Difference between revisions of "Santa/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(17 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 
{{power-box
 
{{power-box
|power=santa|heading= Temang Santa [[Flix]] at mga smilies
+
|power=santa|heading= Temang Santa [[Special:MyLanguage/Category:Flix|Flix]] at mga smilies
|status= grupong power
+
|status=group
|flix=yes
 
 
|info= Ang '''SANTA''' power ay naghihintulot na magdagdag ng flix at mga backgrounds sa iyong chat.
 
|info= Ang '''SANTA''' power ay naghihintulot na magdagdag ng flix at mga backgrounds sa iyong chat.
  
Line 18: Line 17:
 
== Flix Prebiyus ==
 
== Flix Prebiyus ==
 
{{Gallery
 
{{Gallery
|http://i.imgur.com/5XRWoFg.gif
+
|https://util.xat.com/wiki/images/b/bf/Santa1.gif
|http://i.imgur.com/dN70Ghq.gif
+
|https://util.xat.com/wiki/images/6/6e/Santa2.gif
|http://i.imgur.com/uyqx8EF.gif
+
|https://util.xat.com/wiki/images/1/14/Santa3.gif
 
}}
 
}}
 
==Pagbago ng Flix settings==
 
==Pagbago ng Flix settings==
  
'''Effect:''' Choose which santa themed flix animation to add to your chat. You can choose from: Baubles, Santa and Present.
+
'''Effect:''' Mamili kung anong santa na temang flix animasyon ang idaragdag sa iyong chat. Maaari kang mamili sa: Baubles, Santa at Present.
 
 
'''Horizontal offset (%):''' Change how far left or right the flix is placed. Minimum value of -100 and maximum of +100.
 
  
'''Vertical offset (%):''' Change how far up or down the flix is placed. Minimum value of -100 and maximum of +100.
+
'''Horizontal offset (%):''' Palitan kung gaano kalayo sa kaliwa at kanan ang flix. Ang pinakamababa ay -100 at ang pinakamataas ay +100.
  
'''Scale (%):''' Change the size of the flix. Minimum value of 1 and maximum of 1000.
+
'''Vertical offset (%):''' Palitan kung gaano kataas o kababa ang flix. Pinakamababa ay -100 ang pinakamataas ay +100.
  
'''Background:''' Change which santa themed background to show on your chat. You can choose from: None, Santas, Moon, Gift.  
+
'''Scale (%):''' Palitan ang laki ng flix. Pinakamababa ay 1 at pinakamataas ay 1000.
  
'''Glitter:''' Change what comes out of the present in the Present flix. You can choose from: all, star, burst, xatsat, d. '''Note:''' the first animation will always be stars.
+
'''Background:''' Mamili kung anong santa na temang background ang gustong ipakita sa chat. Maaring mamili sa: None, Santas, Moon, Gift.  
  
'''Star color:''' Change the color of the stars (or alternative Glitter). THIS MUST BE SET FOR THEM TO SHOW!
+
'''Glitter:''' Palitan kung ano ang lumalabas sa kasalukuyan sa Kasalukuyang flix. Maaaring mamili sa: all, star, burst, xatsat, d. '''Paalala:''' ang unang animasyon ay ang laging stars.
  
'''Number of stars:''' Change the amount of stars (or alternative Glitter) that comes out of the gift. THIS MUST ALSO BE SET.
+
'''Star color:''' Palitan ang kulay ng stars (o alternatibong Glitter). ITO AY KINAKAILANGANG I-SET PARA SILA AY MAKITA!
  
'''Present:''' Toggles on or off the present in the Present flix.
+
'''Number of stars:''' Palitan ang dami ng stars (o alternatibong Glitter) na lalabas bilang regalo. ITO AY KINAKAILANGAN RING I-SET.
  
== Smilies ==
+
'''Present:''' Pwedeng i-toggle on o off ang present sa present na flix.
 
|smiley1=santa
 
|smiley1=santa
 
|smiley2=sabiggrin
 
|smiley2=sabiggrin
Line 53: Line 50:
 
|smiley9=satongue
 
|smiley9=satongue
 
|smiley10=sawink
 
|smiley10=sawink
 +
 +
|flix=yes
 +
|smiley=yes
 +
|allpowers=yes
 +
|christmas=yes
 
}}
 
}}

Latest revision as of 20:15, 12 May 2018

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
santa.png (SANTA) - Temang Santa Flix at mga smilies GRUPONG POWER

Ang SANTA power ay naghihintulot na magdagdag ng flix at mga backgrounds sa iyong chat.

Mas maraming Santa powers na itinakda sa chat, mas maraming flixes ang iyong magagamit.

  • 1 kapangyarihan = PALAMUTI SA XMAS TREE na flix
  • 2 kapangyarihan = SANTA na flix
  • 4 kapangyarihan = REGALO na flix

Mayroon ka ring 3 backgrounds:

  • SANTAS
  • BUWAN
  • REGALO

Flix Prebiyus

Pagbago ng Flix settings

Effect: Mamili kung anong santa na temang flix animasyon ang idaragdag sa iyong chat. Maaari kang mamili sa: Baubles, Santa at Present.

Horizontal offset (%): Palitan kung gaano kalayo sa kaliwa at kanan ang flix. Ang pinakamababa ay -100 at ang pinakamataas ay +100.

Vertical offset (%): Palitan kung gaano kataas o kababa ang flix. Pinakamababa ay -100 ang pinakamataas ay +100.

Scale (%): Palitan ang laki ng flix. Pinakamababa ay 1 at pinakamataas ay 1000.

Background: Mamili kung anong santa na temang background ang gustong ipakita sa chat. Maaring mamili sa: None, Santas, Moon, Gift.

Glitter: Palitan kung ano ang lumalabas sa kasalukuyan sa Kasalukuyang flix. Maaaring mamili sa: all, star, burst, xatsat, d. Paalala: ang unang animasyon ay ang laging stars.

Star color: Palitan ang kulay ng stars (o alternatibong Glitter). ITO AY KINAKAILANGANG I-SET PARA SILA AY MAKITA!

Number of stars: Palitan ang dami ng stars (o alternatibong Glitter) na lalabas bilang regalo. ITO AY KINAKAILANGAN RING I-SET.

Present: Pwedeng i-toggle on o off ang present sa present na flix.

Mga smilies