Difference between revisions of "Stick/pl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Kliknąć '''nową ramkę''', a następnie przenieść stickman trochę więcej, aby stworzyć animację.")
 
(18 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
|heading=   
 
|heading=   
 
Tworzenie animacji niestandardowych stickman
 
Tworzenie animacji niestandardowych stickman
 +
|allpowers=yes
 +
|function=yes
 
|info=   
 
|info=   
 
Stick jest [[Powers|power]], który pozwala na tworzenie własnych stickman animacje.
 
Stick jest [[Powers|power]], który pozwala na tworzenie własnych stickman animacje.
Line 14: Line 16:
 
* Kliknąć '''nową ramkę''', a następnie przenieść stickman trochę więcej, aby stworzyć animację.  
 
* Kliknąć '''nową ramkę''', a następnie przenieść stickman trochę więcej, aby stworzyć animację.  
  
When you're finished, click Post at the bottom right to enter it into the chat and hit send to let people see what you made.
+
Gdy skończysz, kliknij przycisk Dodaj w prawym dolnym rogu, aby wprowadzić go do rozmowy, a następnie kliknij przycisk Wyślij, aby pozwolić ludziom zobaczyć, co zrobiłeś.
  
==Buttons==
+
==Przyciski Oto każdy przycisk, a co robią:==
Here is each button, and what they do:
 
  
*'''< >''' - Moves the frame backward/forward.
+
*'''<>''' - Przesuwa ramkę do tyłu/do przodu.
  
*'''Onion''' - Show the "onion", aka "ghost", of your previous frames.
+
* '''Cebula''' - Pokaż "cebulę" aka "ducha" z poprzednich ramek.
  
*'''Play/Stop''' - Plays/Stops the preview panel (right panel), showing your smilie.
+
* '''Play / Stop''' - odtwarzanie/zatrzymanie panel podglądu (prawy panel), pokazując swoje emotki.
  
*'''1, 1/2 and 1/4''' - Changes how fast the stickman moves in the preview panel.
+
* '''1, 1/2 i 1/4''' - zmienia sposób szybki stickman'a ruchy w panelu podglądu.
  
*'''New Frame''' - Creates a new frame.
+
* '''Nowa Rama''' - tworzy nową ramkę.
  
*'''Delete Frame''' - Deletes current frame selected.
+
* '''Usuń ramkę''' - usuwa bieżącą klatkę wybrany.
  
*'''Snap''' - Makes the stickman snap to the state he was in in the previous frame.
+
* '''Snap''' - Sprawia stickman przystawki do stanu był odpowiedzialny w poprzedniej ramce.
  
*'''Default''' - Makes the stickman go back to the default standing position.
+
* '''Default''' - Sprawia, że ​​stickman wróć do pozycji domyślnej stojącej.
  
*'''Primary: Rotate/Stretch''' - Selects what happens when you click and drag the stickman's "muscles". Either it'll move it (default) , or stretch it, depending on what you click.
+
* '''Primary: Obrót/Stretch''' - Wybór tego, co się dzieje, gdy kliknij i przeciągnij "mięśnie" stickman jest. Albo będzie to go (ustawienie domyślne), przenieść lub rozciągnąć je, w zależności od tego, czego kliknij.
  
*'''Secondary: Nearest/Position''' - Chooses what happens to the stickmans other "muscles" when you drag one. Either the other muscles will move (Nearest), or will stay in the same state (Position).
+
* '''Wtórny: Najbliższe/Pozycja''' - wybiera to, co dzieje się z Stickmans innych "mięśni" podczas przeciągania jednego. Albo inne mięśnie będą poruszać (najbliżej) lub pozostanie w stanie niezmienionym (pozycja).
  
*'''At end: Reverse/Loop''' - Selects what happens when the animation ends. Either it reverses, or just starts from the beginning.
+
* '''Na koniec: do tyłu/Loop''' - Wybór tego, co się dzieje, gdy animacja kończy. Albo odwraca, lub po prostu zaczyna się od początku.
  
*'''Copy''' - Copies the smilie code to your clipboard.
+
* '''Copy''' - Kopie Kodeksu smilie do schowka.
  
*'''Reset''' - Resets the stickman to his default position. There is no undo!
+
* '''Reset''' - Resetuje stickman do jego pozycji domyślnej. Nie ma cofania!
  
*'''Post''' - Automatically puts the smilie into the message box on the chat.
+
* '''Dodaj''' - Automatycznie umieszcza smilie do skrzynki wiadomości na czacie.
 
}}
 
}}

Latest revision as of 12:36, 5 February 2017

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
stick.png (STICK) - Tworzenie animacji niestandardowych stickman

Stick jest power, który pozwala na tworzenie własnych stickman animacje.

Zastosowanie

Chociaż w czacie, kliknij gier na lewo i trzymać stick opcji dostaniemy.

 • Przeciągnij niebieskie kręgi, aby kończyny stickman ruchu.
 • Kliknąć nową ramkę, a następnie przenieść stickman trochę więcej, aby stworzyć animację.

Gdy skończysz, kliknij przycisk Dodaj w prawym dolnym rogu, aby wprowadzić go do rozmowy, a następnie kliknij przycisk Wyślij, aby pozwolić ludziom zobaczyć, co zrobiłeś.

Przyciski Oto każdy przycisk, a co robią:

 • <> - Przesuwa ramkę do tyłu/do przodu.
 • Cebula - Pokaż "cebulę" aka "ducha" z poprzednich ramek.
 • Play / Stop - odtwarzanie/zatrzymanie panel podglądu (prawy panel), pokazując swoje emotki.
 • 1, 1/2 i 1/4 - zmienia sposób szybki stickman'a ruchy w panelu podglądu.
 • Nowa Rama - tworzy nową ramkę.
 • Usuń ramkę - usuwa bieżącą klatkę wybrany.
 • Snap - Sprawia stickman przystawki do stanu był odpowiedzialny w poprzedniej ramce.
 • Default - Sprawia, że ​​stickman wróć do pozycji domyślnej stojącej.
 • Primary: Obrót/Stretch - Wybór tego, co się dzieje, gdy kliknij i przeciągnij "mięśnie" stickman jest. Albo będzie to go (ustawienie domyślne), przenieść lub rozciągnąć je, w zależności od tego, czego kliknij.
 • Wtórny: Najbliższe/Pozycja - wybiera to, co dzieje się z Stickmans innych "mięśni" podczas przeciągania jednego. Albo inne mięśnie będą poruszać (najbliżej) lub pozostanie w stanie niezmienionym (pozycja).
 • Na koniec: do tyłu/Loop - Wybór tego, co się dzieje, gdy animacja kończy. Albo odwraca, lub po prostu zaczyna się od początku.
 • Copy - Kopie Kodeksu smilie do schowka.
 • Reset - Resetuje stickman do jego pozycji domyślnej. Nie ma cofania!
 • Dodaj - Automatycznie umieszcza smilie do skrzynki wiadomości na czacie.