การประมูลพาวเวอร์

From xat wiki
Revision as of 12:02, 4 September 2015 by Cyan (xat.me/Cyan) (Importing a new version from external source)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

xat กำลังแนะนำระบบประมูลใหม่ซึ่งคุณสามารถเสนอราคาในการประมูลสำหรับพาวจำกัดได้

โปรดโน๊ตไว้ว่าระบบประมูลพาวอยู่ในขั้นทดลอง(เบต้า)และอาจพบปัญหา.

หน้าที่ใช้ประมูลอยู่นี่: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php

ผู้เสนอราคาประมูลแต่ละรายเสนอราคาสูงสุดและจำนวนที่ต้องการ. ในตอนท้ายของการประมูลทุกคนจะจ่ายราคาต่ำสุด,เช่นเดียวกับผู้เสนอราคาประมูลที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาที่จะชนะ

 • คุณต้องมีแชตจำนวนที่เพียงพอสำหรับราคาที่คุณกำลังประมูล,ถ้าไม่พอเมื่อราคาขั้นต่ำขึ้น,คุณจะไม่สามารถทำการประมูลต่อได้.
 • คุณสามารถประมูลพาวได้มากสุด80ตัว
 • คุณสามารถเพิ่มราคาที่คุณประมูลได้,แต่คุณไม่สามารถลดจำนวนพาวเวอร์ซึ่งคุณได้ประมูลไว้ได้.

การประมูลทำงานตามข้างล่างนี้

 • ช่องประมูลคุณใส่ราคาสำหรับราคาพาวแต่ละตัว.
  • ถ้าคุณใส่ราคาไป 100 xatsและคุณประมูลพาวไป 80ตัว,คุณต้องมี 8000xats เพื่อให้ครอบคลุมการประมูลพาวของคุณได้.
 • ค่ามากสุดปัจจุบัน:นี่คือราคาที่คนประมูลมามากสุด.
 • ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน:นี่คือราคาเฉลี่ยของคนประมูลมาทั้งหมดเกินจากราคาต่ำสุด.
 • ค่าต่ำสุดปัจจุบัน:นี่คือราคาต่ำสุดที่คุณจำเป็นต้องประมูลเพื่อที่จะได้พาวเวอร์.มันเป็นราคาที่ทุกคนจะต้องจ่ายเมื่อปิดประมูลอีกด้วย.

If you want more technical information on how this auction works, visit http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction

Bidding

 • You will be bidding for the power in auction.
 • If the auction ends with less than 8000 bids, everybody that bid will pay 10 xats per power for the quantity they originally bidded for.
 • If the aucton starts to go over 8000 bids, the minimum price will start to change and people will pay the minimum price when the auction ends.

HOW TO GET YOUR WINNING POWERS

 • You will automatically receive your powers soon after the auction ends. Login if you do not.

Example auction

If the auction is for 8000 powers and at the end of the auction the minimum bid is 200 xats then everyone who bid 200 xats or more gets the powers they bid for but for 200 xats each. Everyone who bid less than 200 xats gets nothing, but they also do not lose any xats.

How should I bid?

It depends what you want to achieve. If there are 500 CLEAR powers for auction:

 • If you want a bargain you could bid low (eg 500 xats) but there is a good chance you will get nothing
 • If you want to get the power but not pay too much you could bid 2000 xats, there is a good chance you will get it for less.
 • If you are very keen you could bid 4000 xats. You could probably get it on trade for less so you should get it in the auction and hopefully for less than the 4000 you bid.