Difference between revisions of "Snakerace/ro"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Putere de Grup")
 
(Updating to match new version of source page)
 
(70 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
|power=snakerace
 
|power=snakerace
 
|heading=   
 
|heading=   
Play a competitive snake game
+
Jucați un competitiv joc șarpe
|status=
+
|status=group
Putere de Grup
+
|game=yes
 +
|allpowers=yes
 
|info= <div style="float:right; margin: 15px 0 0 15px">__TOC__</div>
 
|info= <div style="float:right; margin: 15px 0 0 15px">__TOC__</div>
 
   
 
   
SnakeRace is a [[GroupPowers|Group Power]], which allows you to compete with others by eating the number of apples before the other players. This article gives information on SnakeRace.
+
SnakeRace este o [[Special:MyLanguage/Powers#Group Powers|Putere de Grup]], care vă permite să concurați cu alții mâncând numărul de mere înaintea celorlalți jucători. Acest articol oferă informații despre SnakeRace.
  
==Playing==
+
==Jucarea==
'''The SnakeRace power is required to play the game.''' You can find chats playing SnakeRace on the following linkː http://web.xat.com/games_chat.php or you can go to http://xat.com/Game if you want more details and more games.
+
'''Puterea SnakeRace este cerută pentru a juca acest joc.''' Puteţi găsi chat-uri pe care se joacă SnakeRace pe link-ul următor: https://xat.com/groups.php sau puteţi să vă duceţi pe http://xat.com/Game dacă vreţi mai multe detalii despre joc și alte jocuri.
  
==Use==
+
Pentru a deschide jocul, click pe fereastra "games" în partea stângă a casetei de chat, apoi selectați "snakerace".
*To use the SnakeRace power, first get it from [http://xat.com/getpowers here], then click Games at the left, then click SnakeRace. Type (snakerace) in your chat and assign the power, and then click edit your chat and select extra features and activate the power by checking the box.
 
  
*You can then use the !bot command to start the bot and then use the !start command so everyone begins playing. When the game is over, players are placed by how much apples they ate.
+
*Pentru a utiliza puterea Snakerace, prima oară, achiziționați-o de pe [http://xat.com/getpowers pagina puterilor] și vizitați chat-ul pe care doriți să vă jucați. Apoi scrieți (snakerace) pe chat și click pe emoticonul care apare pentru a-l atribui. Apoi trebuie să activați puterea, care necesită rang-ul de proprietar principal. Click pe "Edit Your Chat", apoi "Extra Features" și derulați în jos până la caseta de bifare "snakerace". Bifați-o, și click pe "Update these options". Acum, puterea este atribuită și activată.
  
==Commands==
+
*Puteți folosi comanda !bot pentru a porni robotul și apoi folosiți comanda !start ca toată lumea să înceapă să joace. Când jocul s-a terminat, jucătorii sunt plasați în funcție de câte mere au mâncat.
'''The power is required to use any of the commands. You are required to be on the application to use the commands as well.'''
 
  
*'''!bot lang''' The bot will start with the language you choose. Examples are: '''!bot en''' (english) '''!bot es''' (spanish) '''!bot pt''' (portuguese) '''!bot ro''' (romanian) '''!bot it''' (italian) '''!bot fr''' (french) '''!bot al''' (albanian)
+
==Comenzi==
 +
'''Puterea este necesară pentru a utiliza oricare dintre comenzi. De asemenea, vi se cere să fiți pe aplicație pentru a utiliza comenzile.'''
  
*'''!help''' The bot will private message you with all the available commands.
+
*'''!bot lang''' Bot-ul va porni în limba pe care o alegeți. Exemplele sunt: '''!bot en''' (engleză), '''!bot es''' (spaniolă), '''!bot pt''' (portugheză), '''!bot ro''' (română), '''!bot it''' (italiană), '''!bot fr''' (franceză), '''!bot al''' (albaneză).
  
*'''!times play level results e.g !times 60 5 30''' This sets the maximum time allowed to finish the level, the level that you are playing on, and the amount of time the results are shown.
+
*'''!help''' Bot-ul vă va trimite un mesaj privat cu toate comenzile disponibile.
  
*'''!start''' This command will start the game.
+
*'''!timpul rezultatului de jucare exemplu: !timp 60 5 30'''.  Această comandă setează nivelul maxim de timp disponibil ca să terminați nivelul, nivelul pe care-l jucați, și cantitatea de timp în care rezultatele sunt afișate.
  
*'''!next''' This command will go to the next action, e.g from playing to results, or results to playing.
+
*'''!start''' Această comandă va porni jocul.
  
*'''!skip''' This command will restart the game.
+
*'''!next''' Această comandă va trece la acțiunea următoare, exemplu: de la jucat la rezultate, sau de la rezultate la jucat.
  
*'''!prize''' Read the Prizes section below for more information on this command.
+
*'''!skip''' Această comandă va reseta jocul.
  
*'''!banloser''' This will allow you to start banning the loser (user with the lowest number of apples) depending on how many people are in the chat. Type '''!banloser 20''' to set it to ban users after 20 people are in the chat. To remove, type '''!banloser 0''' You can view what it is set to by typing '''!banloser'''.
+
*'''!prize''' Citiți secțiunea Premii de mai jos pentru mai multe informații despre această comandă.
  
*'''!score''' If you type '''!score on''' it will display high scores from your chat only. Type '''!score off''' to turn it off.
+
*'''!banloser''' Această comandă vă va permite să începeți să banați pierzătorul (utilizatorul cu cel mai mic număr de mere), depinzând de câtă lume este pe chat. Scrieți '''!banloser 20''' ca să setați banarea utilizatorilor după ce sunt 20 de persoane pe chat. Pentru a o elimina, scrieți '''!banloser 0'''. Puteți vizualiza ce este setat prin tastarea '''!banloser'''.
  
*'''!exit/!bye''' This command will make the bot exit the chat.
+
*'''!scor''' Dacă tastați '''!scor on''' acesta va afișa scorurile mari doar de pe chat-ul dumneavoastră. Tastați '''!scor off''' pentru a-l opri.
  
==Prizes==
+
*'''!exit/!bye''' Această comandă va face bot-ul să părăsească chat-ul.
You can add prizes to the bot by transferring xats.
 
  
*Type '''!prize 10 xats''' to use a 10 xats prize for the winner of the game. You can change it to '''!prize 50 xats''', or '''!prize 1 day''' for days etc.
+
==Premii==
 +
Puteți adăuga premii bot-ului prin transferul de xats.
  
*All games started after this will offer the prize you selected, until the prize fund is empty.
+
*Scrieți '''!premiu 10 xats''' pentru a folosi 10xats ca premiu pentru câștigătorul jocului. Puteți schimba premiul prin '''!premiu 50 xats''', sau '''!premiu 1 day''' for zile etc.
  
*'''Note: The bot should store your prize for 24 hours, however, this is not guaranteed. Do not transfer large amounts of xats/days to the bot otherwise you could lose them.'''
+
*Toate jocurile încep după ce se va oferi premiul pe care l-ați ales, până când fondul de premii este gol.
  
*You can view what the prize is set to and how much the prize fund contains by typing '''!prize'''
+
*'''Notă: Bot-ul ar trebui să vă stocheze premiul pentru 24 de ore, totuşi, acest lucru nu este garantat. Nu transferaţi sume mari de xats/zile bot-ului, altfel s-ar putea să le pierdeţi.'''
  
==Settings==
+
*Puteți vedea ce premiu este setat și cât conține fondul de premiere, tastând '''!premiu'''
'''These can be changed in Extra Features of your chat under edit options.'''
 
  
*'''Controller Rank''' This setting allows you to set the minimum rank for use of the bot.
+
==Setări==
 +
'''Acestea pot fi schimbate în Caracteristicile Suplimentare ale chat-ului dumneavoastră în conformitate cu opțiunile de editare.'''
  
*'''Play time (s)''' This setting allows you to set the default play time in seconds.
+
*'''Rang-ul de Control''' Această setare vă permite să setați gradul minim de utilizare a robotului.
  
*'''Level''' This setting allows you to set the default level.
+
*'''Timpul(urile) de joc''' Această setare vă permite să setați timpul de redare implicit în secunde.
  
*'''Results time (s)''' This setting allows you to set the default result display time in seconds.
+
*'''Nivel''' Această setare vă permite să setați nivelul implicit.
  
==FAQ==
+
*'''Rezultatul(le) timpului''' Această setare vă permite să setați un rezultat implicit timpul de afișare în secunde.
*'''Q. How do I control the game?'''
 
  
*A. Click "Games" on the left, then "SnakeRace". Wait for the bot to say "SnakeRace has started." You may need to type '''!start''' before it'll work. Make sure you click the app on the side before starting!
+
==Întrebări Frecvente==
 +
*'''Î. Cum controlez acest joc?'''
  
*'''Q. Do I need the power to play?'''
+
*R. Click pe "Games" în stânga, apoi "SnakeRace". Așteptați ca robotul să vă spună "SnakeRace a început." O să fiți nevoit să tastați '''!începe''' înainte de a funcționa. Fiți sigur că dați click pe aplicație, în stânga, înainte de a începe!
  
*A. Yes. You are able to play an "offline" version without the power, but if you die, the server will not let you restart until the next match.
+
*'''Î. Am nevoie de putere ca să joc?'''
  
*'''Q. My score on the top left says I won, but the leaderboards say I came in second! Why?'''
+
*R. Da. Sunteți capabil să jucați o versiune "offline" fără putere, dar dacă muriți, server-ul nu o să vă permită să reîncepeți până la următorul meci.
  
*A. Somebody won a few seconds before you, so it shows the scores from when they won. Better luck next round! ;)
+
*'''Î. Scorul meu din stânga spune că am câștigat, dar tabela cu scoruri spune că am fost al doilea! De ce?'''
  
*'''Q. Can you remove the corner apples?'''
+
*R. Cineva a câștigat cu câteva secunde înaintea dumneavoastră, deci arată scorurile de când aceștia au câștigat. Mai mult noroc meciul următor!
 +
 
 +
*'''Î. Puteți să eliminați merele din colțuri?'''
 +
 
 +
*R. Nu vom elimina merele din colțuri. Ele sunt teste bune pentru a fi mai bun!
  
*A. We will not remove corner apples. They're a good test of being precise!
 
|pw3=|pw2=|pw1=
 
 
}}
 
}}

Latest revision as of 16:25, 17 October 2017

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

snakerace.png (SNAKERACE) - Jucați un competitiv joc șarpe PUTERE DE GRUP

SnakeRace este o Putere de Grup, care vă permite să concurați cu alții mâncând numărul de mere înaintea celorlalți jucători. Acest articol oferă informații despre SnakeRace.

Jucarea

Puterea SnakeRace este cerută pentru a juca acest joc. Puteţi găsi chat-uri pe care se joacă SnakeRace pe link-ul următor: https://xat.com/groups.php sau puteţi să vă duceţi pe http://xat.com/Game dacă vreţi mai multe detalii despre joc și alte jocuri.

Pentru a deschide jocul, click pe fereastra "games" în partea stângă a casetei de chat, apoi selectați "snakerace".

 • Pentru a utiliza puterea Snakerace, prima oară, achiziționați-o de pe pagina puterilor și vizitați chat-ul pe care doriți să vă jucați. Apoi scrieți (snakerace) pe chat și click pe emoticonul care apare pentru a-l atribui. Apoi trebuie să activați puterea, care necesită rang-ul de proprietar principal. Click pe "Edit Your Chat", apoi "Extra Features" și derulați în jos până la caseta de bifare "snakerace". Bifați-o, și click pe "Update these options". Acum, puterea este atribuită și activată.
 • Puteți folosi comanda !bot pentru a porni robotul și apoi folosiți comanda !start ca toată lumea să înceapă să joace. Când jocul s-a terminat, jucătorii sunt plasați în funcție de câte mere au mâncat.

Comenzi

Puterea este necesară pentru a utiliza oricare dintre comenzi. De asemenea, vi se cere să fiți pe aplicație pentru a utiliza comenzile.

 • !bot lang Bot-ul va porni în limba pe care o alegeți. Exemplele sunt: !bot en (engleză), !bot es (spaniolă), !bot pt (portugheză), !bot ro (română), !bot it (italiană), !bot fr (franceză), !bot al (albaneză).
 • !help Bot-ul vă va trimite un mesaj privat cu toate comenzile disponibile.
 • !timpul rezultatului de jucare exemplu: !timp 60 5 30. Această comandă setează nivelul maxim de timp disponibil ca să terminați nivelul, nivelul pe care-l jucați, și cantitatea de timp în care rezultatele sunt afișate.
 • !start Această comandă va porni jocul.
 • !next Această comandă va trece la acțiunea următoare, exemplu: de la jucat la rezultate, sau de la rezultate la jucat.
 • !skip Această comandă va reseta jocul.
 • !prize Citiți secțiunea Premii de mai jos pentru mai multe informații despre această comandă.
 • !banloser Această comandă vă va permite să începeți să banați pierzătorul (utilizatorul cu cel mai mic număr de mere), depinzând de câtă lume este pe chat. Scrieți !banloser 20 ca să setați banarea utilizatorilor după ce sunt 20 de persoane pe chat. Pentru a o elimina, scrieți !banloser 0. Puteți vizualiza ce este setat prin tastarea !banloser.
 • !scor Dacă tastați !scor on acesta va afișa scorurile mari doar de pe chat-ul dumneavoastră. Tastați !scor off pentru a-l opri.
 • !exit/!bye Această comandă va face bot-ul să părăsească chat-ul.

Premii

Puteți adăuga premii bot-ului prin transferul de xats.

 • Scrieți !premiu 10 xats pentru a folosi 10xats ca premiu pentru câștigătorul jocului. Puteți schimba premiul prin !premiu 50 xats, sau !premiu 1 day for zile etc.
 • Toate jocurile încep după ce se va oferi premiul pe care l-ați ales, până când fondul de premii este gol.
 • Notă: Bot-ul ar trebui să vă stocheze premiul pentru 24 de ore, totuşi, acest lucru nu este garantat. Nu transferaţi sume mari de xats/zile bot-ului, altfel s-ar putea să le pierdeţi.
 • Puteți vedea ce premiu este setat și cât conține fondul de premiere, tastând !premiu

Setări

Acestea pot fi schimbate în Caracteristicile Suplimentare ale chat-ului dumneavoastră în conformitate cu opțiunile de editare.

 • Rang-ul de Control Această setare vă permite să setați gradul minim de utilizare a robotului.
 • Timpul(urile) de joc Această setare vă permite să setați timpul de redare implicit în secunde.
 • Nivel Această setare vă permite să setați nivelul implicit.
 • Rezultatul(le) timpului Această setare vă permite să setați un rezultat implicit timpul de afișare în secunde.

Întrebări Frecvente

 • Î. Cum controlez acest joc?
 • R. Click pe "Games" în stânga, apoi "SnakeRace". Așteptați ca robotul să vă spună "SnakeRace a început." O să fiți nevoit să tastați !începe înainte de a funcționa. Fiți sigur că dați click pe aplicație, în stânga, înainte de a începe!
 • Î. Am nevoie de putere ca să joc?
 • R. Da. Sunteți capabil să jucați o versiune "offline" fără putere, dar dacă muriți, server-ul nu o să vă permită să reîncepeți până la următorul meci.
 • Î. Scorul meu din stânga spune că am câștigat, dar tabela cu scoruri spune că am fost al doilea! De ce?
 • R. Cineva a câștigat cu câteva secunde înaintea dumneavoastră, deci arată scorurile de când aceștia au câștigat. Mai mult noroc meciul următor!
 • Î. Puteți să eliminați merele din colțuri?
 • R. Nu vom elimina merele din colțuri. Ele sunt teste bune pentru a fi mai bun!