Status/pl

From xat wiki
Revision as of 14:48, 24 September 2016 by Marek (xat.me/Marek) (Created page with "Aby ustawić status, typ '''$status = Wiadomość o''' do chatbox. Czy '' nie '' umieścić spację po znaku równości. Aby wyłączyć swój status, typ '''$status=''' do ch...")
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎srpski (latinica)‎ • ‎العربية • ‎ไทย

status.png (STATUS) - Status message

Status jest wyświetlany pod nazwą.

powers status pozwala pokazać komunikat o stanie pod swoją nazwą na liście użytkowników.

Aby ustawić status, typ $status = Wiadomość o do chatbox. Czy nie umieścić spację po znaku równości. Aby wyłączyć swój status, typ $status= do chatbox.

If you want to stop all status' from showing up on the user list, type "$SetStatus=off". To enable them again, type "$SetStatus=".

Note: These commands are case sensitive.

Few examples are:

  • $status=I am busy
  • $status=Currently AFK
  • $status=Be right back