แบบ:Trans/jinxusage2

From xat wiki
< Template:Trans
Revision as of 09:15, 1 February 2019 by WaiZaDotCom (xat.me/WaiZaDotCom) (Created page with "เพื่อ $1 ผู้ใช้ในแชทหลัก:")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎български • ‎ไทย

เพื่อ Trans ผู้ใช้ในแชทหลัก: