Powers Auction

From xat wiki
Revision as of 07:34, 12 January 2017 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

Ang xat ay mayroong ng pagsusubastang sistema kung saan maaari kang mag-bid para sa limitadong kapangyarihan.

The auction page is located here: http://xat.com/web_gear/chat/Auction4.php. If you are looking for identification numbers (IDs) auction information, please click here.

Subasta

Before bidding on a power, read the auction rules as stated on the power auction page.

In this auction system, each bidder bids the current minimum value on the quantity of powers they wish to acquire (up to 80 powers), and at the end of the auction everyone will pay the current minimum value. If you win an auction, the xats will be automatically deducted and the powers will be placed on your account.

Note: You may increase your bid as the minimum value increases. However, you cannot reduce the quantity of powers that you are bidding for.

Technical information

  • Current Maximum will show the value of the highest bid.
  • Current Average will show the value for the power out of all bids above the minimum bid.
  • Current Minimum will show the current minimum value that you need to bid to get a power, which is also the price that everyone will pay for the power when the auction ends.

Click here if you are looking for further technical information on how this auction system works.

Halimbawang subasta

Kung ang subasta ay para sa 8000 na mga power sa katapusan ng subasta ay 200 na xats kaya ang lahat na nagbid ng 200 xats o mas higit pa ay makakkuha ng mga power na binid nila ng kada 200 xats. Ang lahat ng nagbid ng mas mababang 200 xats ay walang makukuha, pero hindi rin sila mawawalan ng kahit anong xats.

Paano ako dapat na magbid?

Ito ay depende sa kung ano ang gusto mong makuha. Kung mayroong 500 na CLEAR na mga power para sa subasta:

  • Kung gusto mong mag bargain maaari kang magbid ng mababa (hal. 500 xats) pero mayroong pagkakataon na wala kang makukuha.
  • Kung gusto mong kumuha ng power pero hindi nagbayad ng maaari mong maibid ng 2000 xats, mayroong pagkakataon na maaaring makuha mo ito ng mababa.
  • Kung ikaw ay masyadong masigasig maaari kang magbid ng 4000 xats. Maaari mong kunin ito sa trade para sa mas mababa kaya dapat mong kunin ito sa subastahan at sana ay mas mababa sa 4000 na iyong binid.