Difference between revisions of "Sinbin/th"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "ผู้ดูแลที่ยังออนไลน์อยู่หลังจากที่หมดเวลาจากการลงโทษแล้ว จะ...")
Line 8: Line 8:
 
|info= Sinbin จะให้เจ้าของหรือเจ้าของหลักสั่งพักงานผู้ดูแลจากการเป็นผู้ดูแลถาวรเป็นเวลาตั้งแต่ 36 วินาทีจนถึงถึง 24 ชั่วโมง พาวเวอร์นี้จะใช้งานกับผู้ดูแลชั่วคราวไม่ได้
 
|info= Sinbin จะให้เจ้าของหรือเจ้าของหลักสั่งพักงานผู้ดูแลจากการเป็นผู้ดูแลถาวรเป็นเวลาตั้งแต่ 36 วินาทีจนถึงถึง 24 ชั่วโมง พาวเวอร์นี้จะใช้งานกับผู้ดูแลชั่วคราวไม่ได้
  
Moderators that are still online after the sinbin has run out will remain sinbinned until they sign out and in (including changing username, avatar and homepage).
+
ผู้ดูแลที่ยังออนไลน์อยู่หลังจากที่หมดเวลาจากการลงโทษแล้ว จะเหมือนโดน sinbin อยุ่จนกว่าเขาจะลงชื่อออกแล้วกลับเข้ามาใหม่(รวมถึงการเปลี่ยนชื่อ, รูปหรือเพจของตัวเองด้วย)
  
 
== How to Use ==
 
== How to Use ==

Revision as of 04:09, 23 December 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
sinbin.png (SINBIN) - พักงานผู้ดูแล

Sinbin จะให้เจ้าของหรือเจ้าของหลักสั่งพักงานผู้ดูแลจากการเป็นผู้ดูแลถาวรเป็นเวลาตั้งแต่ 36 วินาทีจนถึงถึง 24 ชั่วโมง พาวเวอร์นี้จะใช้งานกับผู้ดูแลชั่วคราวไม่ได้

ผู้ดูแลที่ยังออนไลน์อยู่หลังจากที่หมดเวลาจากการลงโทษแล้ว จะเหมือนโดน sinbin อยุ่จนกว่าเขาจะลงชื่อออกแล้วกลับเข้ามาใหม่(รวมถึงการเปลี่ยนชื่อ, รูปหรือเพจของตัวเองด้วย)

How to Use

ในการใช้ Sinbin ให้แชทส่วนตัวไปหาผู้ดูแลแล้วพิมพ์ "/n" ตามด้วยระยะเวลาสำหรับการพักงาน

ตัวอย่าง: /n2.5 (พักงานเป็นเวลาชั่วโมง 30 นาที)

Example: Sending /n2.5 in a moderator's private chat will sinbin them for 2 hours 30 minutes.

โปรดสังเกต: อย่างคุณต้องเป็นเจ้าของถึงจะใช้พาวเวอร์ตัวนี้ได้!