Difference between revisions of "Powers Auction/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad...")
(Updating to match new version of source page)
 
(14 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/><div style="float:right; margin: 15px 0 15px 15px">__TOC__</div>
+
{{shortcut|pauction}}<languages/>
 +
Ang xat ay mayroong ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.
  
xat ay nagpapakilala ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Ang pahinang auctio ay narito: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php
 +
</div>
  
MANGYARING TANDAAN ang mga power na sistemang auction ay nasa beta at maaaring magkaroon ng mga isyu.
+
== Subasta ==
  
Ang pahinang auctio ay narito: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php
+
'''Before bidding on a power, read the auction rules as stated on the [http://xat.com/web_gear/chat/Auction5.php power auction page.]'''
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.
 
Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.
 +
</div>
  
*You must have the amount of xats to the amount you are bidding, if you do not have that amount when the minimum rises, your bid will not be processed.
+
'''Note:''' You may increase your bid as the minimum value increases. However, you cannot reduce the quantity of powers that you are bidding for.
*You can bid for a maximum of 80 powers.
 
*You can increase your bid, but you cannot reduce the quantity of powers that you previously bid for.
 
'''The auction works as followed below'''
 
*The '''bid''' field is the price, you will be bidding to pay for EACH power.
 
**If you bid 100 xats and you are bidding for 80 powers, you will need 8000 xats total to cover your bid.
 
*Current Maximum: '''This is the highest bid so far.'''
 
*Current Average: '''This is the current average price for the power out of all bids above the minimum bid.'''
 
*Current Minimum: '''This is the minimum price that you need to bid to get a power. It is also the price that everybody will pay when the auction ends.'''
 
  
If you want more technical information on how this auction works, visit http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction
+
=== Technical information ===
  
===Bidding===
+
* '''Current Maximum''' will show the value of the highest bid.
  
*You will be bidding for the power in auction.
+
* '''Current Average''' will show the value for the power out of all bids above the minimum bid.  
*If the auction ends with less than 8000 bids, everybody that bid will pay 10 xats per power for the quantity they originally bidded for.
 
*If the aucton starts to go over 8000 bids, the minimum price will start to change and people will pay the minimum price when the auction ends.
 
  
===HOW TO GET YOUR WINNING POWERS===
+
* '''Current Minimum''' will show the current minimum value that you need to bid to get a power, which is also the price that everyone will pay for the power when the auction ends.
  
*You will automatically receive your powers soon after the auction ends. [http://xat.com/login Login] if you do not.
+
Click [https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction here] if you are looking for further technical information on how this auction system works.
  
===Example auction===
+
===Halimbawang subasta===
  
If the auction is for 8000 powers and at the end of the auction the minimum bid is 200 xats then everyone who bid 200 xats or more gets the powers they bid for but for 200 xats each. Everyone who bid less than 200 xats gets nothing, but they also do not lose any xats.
+
Kung ang subasta ay para sa 8000 na mga power sa katapusan ng subasta  ay 200 na xats kaya ang lahat na nagbid ng 200 xats o mas higit pa ay makakkuha ng mga power na binid nila ng kada 200 xats. Ang lahat ng nagbid ng mas mababang 200 xats ay walang makukuha, pero hindi rin sila mawawalan ng kahit anong xats.
  
===How should I bid?===
+
===Paano ako dapat na magbid?===
  
It depends what you want to achieve. If there are 500 CLEAR powers for auction:
+
Ito ay depende sa kung ano ang gusto mong makuha. Kung mayroong 500 na CLEAR na mga power para sa subasta:
* If you want a bargain you could bid low (eg 500 xats) but there is a good chance you will get nothing
+
* Kung gusto mong mag bargain maaari kang magbid ng mababa (hal. 500 xats) pero mayroong pagkakataon na wala kang makukuha.
* If you want to get the power but not pay too much you could bid 2000 xats, there is a good chance you will get it for less.
+
* Kung gusto mong kumuha ng power pero hindi nagbayad ng maaari mong maibid ng 2000 xats, mayroong pagkakataon na maaaring makuha mo ito ng mababa.
* If you are very keen you could bid 4000 xats. You could probably get it on trade for less so you should get it in the auction and hopefully for less than the 4000 you bid.
+
* Kung ikaw ay masyadong masigasig maaari kang magbid ng 4000 xats. Maaari mong kunin ito sa trade para sa mas mababa  kaya dapat mong kunin ito sa subastahan at sana ay mas mababa sa 4000 na iyong binid.
 +
__NOTOC__

Latest revision as of 15:19, 5 December 2019

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

Ang xat ay mayroong ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.

Ang pahinang auctio ay narito: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php

Subasta

Before bidding on a power, read the auction rules as stated on the power auction page.

Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.

Note: You may increase your bid as the minimum value increases. However, you cannot reduce the quantity of powers that you are bidding for.

Technical information

  • Current Maximum will show the value of the highest bid.
  • Current Average will show the value for the power out of all bids above the minimum bid.
  • Current Minimum will show the current minimum value that you need to bid to get a power, which is also the price that everyone will pay for the power when the auction ends.

Click here if you are looking for further technical information on how this auction system works.

Halimbawang subasta

Kung ang subasta ay para sa 8000 na mga power sa katapusan ng subasta ay 200 na xats kaya ang lahat na nagbid ng 200 xats o mas higit pa ay makakkuha ng mga power na binid nila ng kada 200 xats. Ang lahat ng nagbid ng mas mababang 200 xats ay walang makukuha, pero hindi rin sila mawawalan ng kahit anong xats.

Paano ako dapat na magbid?

Ito ay depende sa kung ano ang gusto mong makuha. Kung mayroong 500 na CLEAR na mga power para sa subasta:

  • Kung gusto mong mag bargain maaari kang magbid ng mababa (hal. 500 xats) pero mayroong pagkakataon na wala kang makukuha.
  • Kung gusto mong kumuha ng power pero hindi nagbayad ng maaari mong maibid ng 2000 xats, mayroong pagkakataon na maaaring makuha mo ito ng mababa.
  • Kung ikaw ay masyadong masigasig maaari kang magbid ng 4000 xats. Maaari mong kunin ito sa trade para sa mas mababa kaya dapat mong kunin ito sa subastahan at sana ay mas mababa sa 4000 na iyong binid.