Space/tl

From xat wiki
Revision as of 16:53, 14 February 2018 by FuzzyBot (xat.me/FuzzyBot) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

space.png (SPACE) - Temang Space na mga smilies

Rocket kiss.

Ang saucer na smiley ay may opsyong nakatali dito kung saan ay pinapayagan kang baguhin at kung paano kataas na smiley napupunta, at ang bilis ng smiley sa paglipad, sa format ng (saucer#wHEIGHT_VELOCITY). Ang taas ay may maximum ng 10, at ang bilis ay may maximum ng 72. Subukan ang mga halimbawa na ito:

  • (saucer#w2_2)
  • (d#saucer#w10_5)

Kung mayroon kang power na ito maaari kang makapagpadala ng Rocket kiss.

Mga smilies