Difference between revisions of "Powers Auction/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "===PAANO KUNIN ANG IYONG POWERS NA NAPANALUNAN===")
(Updating to match new version of source page)
(9 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/><div style="float:right; margin: 15px 0 15px 15px">__TOC__</div>
+
{{shortcut|pauction}}<languages/>
 +
Ang xat ay mayroong ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.
  
xat ay nagpapakilala ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Ang pahinang auctio ay narito: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php
 +
</div>
  
MANGYARING TANDAAN ang mga power na sistemang auction ay nasa beta at maaaring magkaroon ng mga isyu.
+
== Subasta ==
  
Ang pahinang auctio ay narito: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php
+
'''Before bidding on a power, read the auction rules as stated on the [http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php power auction page.]'''
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.
 
Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.
 +
</div>
  
*Kailangan mayroon kang halaga ng xats sa halaga ng iyong bid, kung wala kang halaga ng xats kapag ang minimum ay tumaas, ang iyong bid ay hindi magpoproseso.
+
'''Note:''' You may increase your bid as the minimum value increases. However, you cannot reduce the quantity of powers that you are bidding for.
*Maaari kang magbid ng maximum na 80 mga power.
 
*Maaari mong taasan ang iyong bid, pero makakapagbawas ng bilang ng power na huli mong binid.
 
'''Ang subasta ay gumagawa sa mga sumusunod sa ibaba'''
 
*Ang '''bid''' na lugar ay ang presyo, ikaw ay magbibid para magbayas para sa KADA power.
 
**Kung ang iyong bid na 100 xats at ang ikaw at ikaw ay magbibid para sa 80 na mga power, kakailanganin mo ng 8000 xats na total para takpan ang iyong bid.
 
*Kasalukuyang Maximum: '''Ito ang pinakamataas na big sa ngayon.'''
 
*Kasalukuyang Karaniwan: Ito ang kasalukuyang karaniwang presyo para sa power ng lahat ng mga bid. Ito rin ay ang presyo na babayaran ng lahat kapag ang subasta ay magtapos.'''
 
  
Kung gusto mo ng mas maraming impormasyong teknikal kung paano ito ang subastang ito gumagana, bisitahin ang http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction
+
=== Technical information ===
  
===Bidding===
+
* '''Current Maximum''' will show the value of the highest bid.
  
*Ikaw ay magbibid para sa power sa subasta.
+
* '''Current Average''' will show the value for the power out of all bids above the minimum bid.  
*Kung ang subasta ay magtapos ng mas mababa ng 8000 na mga bids, lahat ng nagbid ay magbabayad ng 10 xats kada power para sa dami na orihinal nilang binid.
 
*Kung ang subasta ay magumpisa ng higit ng 8000 na mga bids, ang minimum na presyo ay maguumpisang magbago at tao ay magbabayad ng minimum na presyo kapag ang subasta ay magtapos.
 
  
===PAANO KUNIN ANG IYONG POWERS NA NAPANALUNAN===
+
* '''Current Minimum''' will show the current minimum value that you need to bid to get a power, which is also the price that everyone will pay for the power when the auction ends.
  
*You will automatically receive your powers soon after the auction ends. [http://xat.com/login Login] if you do not.
+
Click [https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction here] if you are looking for further technical information on how this auction system works.
  
===Example auction===
+
===Halimbawang subasta===
  
If the auction is for 8000 powers and at the end of the auction the minimum bid is 200 xats then everyone who bid 200 xats or more gets the powers they bid for but for 200 xats each. Everyone who bid less than 200 xats gets nothing, but they also do not lose any xats.
+
Kung ang subasta ay para sa 8000 na mga power sa katapusan ng subasta  ay 200 na xats kaya ang lahat na nagbid ng 200 xats o mas higit pa ay makakkuha ng mga power na binid nila ng kada 200 xats. Ang lahat ng nagbid ng mas mababang 200 xats ay walang makukuha, pero hindi rin sila mawawalan ng kahit anong xats.
  
===How should I bid?===
+
===Paano ako dapat na magbid?===
  
It depends what you want to achieve. If there are 500 CLEAR powers for auction:
+
Ito ay depende sa kung ano ang gusto mong makuha. Kung mayroong 500 na CLEAR na mga power para sa subasta:
* If you want a bargain you could bid low (eg 500 xats) but there is a good chance you will get nothing
+
* Kung gusto mong mag bargain maaari kang magbid ng mababa (hal. 500 xats) pero mayroong pagkakataon na wala kang makukuha.
* If you want to get the power but not pay too much you could bid 2000 xats, there is a good chance you will get it for less.
+
* Kung gusto mong kumuha ng power pero hindi nagbayad ng maaari mong maibid ng 2000 xats, mayroong pagkakataon na maaaring makuha mo ito ng mababa.
* If you are very keen you could bid 4000 xats. You could probably get it on trade for less so you should get it in the auction and hopefully for less than the 4000 you bid.
+
* Kung ikaw ay masyadong masigasig maaari kang magbid ng 4000 xats. Maaari mong kunin ito sa trade para sa mas mababa  kaya dapat mong kunin ito sa subastahan at sana ay mas mababa sa 4000 na iyong binid.
 +
__NOTOC__

Revision as of 07:25, 26 December 2018

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

Ang xat ay mayroong ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.

Ang pahinang auctio ay narito: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php

Subasta

Before bidding on a power, read the auction rules as stated on the power auction page.

Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.

Note: You may increase your bid as the minimum value increases. However, you cannot reduce the quantity of powers that you are bidding for.

Technical information

  • Current Maximum will show the value of the highest bid.
  • Current Average will show the value for the power out of all bids above the minimum bid.
  • Current Minimum will show the current minimum value that you need to bid to get a power, which is also the price that everyone will pay for the power when the auction ends.

Click here if you are looking for further technical information on how this auction system works.

Halimbawang subasta

Kung ang subasta ay para sa 8000 na mga power sa katapusan ng subasta ay 200 na xats kaya ang lahat na nagbid ng 200 xats o mas higit pa ay makakkuha ng mga power na binid nila ng kada 200 xats. Ang lahat ng nagbid ng mas mababang 200 xats ay walang makukuha, pero hindi rin sila mawawalan ng kahit anong xats.

Paano ako dapat na magbid?

Ito ay depende sa kung ano ang gusto mong makuha. Kung mayroong 500 na CLEAR na mga power para sa subasta:

  • Kung gusto mong mag bargain maaari kang magbid ng mababa (hal. 500 xats) pero mayroong pagkakataon na wala kang makukuha.
  • Kung gusto mong kumuha ng power pero hindi nagbayad ng maaari mong maibid ng 2000 xats, mayroong pagkakataon na maaaring makuha mo ito ng mababa.
  • Kung ikaw ay masyadong masigasig maaari kang magbid ng 4000 xats. Maaari mong kunin ito sa trade para sa mas mababa kaya dapat mong kunin ito sa subastahan at sana ay mas mababa sa 4000 na iyong binid.