Sea/tl

From xat wiki
Revision as of 08:05, 14 February 2017 by Abbie (xat.me/Abbie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

sea.png (SEA) - Mga temang smilies na Sea GRUPONG POWER

Ang Sea na power ay nagbubukas ng ilang mga temang dagat na mga smilies. Ang bubles na smilie ay maaaring mapagalaw sa palibot sa paggamit ng w na code, hal.(d#bubbles#w10_0) gagawin ang bubbles na pumunta sa taas ng ulo ng mga smilies.

Mga halimbawa:

  • (smile#diver#weed#bubbles#w20_20)
  • (smile#fish#weed#bubbles#w16_20)

Para sa impormasyon kung paano magtalaga ng power na ito, mangyaring mag-click dito.

Mga smilies