Difference between revisions of "Rules:Assistance/da"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Alle sprog er tilladt.")
 
(74 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
|language=da <!-- replace "da" with your language code -->
 
|language=da <!-- replace "da" with your language code -->
 
   
 
   
|header=xat Assistance er en chat for brugere til at modtage hjælp i deres foretrukne sprog. For at give den bedste mulige oplevelse for alle besøgende, har vi listet en række retningslinjer nedenfor, hver bruger skal følge. Retningslinjer gælder for alle elementer i chatten.
+
|header=xat Assistance er en chat for brugere til at modtage hjælp i deres foretrukne sprog. For at give den bedste mulige oplevelse for alle besøgende, har vi listet en række retningslinjer nedenfor, hver bruger skal følge.
 
   
 
   
|header2=
+
|header2=Bemærk venligst, at retningslinjer gælder for alle elementer i chatten og kan blive ændret.
  
 
|languages=yes
 
|languages=yes
 
   
 
   
 
|rule1=Alle sprog er tilladt.
 
|rule1=Alle sprog er tilladt.
|rule1d=This is an international chat, therefore any language is allowed as long as it is appropriate.
+
|rule1d=Dette er en internationale chat, derfor er ethvert sprog tilladt, så længe det er en ''virkelige sprog''. Imidlertid, huske på at det at tale en variation af forskellige sprog på en gang med den hensigt at trolling og forstyrrer den hjælpende operationer betragtes som en stor forbrydelse. Dette indebærer moderator skøn.
 +
|rule2=At hjælpe har den vigtigste prioritet.
 +
|rule2d=Generelle emner er tilladt, men at hjælpe har højeste prioritet. Hvis generelle emner, skønnes forstyrrende til at hjælpe, kan du blive bedt om at flytte samtalen til en privat chat.
 
   
 
   
|rule2=Helping is the main priority
+
|rule3=Være respektfuld og ikke chikanere eller diskriminere.
|rule2d=General topics are allowed, but helping takes top priority. If general topics are deemed disruptive to helping, you may be asked to move the conversation to a private chat.
+
|rule3d=Vi tillader ikke chikane, diskriminerende bemærkninger eller nedværdigende slang. Sige ikke noget, der kan fornærme nogen, herunder, men ikke begrænset til, flaming en person, gruppe eller chat.
 
   
 
   
|rule3=Be respectful and do not harass or discriminate
+
|rule4=Send ikke upassende indhold.
|rule3d=We do not permit harassment, discriminatory remarks, or derogatory slang terms. Do not say anything that may offend someone, including, but not limited to, flaming a person, group, or chat.
+
|rule4d=Transmission af materiale af en uhensigtsmæssig karakter er ikke tilladt. Dette omfatter seksualiserede billeder, smiley kombinationer eller tændstikmænd. Uprofessionel adfærd som at bande eller flirte er ikke tilladt. Censurere et bandeord ved at skrive bandeord med et par udeladte tegn eller asterisker er ikke tilladt. Diskussion af meget farlige eller ulovlige lægemidler (i henhold til US/UK lov) er ikke tilladt. Dette indebærer moderator skøn.
 
   
 
   
|rule4=Do not transmit inappropriate content
+
|rule5=Annoncere ikke ikke-kreative indhold eller websites.
|rule4d=Transmitting material of an inappropriate nature is not allowed. This includes sexualized images, smiley combinations, or stick figures. Unprofessional behavior like swearing or flirting is not allowed. Censoring a swear word by typing the swear word with a few omitted characters or asterisks is not allowed. Discussion of highly dangerous or unlawful drugs (according to US/UK law) is not allowed. This involves moderator discretion.
+
|rule5d=Generelt er posting af billeder, videoer eller andre kreative indhold tilladt, så længe indholdet kommer fra en mainstream hjemmeside som YouTube eller Imgur. Linke til ting fra forumet xat eller enhver xat fan site er også acceptabel. Anden reklame er ikke tilladt, undtagen på en brugers hjemmeside. Tegning af tegn til en hjemmeside er ikke tilladt, medmindre indholdet på hjemmesiden er indhold der kan postes på den main chat.
 
   
 
   
|rule5=Do not advertise non-creative content or websites
+
|rule6=Efterlige ikke andre brugere.
|rule5d=Generally, posting images, videos, or other creative content is allowed, as long as the content comes from mainstream websites like YouTube or Imgur. Linking to things from the xat forum or any xat fan site is also acceptable. Other advertising is not allowed, except for in a user's homepage. Drawing signs to a homepage is not allowed unless the content in the homepage is also content that can be posted in the main chat.
+
|rule6d=Du må ikke udgive dig for at være andre brugere, som xat personale, [[volunteers]], [http://assistance.xat.chat/staff Assistance staff]. Forklædt som en anden bruger til at få dem sparket eller smidt ud (banned)er ligeledes ikke tilladt. Efterligning er ikke nødvendigvis at bruge samme navn og avatar som en anden bruger. Et eksempel på efterligningen er, når en bruger siger de er en anden bruger og forsøger at opføre sig som dem, der kan omfatte brug af anden person navn og avatar.
 
   
 
   
|rule6=Do not impersonate other users
+
|rule7=Anmode ikke om højere rank.
|rule6d=Do not impersonate other users, namely xat staff, [[volunteers]], or Assistance staff. Posing as another user to get them kicked or banned is also not permitted. Impersonation is not necessarily using the same name and avatar as another user. An example of impersonation is when a user says they are a different user and tries to act like them, which can include using that other person’s name and avatar.
+
|rule7d=At bede om at blive medlem eller få rank er ikke tilladt. Positioner på Assistance kan kun optjenes. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på [http://assistance.xat.chat/ranks her].
 
   
 
   
|rule7=Do not request a higher rank
+
|rule8=Du må ikke tigge og bede om gratis produkter
|rule7d=Asking to become a member or above is not allowed. Positions at Assistance are strictly earned. You can find more information by clicking [http://assistance.xat.chat/ranks/ here].
+
|rule8d=At tigge om xats, dage eller krafter vil ikke blive tolereret. Du kan enten købe xats eller deltag i konkurrencer hostet på [http://community.xat.com community forum].
 
   
 
   
|rule8=Do not beg or ask for free products
+
|rule9=Spamming er ikke tilladt.
|rule8d=Begging for xats, days, or powers will not be tolerated. You can either purchase xats or enter contests hosted on the [http://community.xat.com community forum].
 
 
|rule9=Spamming is not allowed
 
 
|rule9d=Smiley spam is over four smileys in a message, or over six in a name. However, each user is allowed to use as many num or count smileys in their name as they want, but only for letters and counting. If others report lag, the user may be asked to change their name. Sending several consecutive messages with little content is considered flooding and is not permitted. Adding extra characters to a word is fine, to a reasonable extent. A moderator will warn you if they deem your messages to resemble messages of spam. Constantly clicking someone, resulting in tickle spam, is not permitted. Constantly erasing doodles is also not allowed. Constantly posting music lyrics is not permitted.
 
|rule9d=Smiley spam is over four smileys in a message, or over six in a name. However, each user is allowed to use as many num or count smileys in their name as they want, but only for letters and counting. If others report lag, the user may be asked to change their name. Sending several consecutive messages with little content is considered flooding and is not permitted. Adding extra characters to a word is fine, to a reasonable extent. A moderator will warn you if they deem your messages to resemble messages of spam. Constantly clicking someone, resulting in tickle spam, is not permitted. Constantly erasing doodles is also not allowed. Constantly posting music lyrics is not permitted.
 
   
 
   
|rule10=The use of Size and Big is restricted
+
|rule10=Brugen af Size og Big er begrænset.
|rule10d=Do not use the [[Size]] power above level w7 or w77. Names with smileys can exceed this limit to a reasonable extent, but can not overlap text or names. The use of Size and [[Big]] (combined) above size level w6 or w66 is not allowed.
+
|rule10d=Brug ikke den [[Size]] magt over niveau w7 eller w77. Navne med smileys kan overskride denne grænse til et rimeligt omfang, men kan ikke overlappe tekst eller navne. Brug af størrelse og [[Big]] (kombineret) ovenfor størrelse niveau w6 eller w66 er ikke tilladt.
 
   
 
   
|rule11=Request and respond to assistance in a courteous manner
+
|rule11=Anmode om og reagere på bistand på en høflig måde
|rule11d=As outlined in the [http://xat.com/terms.html Terms of Service], users who request or respond to support should do so in a courteous manner. The users providing assistance at the Assistance chat do so on a voluntary basis and work to give each guest a fair and positive experience. Publicly complaining about the actions of a moderator is not acceptable, and any issues should be brought up to the Main Owner, which can be done by clicking [http://xat.com/web_gear/chat/ownerfeedback.php?GroupName=Assistance here]. All feedback sent through that channel is read.
+
|rule11d=Som det fremgår af [http://xat.com/terms.html Terms of Service], brugere der anmoder eller reaktion at støtte bør gøre det på en høflig måde. Brugerne yder bistand ved Assistance chat gør det på frivillig basis, og arbejde for at give hver gæst en fair og positiv oplevelse. Offentligt klager over handlinger foretaget af en moderator er ikke acceptabelt, og eventuelle problemer bør bringes op til Main Owner, hvilket kan gøres ved at klikke [http://xat.com/web_gear/chat/ownerfeedback.php?GroupName=Assistance here]. Alle tilbagemeldinger sendes gennem denne kanal aflæses.
 
   
 
   
|rule12=False help and fake reports may result in a ban
+
|rule12=Falsk hjælp og falske rapporter kan resultere i et forbud
|rule12d=Providing false help to a user seeking assistance is not permitted. If it appears that a user is providing false help with ill-intent or in an obviously jokingly way, that user may be banned immediately. Simple mistakes, mostly due to outdated information, may result in a warning or correction. Additionally, if a user reports another user with non-genuine proof, the reporting user may be banned forever.
+
|rule12d=At give falske hjælp til en bruger, der søger bistand er ikke tilladt. Hvis det viser sig, at en bruger giver falske hjælp med ond-hensigt eller på en spøg måde, kan brugeren blive smidt ud (banned) øjeblikkeligt. Simple fejl, for det meste på grund af forældede oplysninger, kan resultere i en advarsel eller korrektion. Desuden, hvis en bruger har rapporteret en anden bruger med uægte bevis, kan den rapoterene brugeren blive smidt ud (banned) for evigt.
 
   
 
   
|rule13=Selling or trading is generally not allowed, with a few exceptions
+
|rule13=Sælger eller handel er generelt ikke tilladt, med få undtagelser
|rule13d=Users may request to purchase subscriber days, but only if the user is out of subscriber days. All other trading should occur at the [http://xat.com/Trade Trade chat]. Buying or selling xats, days, powers, identification numbers, or graphics is allowed only in status messages. Drawing signs to a status with the intent of bringing attention to the sale of an item that is typically prohibited on the main chat is also not allowed. Buying or selling any other product or service is prohibited. Buying or selling xat products for off-site currency is prohibited.
+
|rule13d=Brugere kan anmode om at købe abonnent dage, men kun hvis brugeren er ude af abonnent dage. Alle andre handel bør forekomme på [http://xat.com/Trade Handel chat]. Køb eller salg xats, dage, beføjelser, identifikationsnumre eller grafik er kun tilladt i statusmeddelelser. Tegning af skiltene til en status med den hensigt at bringe opmærksomhed til salget af en vare, der typisk er forbudt på main chatten er det heller ikke tilladt. Køber eller sælger nogen anden vare eller tjenesteydelse er forbudt. Købe og salg af XAT produkter til off-site valuta er forbudt.
 
   
 
   
|rule14=Do not disrupt the operations of the chat
+
|rule14=Forstyrrer ikke driften af chatten.
|rule14d=Behaving in a manner that disrupts the operations of the chat may result in a ban. Having debates about topics, even politics, is acceptable as long as the discussions are civil. In accordance with the first rule, such topics may be halted if it is deemed that such topics are interfering too much with helping. A disagreement in opinion, or even constructive criticism, should not be considered disruption, but sending hateful or abusive comments will not be tolerated.
+
|rule14d=At opfører sig på en måde, der forstyrrer driften af chatten kan resultere i et forbud (ban). At have debatter om emner, som politik, er acceptabel, så længe diskussionerne er civile. I overensstemmelse med den første regel kan sådanne emner standses, hvis det skønnes, at sådanne emner forstyrre for meget med at hjælpe. Uenighed i udtalelsen, eller endda konstruktiv kritik, bør ikke betragtes som forstyrende, men at sende hadefulde eller voldige kommentarer vil ikke blive tolereret.
 
   
 
   
|rule15=Do not troll, post inflammatory remarks, or facilitate drama
+
|rule15=Du må ikke troll, poste nedværdigende (inflammatory) bemærkninger, eller facilitate drama.
|rule15d=Only ask questions related to xat. Since this is a chat where users receive assistance, there is little room for trolling or posting inflammatory remarks. We understand that users may have light-hearted fun by saying they need help and then asking a question not related to xat. This is not considered trolling. However, there are some cases to look out for. If this type of behavior becomes excessive or drawn out, or if the user has an obvious intent to annoy others or disrupt the chat, or if the user is being overly-obnoxious, they may be asked to stop. Posting things for obvious shock-value (something that may be seen as highly disgusting or angering) is considered overly-obnoxious and will not be allowed and can be considered trolling. Facilitating drama is also not allowed. This should primarily discourage negative discussion about occurrences or operations at other groups, unless a user is requesting assistance for dealing with such situations. Finally, do not repeatedly ask the same question after the question has been answered.
+
|rule15d=Stil kun spørgsmål relateret til xat. Da dette er en chat, hvor brugerne får hjælp, er der ikke meget plads til trolling eller posting nedværdigende (inflammatory) bemærkninger. Vi forstår, at brugere kan have lidt sjovt ved at sige de har brug for hjælp, og derefter stille et spørgsmål der ikke er relateret til xat. Dette anses ikke for trolling. Der er dog nogle tilfælde at holde øje med. Hvis denne type adfærd bliver for stor eller for lang trukket, eller hvis brugeren har en indlysende hensigt at genere andre eller forstyrre chatten, eller hvis brugeren er ved at blive alt for klam, kan de blive bedt om at stoppe. Posting ting for indlysende chok-værdi (noget, der kan ses som meget ulækkert eller ophidsende) anses overdrevent modbydelige og vil ikke blive tilladt, og kan betragtes som trolling. Lette drama er heller ikke tilladt. Dette skal primært modvirke negative diskussion om hændelser eller operationer på andre grupper, medmindre en bruger anmoder om bistand til at håndtere sådanne situationer. Endelig, du må ikke gentagne gange stille det samme spørgsmål, efter at spørgsmålet er blevet besvaret.
 
   
 
   
|rule16=All visitors must use a name of reasonable length or size
+
|rule16=Alle besøgende skal bruge et navn af rimelig længde eller størrelse
|rule16d=Visitors are required to use a name of reasonable length or size. Using a visible smiley as a name is acceptable. Moderators have the ability to use their own discretion when determining if a name is appropriate. Generally, using even a letter is fine. Using just a period, for example, is an example of an unreasonable name.
+
|rule16d=Besøgende er forpligtet til at bruge et navn af rimelig længde eller størrelse. At bruge en synlig smiley som navn er acceptabel. Moderatorerne har evnen til at bruge deres eget skøn ved fastsættelsen af, om et navn er passende. Generelt er bruge af selv et bukstav fint. Ved hjælp af bare en periode, for eksempel, er et eksempel på en urimelig navn.
 
   
 
   
|rule17=Do not discuss hacking or related activities
+
|rule17=Diskutere ikke hacking eller relaterede aktiviteter
|rule17d=The discussion of hacking is strictly prohibited. A user requesting help on being hacked or compromised is acceptable.
+
|rule17d=Diskussion af hacking er strengt forbudt. En bruger der anmoder om hjælp til at blive hacket eller kompromitteret er acceptabel.
 
   
 
   
|rule18=Providing insincere or ineffective help is not allowed
+
|rule18=At give uoprigtig eller ineffektive hjælp er ikke tilladt
|rule18d=If you decide to provide assistance to a user, it should not be done in an insincere way. If this were allowed, it would appear unprofessional and non-genuine. One example is simply telling a user to look at the wiki, hoping they will just find what they need. If you are not prepared to help others, then avoid helping. Simply pointing to a linked word or wiki article alone is also unprofessional and may appear non-genuine. Explaining how the guest can be better helped by viewing the resource, and explaining what the resource is for, is sufficient.
+
|rule18d=Hvis du beslutter at yde bistand til en bruger, bør det ikke ske på en uoprigtig måde. Hvis dette var tilladt, ville det se uprofessionel og uægte ud. Et eksempel er simpelthen bare at fortælle en bruger at se på wiki, og håbe de bare vil finde det, de har brug for. Hvis du ikke er parat til at hjælpe andre, så undgå at hjælpe. Blot at pege på en linket ord eller wiki artiklen alene er også uprofessionel og kan virke uægte. Forklarer, hvordan gæsten kan blive bedre hjulpet ved at se på ressourcen, og forklare, hvad ressourcen er til, er tilstrækkelig.
 
   
 
   
|rule19=Making fun of users for purchasing xat products, or attempting to earn rank, is not allowed
+
|rule19=Gøre nar af brugere for at købe xat produkter, eller forsøge at tjene rang, er ikke tilladt
|rule19d=Visitors do not come to Assistance to be berated for their purchases, so do not make fun of users for purchasing xat products. Do not make fun of users who appear to be attempting to become a member at Assistance. Their efforts are appreciated.
+
|rule19d=Besøgende kommer ikke til bistand for at blive skældte ud for deres køb, så gør ikke nar af brugere for at købe xat produkter. Gør ikke grin med brugere, der synes at forsøg på at blive medlem på bistand. Deres indsats er værdsat.
 
   
 
   
|rule20=Moderators and owners have the final say in classifying offensive material
+
|rule20=Moderatorer og ejere har det sidste ord i klassificering stødende materiale
|rule20d=Since Assistance allows all languages, it is not possible to list every offensive term or phrase. For minor instances of inappropriate behavior, the user will be told to stop or will be kicked, based on the judgement of the moderators or owners who are witnessing the behavior. If you disagree with the way a moderator or owner deals with a situation, wait until a person of higher rank is available to resolve your complaint or request.
+
|rule20d=Da Assistance giver mulighed for alle sprog, er det ikke muligt at opregne alle offensive ord eller udtryk. For mindre forekomster af upassende opførsel, vil brugeren blive bedt om at stoppe eller blive sparket, baseret på vurdering af moderatorer eller ejere, der oplever adfærden. Hvis du er uenig med måde, en redaktør eller ejer omhandler en situation, vente, indtil en person af højere rang er tilgængelig til at afgøre din klage eller anmodning.
 
   
 
   
|rule21=Obey the [http://xat.com/terms.html xat Terms of Service]
+
|rule21=Adlyde [http://xat.com/terms.html xat Terms of Service]
|rule21d=Failure to comply with the Terms of Service agreement may result in a ban. The following topics are major areas to be aware of: Exposing personal information, abusing or teaching glitches, and phishing or scamming. Linking to, discussing, or even mentioning private servers of any kind is not permitted, especially ones that involve xat.
+
|rule21d=Undladelse af at overholde  Regle og Service aftalen (Terms of Service aftalen) kan resultere i et forbud. Følgende emner er vigtige områder at være opmærksom på: afsløre personlige oplysninger, misbrugte eller undervisning glitches, og phishing eller snydere. Linker til, diskutere, eller endda at nævne private servere af enhver art er ikke tilladt, især dem, der involverer xat.
 
   
 
   
|extra='''STAFF INFORMATION'''
+
|extra='''PERSONALE INFORMATION'''
 +
 
 +
*En fuld grund er påkrævet for hver kick. Moderators skal altid omfatte en grund når forbud. De eneste undtagelser er når du er banning raid bots eller eller når en bruger unbanning selv.
 +
 
 +
*Hvis en razzia sker, brug /p beskyt tilstand. Hvis det mislykkes, bruge /pr tilstand.
 +
 
 +
*Hvis en bruger bryder en regel samtidig med at de søger hjælp, give dem mere luft end en person, der er her bare for at snakke om generelle emner.
  
*A full reason is required for each kick. Moderators always need to include a reason when banning. The only exception is when you are banning raid bots.
+
*Inkluderer regl overtrædelsens oplysninger i sparke grunden, således at brugerne kan korrigere deres adfærd. Ikke bare give et direktiv og håbe, de forstår deres forseelser.
  
*If a raid is occurring, use the /p protect mode. If that fails, use the /pr mode. Do not use protect if a user is unbanning themselves.
+
*Et forbud bør ikke udstedes, hvis en bruger forlader chatten men ville normalt få sparket for den begået forbrydelse.
  
*If a user breaks a rule while seeking assistance, give them more leniency than someone who is here to just chat about general topics.
+
*Brugerne er tilladt at teste smiley kombinationer på et minimalt niveau, så længe det ikke forstyrrer normalt hjælpende operationer.
  
*Include rule violation information in kick reasons so that users can correct their behavior. Do not just give a directive and hope they understand their wrongdoing.
+
*Uprofessionel adfærd på andre chats kan sætte dig i fare for at blive degraderet på Assistance. Dette behandles på et sag til sag grundlag.
  
*A ban should not be issued if a user leaves the chat but would normally get kicked for the committed offense.
+
*Du skal være aktiv for at vedligeholde din position. Aktivitet måles af hvor ofte du hjælper, ikke af optagede begivenheder.
  
*Users are allowed to test smiley combinations at a minimal level as long as it does not disrupt normal helping operations.
+
*Konsultere en bruger af samme eller højere rang, når det besluttes at degradere nogen. I tilfælde af tydelige misbrug, kan du degradere straks.
  
*Unprofessional conduct at other chats may put you at risk for getting demoted at Assistance. This is handled on a case-by-case basis.
+
*Ikke ban i lange perioder af sølle grunde. En dag-lange forbud kan ikke nødvendigvis være retfærdigt for alle overtrædelser af reglerne. Tænke grundigt over hvad der er retfærdigt og passende.
  
*You must be active in order to maintain your position. Activity is measured by how often you help, not by recorded events.
+
*Ejere må ikke mute folk for smålige ting (såsom smiley spam).
  
*Consult a user of equal or higher rank when deciding to demote someone. In cases of clear abuse, you can demote immediately.
+
*Spark ikke banned brugere, medmindre de gentagene gange klikker dig.
  
*Do not ban for long periods of time for measly reasons. A day-long ban may not necessarily be fair for all rule violations. Think carefully about what is fair and appropriate.
+
*Mens en ejers primære ansvar er at sikre, at andre medarbejdere effektivt hjælper og håndhæver reglerne, er ejere stadig forpligtet til at hjælpe.
  
*Owners may not mute people for petty things (such as smiley spam).
+
*Forbud udstedt af bot bør kontrolleres. Hvis brugeren har brug for hjælp, kan du overveje at unbanning dem.
  
*Do not kick banned users unless they are rapidly clicking you.
+
*Moderators er forpligtet til at give bevis for krænkelser, der finder sted i moderators privat chat.
  
*While an owner’s primary responsibility is making sure that other staff members effectively help and enforce rules, owners are still required to help.
+
*Alle personale opfordres til at bruge en oversætter til at opdage upassende beskeder på andre sprog nemt og yde bistand når en bruger ikke er i stand til at tale engelsk eller ansattes sprog.
  
*Bans issued by the bot should be verified. If the user needs help, consider unbanning them.
+
*Ejere kan gøre medlemmer, når de føler brugeren har fortjent det. Selv om det ikke er et krav, anbefales det at konsultere andre ejere før at gøre det.
  
*Moderators are required to give proof for violations that occur in the moderator’s private chat.
+
*Ejerne skal ranklock en bruger til gæst, hvis brugeren bryder en regel, og er nogle gange en midlertidig moderator.
  
*Staff is encouraged to use translator to detect inappropriate messages in other languages easily.
+
*Hvis du er væk eller optaget, skal du flytte til personale pool. Dette vil give mulighed for bot til at gøre midlertidige moderatorer mere præcist baseret på behov.
 
}}
 
}}

Latest revision as of 10:18, 26 June 2016

Assistance/da Rules

xat Assistance er en chat for brugere til at modtage hjælp i deres foretrukne sprog. For at give den bedste mulige oplevelse for alle besøgende, har vi listet en række retningslinjer nedenfor, hver bruger skal følge.
Bemærk venligst, at retningslinjer gælder for alle elementer i chatten og kan blive ændret.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎svenska • ‎العربية • ‎ไทย
1. Alle sprog er tilladt. 
Dette er en internationale chat, derfor er ethvert sprog tilladt, så længe det er en virkelige sprog. Imidlertid, huske på at det at tale en variation af forskellige sprog på en gang med den hensigt at trolling og forstyrrer den hjælpende operationer betragtes som en stor forbrydelse. Dette indebærer moderator skøn.
2. At hjælpe har den vigtigste prioritet. 
Generelle emner er tilladt, men at hjælpe har højeste prioritet. Hvis generelle emner, skønnes forstyrrende til at hjælpe, kan du blive bedt om at flytte samtalen til en privat chat.
3. Være respektfuld og ikke chikanere eller diskriminere. 
Vi tillader ikke chikane, diskriminerende bemærkninger eller nedværdigende slang. Sige ikke noget, der kan fornærme nogen, herunder, men ikke begrænset til, flaming en person, gruppe eller chat.
4. Send ikke upassende indhold. 
Transmission af materiale af en uhensigtsmæssig karakter er ikke tilladt. Dette omfatter seksualiserede billeder, smiley kombinationer eller tændstikmænd. Uprofessionel adfærd som at bande eller flirte er ikke tilladt. Censurere et bandeord ved at skrive bandeord med et par udeladte tegn eller asterisker er ikke tilladt. Diskussion af meget farlige eller ulovlige lægemidler (i henhold til US/UK lov) er ikke tilladt. Dette indebærer moderator skøn.
5. Annoncere ikke ikke-kreative indhold eller websites. 
Generelt er posting af billeder, videoer eller andre kreative indhold tilladt, så længe indholdet kommer fra en mainstream hjemmeside som YouTube eller Imgur. Linke til ting fra forumet xat eller enhver xat fan site er også acceptabel. Anden reklame er ikke tilladt, undtagen på en brugers hjemmeside. Tegning af tegn til en hjemmeside er ikke tilladt, medmindre indholdet på hjemmesiden er indhold der kan postes på den main chat.
6. Efterlige ikke andre brugere. 
Du må ikke udgive dig for at være andre brugere, som xat personale, volunteers, Assistance staff. Forklædt som en anden bruger til at få dem sparket eller smidt ud (banned)er ligeledes ikke tilladt. Efterligning er ikke nødvendigvis at bruge samme navn og avatar som en anden bruger. Et eksempel på efterligningen er, når en bruger siger de er en anden bruger og forsøger at opføre sig som dem, der kan omfatte brug af anden person navn og avatar.
7. Anmode ikke om højere rank. 
At bede om at blive medlem eller få rank er ikke tilladt. Positioner på Assistance kan kun optjenes. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på her.
8. Du må ikke tigge og bede om gratis produkter 
At tigge om xats, dage eller krafter vil ikke blive tolereret. Du kan enten købe xats eller deltag i konkurrencer hostet på community forum.
9. Spamming er ikke tilladt. 
Smiley spam is over four smileys in a message, or over six in a name. However, each user is allowed to use as many num or count smileys in their name as they want, but only for letters and counting. If others report lag, the user may be asked to change their name. Sending several consecutive messages with little content is considered flooding and is not permitted. Adding extra characters to a word is fine, to a reasonable extent. A moderator will warn you if they deem your messages to resemble messages of spam. Constantly clicking someone, resulting in tickle spam, is not permitted. Constantly erasing doodles is also not allowed. Constantly posting music lyrics is not permitted.
10. Brugen af Size og Big er begrænset. 
Brug ikke den Size magt over niveau w7 eller w77. Navne med smileys kan overskride denne grænse til et rimeligt omfang, men kan ikke overlappe tekst eller navne. Brug af størrelse og Big (kombineret) ovenfor størrelse niveau w6 eller w66 er ikke tilladt.
11. Anmode om og reagere på bistand på en høflig måde 
Som det fremgår af Terms of Service, brugere der anmoder eller reaktion at støtte bør gøre det på en høflig måde. Brugerne yder bistand ved Assistance chat gør det på frivillig basis, og arbejde for at give hver gæst en fair og positiv oplevelse. Offentligt klager over handlinger foretaget af en moderator er ikke acceptabelt, og eventuelle problemer bør bringes op til Main Owner, hvilket kan gøres ved at klikke here. Alle tilbagemeldinger sendes gennem denne kanal aflæses.
12. Falsk hjælp og falske rapporter kan resultere i et forbud 
At give falske hjælp til en bruger, der søger bistand er ikke tilladt. Hvis det viser sig, at en bruger giver falske hjælp med ond-hensigt eller på en spøg måde, kan brugeren blive smidt ud (banned) øjeblikkeligt. Simple fejl, for det meste på grund af forældede oplysninger, kan resultere i en advarsel eller korrektion. Desuden, hvis en bruger har rapporteret en anden bruger med uægte bevis, kan den rapoterene brugeren blive smidt ud (banned) for evigt.
13. Sælger eller handel er generelt ikke tilladt, med få undtagelser 
Brugere kan anmode om at købe abonnent dage, men kun hvis brugeren er ude af abonnent dage. Alle andre handel bør forekomme på Handel chat. Køb eller salg xats, dage, beføjelser, identifikationsnumre eller grafik er kun tilladt i statusmeddelelser. Tegning af skiltene til en status med den hensigt at bringe opmærksomhed til salget af en vare, der typisk er forbudt på main chatten er det heller ikke tilladt. Køber eller sælger nogen anden vare eller tjenesteydelse er forbudt. Købe og salg af XAT produkter til off-site valuta er forbudt.
14. Forstyrrer ikke driften af chatten. 
At opfører sig på en måde, der forstyrrer driften af chatten kan resultere i et forbud (ban). At have debatter om emner, som politik, er acceptabel, så længe diskussionerne er civile. I overensstemmelse med den første regel kan sådanne emner standses, hvis det skønnes, at sådanne emner forstyrre for meget med at hjælpe. Uenighed i udtalelsen, eller endda konstruktiv kritik, bør ikke betragtes som forstyrende, men at sende hadefulde eller voldige kommentarer vil ikke blive tolereret.
15. Du må ikke troll, poste nedværdigende (inflammatory) bemærkninger, eller facilitate drama. 
Stil kun spørgsmål relateret til xat. Da dette er en chat, hvor brugerne får hjælp, er der ikke meget plads til trolling eller posting nedværdigende (inflammatory) bemærkninger. Vi forstår, at brugere kan have lidt sjovt ved at sige de har brug for hjælp, og derefter stille et spørgsmål der ikke er relateret til xat. Dette anses ikke for trolling. Der er dog nogle tilfælde at holde øje med. Hvis denne type adfærd bliver for stor eller for lang trukket, eller hvis brugeren har en indlysende hensigt at genere andre eller forstyrre chatten, eller hvis brugeren er ved at blive alt for klam, kan de blive bedt om at stoppe. Posting ting for indlysende chok-værdi (noget, der kan ses som meget ulækkert eller ophidsende) anses overdrevent modbydelige og vil ikke blive tilladt, og kan betragtes som trolling. Lette drama er heller ikke tilladt. Dette skal primært modvirke negative diskussion om hændelser eller operationer på andre grupper, medmindre en bruger anmoder om bistand til at håndtere sådanne situationer. Endelig, du må ikke gentagne gange stille det samme spørgsmål, efter at spørgsmålet er blevet besvaret.
16. Alle besøgende skal bruge et navn af rimelig længde eller størrelse 
Besøgende er forpligtet til at bruge et navn af rimelig længde eller størrelse. At bruge en synlig smiley som navn er acceptabel. Moderatorerne har evnen til at bruge deres eget skøn ved fastsættelsen af, om et navn er passende. Generelt er bruge af selv et bukstav fint. Ved hjælp af bare en periode, for eksempel, er et eksempel på en urimelig navn.
17. Diskutere ikke hacking eller relaterede aktiviteter 
Diskussion af hacking er strengt forbudt. En bruger der anmoder om hjælp til at blive hacket eller kompromitteret er acceptabel.
18. At give uoprigtig eller ineffektive hjælp er ikke tilladt 
Hvis du beslutter at yde bistand til en bruger, bør det ikke ske på en uoprigtig måde. Hvis dette var tilladt, ville det se uprofessionel og uægte ud. Et eksempel er simpelthen bare at fortælle en bruger at se på wiki, og håbe de bare vil finde det, de har brug for. Hvis du ikke er parat til at hjælpe andre, så undgå at hjælpe. Blot at pege på en linket ord eller wiki artiklen alene er også uprofessionel og kan virke uægte. Forklarer, hvordan gæsten kan blive bedre hjulpet ved at se på ressourcen, og forklare, hvad ressourcen er til, er tilstrækkelig.
19. Gøre nar af brugere for at købe xat produkter, eller forsøge at tjene rang, er ikke tilladt 
Besøgende kommer ikke til bistand for at blive skældte ud for deres køb, så gør ikke nar af brugere for at købe xat produkter. Gør ikke grin med brugere, der synes at forsøg på at blive medlem på bistand. Deres indsats er værdsat.
20. Moderatorer og ejere har det sidste ord i klassificering stødende materiale 
Da Assistance giver mulighed for alle sprog, er det ikke muligt at opregne alle offensive ord eller udtryk. For mindre forekomster af upassende opførsel, vil brugeren blive bedt om at stoppe eller blive sparket, baseret på vurdering af moderatorer eller ejere, der oplever adfærden. Hvis du er uenig med måde, en redaktør eller ejer omhandler en situation, vente, indtil en person af højere rang er tilgængelig til at afgøre din klage eller anmodning.
21. Adlyde xat Terms of Service 
Undladelse af at overholde Regle og Service aftalen (Terms of Service aftalen) kan resultere i et forbud. Følgende emner er vigtige områder at være opmærksom på: afsløre personlige oplysninger, misbrugte eller undervisning glitches, og phishing eller snydere. Linker til, diskutere, eller endda at nævne private servere af enhver art er ikke tilladt, især dem, der involverer xat.

PERSONALE INFORMATION

 • En fuld grund er påkrævet for hver kick. Moderators skal altid omfatte en grund når forbud. De eneste undtagelser er når du er banning raid bots eller eller når en bruger unbanning selv.
 • Hvis en razzia sker, brug /p beskyt tilstand. Hvis det mislykkes, bruge /pr tilstand.
 • Hvis en bruger bryder en regel samtidig med at de søger hjælp, give dem mere luft end en person, der er her bare for at snakke om generelle emner.
 • Inkluderer regl overtrædelsens oplysninger i sparke grunden, således at brugerne kan korrigere deres adfærd. Ikke bare give et direktiv og håbe, de forstår deres forseelser.
 • Et forbud bør ikke udstedes, hvis en bruger forlader chatten men ville normalt få sparket for den begået forbrydelse.
 • Brugerne er tilladt at teste smiley kombinationer på et minimalt niveau, så længe det ikke forstyrrer normalt hjælpende operationer.
 • Uprofessionel adfærd på andre chats kan sætte dig i fare for at blive degraderet på Assistance. Dette behandles på et sag til sag grundlag.
 • Du skal være aktiv for at vedligeholde din position. Aktivitet måles af hvor ofte du hjælper, ikke af optagede begivenheder.
 • Konsultere en bruger af samme eller højere rang, når det besluttes at degradere nogen. I tilfælde af tydelige misbrug, kan du degradere straks.
 • Ikke ban i lange perioder af sølle grunde. En dag-lange forbud kan ikke nødvendigvis være retfærdigt for alle overtrædelser af reglerne. Tænke grundigt over hvad der er retfærdigt og passende.
 • Ejere må ikke mute folk for smålige ting (såsom smiley spam).
 • Spark ikke banned brugere, medmindre de gentagene gange klikker dig.
 • Mens en ejers primære ansvar er at sikre, at andre medarbejdere effektivt hjælper og håndhæver reglerne, er ejere stadig forpligtet til at hjælpe.
 • Forbud udstedt af bot bør kontrolleres. Hvis brugeren har brug for hjælp, kan du overveje at unbanning dem.
 • Moderators er forpligtet til at give bevis for krænkelser, der finder sted i moderators privat chat.
 • Alle personale opfordres til at bruge en oversætter til at opdage upassende beskeder på andre sprog nemt og yde bistand når en bruger ikke er i stand til at tale engelsk eller ansattes sprog.
 • Ejere kan gøre medlemmer, når de føler brugeren har fortjent det. Selv om det ikke er et krav, anbefales det at konsultere andre ejere før at gøre det.
 • Ejerne skal ranklock en bruger til gæst, hvis brugeren bryder en regel, og er nogle gange en midlertidig moderator.
 • Hvis du er væk eller optaget, skal du flytte til personale pool. Dette vil give mulighed for bot til at gøre midlertidige moderatorer mere præcist baseret på behov.