลไป 2000 xats, คุณอาจโชคดีที่จะประมูลได้ในราคาตามต้องการที่ถูกมากหรือน่อยกว่า
  • ถ้าคุณมีความกระตือรือร้นที่จะทุ่มเทประมูลพาวนี้มาให้ได้ ลองประมูลไป 4000 xats คุณอาจหาราคานี้หรือน้อยกว่านี้ได้ในเทรดดังนั้นคุณควรได้มันในการประมูลและหวังไว้ว่าอาจได้ในราคาที่น้อยกว่า 4000 ที่คุณเสนอราคาไป.
\