Statuscolor/tl

From xat wiki
Revision as of 10:43, 11 January 2017 by Abbie (xat.me/Abbie)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎العربية • ‎ไทย

statuscolor.png (STATUSCOLOR) - Status na may kulay EPIC

Status na mayroong puting kulay at asul na liwanag.

Ang Statuscolor ay pinapayagan kang magdagdag ng kulay sa mga letra sa iyong status sa taas ng glow ay maaari kang magdagdag ng statusglow.

  • Tandaan: Kailangan mo ng Status, statusglow, at angkop na kulay na kapangyarihan upang magamit ang statuscolor.
  • Upang gumamit ng Statuscolor, i-type ang $status=Ang iyong mensahe dito#glowcode#colorcode sa chatbox at ipadala ang mensahe. Kung hindi mo gusto ang pinakalabas na glow, maglagay ng 0 kapalit ng glowcode.
  • Kung hindi ka naglagay ng anumang mga codes na kulay sa dulo, ang status mo ay magiging normal na status, walang kulay o glow.

Mga Halimbawa:

  • $status=Hello#0#r - Kulay pulang status
  • $status=Ang iyong mensahe dito#000001#FFFFFF - Puti na may itim na glow