Difference between revisions of "Sinbin/th"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "== ใช้อย่างไร ==")
Line 12: Line 12:
 
== ใช้อย่างไร ==
 
== ใช้อย่างไร ==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
เริ่มแชทส่วนตัวไปหาผู้ดูแลแล้วพิมพ์ "/n" ตามด้วยระยะเวลาสำหรับการพักงาน
ในการใช้ Sinbin ให้แชทส่วนตัวไปหาผู้ดูแลแล้วพิมพ์ "/n" ตามด้วยระยะเวลาสำหรับการพักงาน
 
:'''ตัวอย่าง''': /n2.5 (พักงานเป็นเวลาชั่วโมง 30 นาที)
 
</div>
 
  
 
''Example: Sending '''/n2.5''' in a moderator's private chat will sinbin them for 2 hours 30 minutes.''
 
''Example: Sending '''/n2.5''' in a moderator's private chat will sinbin them for 2 hours 30 minutes.''

Revision as of 04:11, 23 December 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
sinbin.png (SINBIN) - พักงานผู้ดูแล

Sinbin จะให้เจ้าของหรือเจ้าของหลักสั่งพักงานผู้ดูแลจากการเป็นผู้ดูแลถาวรเป็นเวลาตั้งแต่ 36 วินาทีจนถึงถึง 24 ชั่วโมง พาวเวอร์นี้จะใช้งานกับผู้ดูแลชั่วคราวไม่ได้

ผู้ดูแลที่ยังออนไลน์อยู่หลังจากที่หมดเวลาจากการลงโทษแล้ว จะเหมือนโดน sinbin อยุ่จนกว่าเขาจะลงชื่อออกแล้วกลับเข้ามาใหม่(รวมถึงการเปลี่ยนชื่อ, รูปหรือเพจของตัวเองด้วย)

ใช้อย่างไร

เริ่มแชทส่วนตัวไปหาผู้ดูแลแล้วพิมพ์ "/n" ตามด้วยระยะเวลาสำหรับการพักงาน

Example: Sending /n2.5 in a moderator's private chat will sinbin them for 2 hours 30 minutes.

โปรดสังเกต: อย่างคุณต้องเป็นเจ้าของถึงจะใช้พาวเวอร์ตัวนี้ได้!