Powers Auction

From xat wiki
Revision as of 23:57, 14 March 2016 by Bella (xat.me/Bella) (Created page with "Ito ay depende sa kung ano ang gusto mong makuha. Kung mayroong 500 na CLEAR na mga power para sa subasta: * Kung gusto mong mag bargain maaari kang magbid ng mababa (hal. 500...")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

xat ay nagpapakilala ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.

MANGYARING TANDAAN ang mga power na sistemang auction ay nasa beta at maaaring magkaroon ng mga isyu.

Ang pahinang auctio ay narito: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php

Bawat bidder sa auction ay nagbibid ng maximum na presyo at ang dami na gusto nilang makuha. Sa katapusan ng subasta ang lahat ay magbabayad ng pinakamababang presyo, katulad ng pinamatagumpay na bidder na nagwagi.

 • Kailangan mayroon kang halaga ng xats sa halaga ng iyong bid, kung wala kang halaga ng xats kapag ang minimum ay tumaas, ang iyong bid ay hindi magpoproseso.
 • Maaari kang magbid ng maximum na 80 mga power.
 • Maaari mong taasan ang iyong bid, pero makakapagbawas ng bilang ng power na huli mong binid.

Ang subasta ay gumagawa sa mga sumusunod sa ibaba

 • Ang bid na lugar ay ang presyo, ikaw ay magbibid para magbayas para sa KADA power.
  • Kung ang iyong bid na 100 xats at ang ikaw at ikaw ay magbibid para sa 80 na mga power, kakailanganin mo ng 8000 xats na total para takpan ang iyong bid.
 • Kasalukuyang Maximum: Ito ang pinakamataas na big sa ngayon.
 • Kasalukuyang Karaniwan: Ito ang kasalukuyang karaniwang presyo para sa power ng lahat ng mga bid. Ito rin ay ang presyo na babayaran ng lahat kapag ang subasta ay magtapos.

Kung gusto mo ng mas maraming impormasyong teknikal kung paano ito ang subastang ito gumagana, bisitahin ang http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_price_auction

Bidding

 • Ikaw ay magbibid para sa power sa subasta.
 • Kung ang subasta ay magtapos ng mas mababa ng 8000 na mga bids, lahat ng nagbid ay magbabayad ng 10 xats kada power para sa dami na orihinal nilang binid.
 • Kung ang subasta ay magumpisa ng higit ng 8000 na mga bids, ang minimum na presyo ay maguumpisang magbago at tao ay magbabayad ng minimum na presyo kapag ang subasta ay magtapos.

PAANO KUNIN ANG IYONG POWERS NA NAPANALUNAN

 • Ikaw awtomatikong makakatanggap ng iyong mga powers pagkatapos lamang na magtapos ang subasta. Mag-login kung wala ka.

Halimbawang subasta

Kung ang subasta ay para sa 8000 na mga power sa katapusan ng subasta ay 200 na xats kaya ang lahat na nagbid ng 200 xats o mas higit pa ay makakkuha ng mga power na binid nila ng kada 200 xats. Ang lahat ng nagbid ng mas mababang 200 xats ay walang makukuha, pero hindi rin sila mawawalan ng kahit anong xats.

Paano ako dapat na magbid?

Ito ay depende sa kung ano ang gusto mong makuha. Kung mayroong 500 na CLEAR na mga power para sa subasta:

 • Kung gusto mong mag bargain maaari kang magbid ng mababa (hal. 500 xats) pero mayroong pagkakataon na wala kang makukuha.
 • Kung gusto mong kumuha ng power pero hindi nagbayad ng maaari mong maibid ng 2000 xats, mayroong pagkakataon na maaaring makuha mo ito ng mababa.
 • Kung ikaw ay masyadong masigasig maaari kang magbid ng 4000 xats. Maaari mong kunin ito sa trade para sa mas mababa kaya dapat mong kunin ito sa subastahan at sana ay mas mababa sa 4000 na iyong binid.