Difference between revisions of "Powers Auction/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad...")
(Created page with "*Kailangan mayroon kang halaga ng xats sa halaga ng iyong bid, kung wala kang halaga ng xats kapag ang minimum ay tumaas, ang iyong bid ay hindi magpoproseso. *Maaari kang mag...")
Line 9: Line 9:
 
Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.
 
Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.
  
*You must have the amount of xats to the amount you are bidding, if you do not have that amount when the minimum rises, your bid will not be processed.
+
*Kailangan mayroon kang halaga ng xats sa halaga ng iyong bid, kung wala kang halaga ng xats kapag ang minimum ay tumaas, ang iyong bid ay hindi magpoproseso.
*You can bid for a maximum of 80 powers.
+
*Maaari kang magbid ng maximum na 80 mga power.
*You can increase your bid, but you cannot reduce the quantity of powers that you previously bid for.
+
*Maaari mong taasan ang iyong bid, pero makakapagbawas ng bilang ng power na huli mong binid.
'''The auction works as followed below'''
+
'''Ang subasta ay gumagawa sa mga sumusunod sa ibaba'''
*The '''bid''' field is the price, you will be bidding to pay for EACH power.
+
*Ang '''bid''' na lugar ay ang presyo, ikaw ay magbibid para magbayas para sa KADA power.
**If you bid 100 xats and you are bidding for 80 powers, you will need 8000 xats total to cover your bid.
+
**Kung ang iyong bid na 100 xats at ang ikaw at ikaw ay magbibid para sa 80 na mga power, kakailanganin mo ng 8000 xats na total para takpan ang iyong bid.
*Current Maximum: '''This is the highest bid so far.'''
+
*Kasalukuyang Maximum: '''Ito ang pinakamataas na big sa ngayon.'''
*Current Average: '''This is the current average price for the power out of all bids above the minimum bid.'''
+
*Kasalukuyang Karaniwan: Ito ang kasalukuyang karaniwang presyo para sa power ng lahat ng mga bid. Ito rin ay ang presyo na babayaran ng lahat kapag ang subasta ay magtapos.'''  
*Current Minimum: '''This is the minimum price that you need to bid to get a power. It is also the price that everybody will pay when the auction ends.'''  
 
  
 
If you want more technical information on how this auction works, visit http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction
 
If you want more technical information on how this auction works, visit http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction

Revision as of 23:39, 14 March 2016

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

xat ay nagpapakilala ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.

MANGYARING TANDAAN ang mga power na sistemang auction ay nasa beta at maaaring magkaroon ng mga isyu.

Ang pahinang auctio ay narito: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php

Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.

 • Kailangan mayroon kang halaga ng xats sa halaga ng iyong bid, kung wala kang halaga ng xats kapag ang minimum ay tumaas, ang iyong bid ay hindi magpoproseso.
 • Maaari kang magbid ng maximum na 80 mga power.
 • Maaari mong taasan ang iyong bid, pero makakapagbawas ng bilang ng power na huli mong binid.

Ang subasta ay gumagawa sa mga sumusunod sa ibaba

 • Ang bid na lugar ay ang presyo, ikaw ay magbibid para magbayas para sa KADA power.
  • Kung ang iyong bid na 100 xats at ang ikaw at ikaw ay magbibid para sa 80 na mga power, kakailanganin mo ng 8000 xats na total para takpan ang iyong bid.
 • Kasalukuyang Maximum: Ito ang pinakamataas na big sa ngayon.
 • Kasalukuyang Karaniwan: Ito ang kasalukuyang karaniwang presyo para sa power ng lahat ng mga bid. Ito rin ay ang presyo na babayaran ng lahat kapag ang subasta ay magtapos.

If you want more technical information on how this auction works, visit http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction

Bidding

 • You will be bidding for the power in auction.
 • If the auction ends with less than 8000 bids, everybody that bid will pay 10 xats per power for the quantity they originally bidded for.
 • If the aucton starts to go over 8000 bids, the minimum price will start to change and people will pay the minimum price when the auction ends.

HOW TO GET YOUR WINNING POWERS

 • You will automatically receive your powers soon after the auction ends. Login if you do not.

Example auction

If the auction is for 8000 powers and at the end of the auction the minimum bid is 200 xats then everyone who bid 200 xats or more gets the powers they bid for but for 200 xats each. Everyone who bid less than 200 xats gets nothing, but they also do not lose any xats.

How should I bid?

It depends what you want to achieve. If there are 500 CLEAR powers for auction:

 • If you want a bargain you could bid low (eg 500 xats) but there is a good chance you will get nothing
 • If you want to get the power but not pay too much you could bid 2000 xats, there is a good chance you will get it for less.
 • If you are very keen you could bid 4000 xats. You could probably get it on trade for less so you should get it in the auction and hopefully for less than the 4000 you bid.