Spiralfx/pl

From xat wiki
Jump to: navigation, search

spiralfx.png (SPIRALFX) - Spiralfx efekty

Można zmieniać kolory spiralfx dodając #ColorCode na końcu Emotki. Przykład:(spiralfx#g) (spiralfx#F6358A).

Można również zmienić rozmiar, prędkość i kierunek swojej spirali. Aby to zrobić, należy dodać #wXYZ pod koniec swojej spiralfx kodu Emotki, gdzie:

  • X = Direction
  • Y = Speed
  • Z = Size

Przykład:(spiralfx#w923)

Przykład Emotke używając spiralfx: (d#009bcc#spiralfx#r#000001#FFF000#spiralfx#FFF000#r#000001)

Emotki