Difference between revisions of "Tempmem/pl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Created page with "''Przykład: Wysyłanie '''/mo12''' użytkownika w prywatnym czacie uczyniłoby ich właściciela w ciągu 12 godzin.''")
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
|power=tempmem
 
|power=tempmem
 
|heading= Bądź tymczasowy Bywalec
 
|heading= Bądź tymczasowy Bywalec
|info=  
+
|allpowers=yes
Tempmem allows main owners, owners, and moderators to promote guests to member for any duration of time, up to 24 hours. Note that you must be a moderator or above to use this power.
+
|function=yes
 +
|info= Tempmod pozwala Głównymi właścicielami i właściciele promowanie gości i bywalca do moderatora na dowolny okres czasu, maksymalnie do 24 godzin. Pamiętaj, że musisz być właścicielem lub powyżej, aby korzystać z tego uprawnienia.
  
Temporary members that are signed in while their member rank expires will remain a member until they sign out and in (including changing name, avatar, and homepage). They will become a guest afterwards.
+
Bywalce przejściowe, które zostały podpisane w podczas gdy ich bywalca Ranking wygasa pozostanie Bywalcem dopóki się wylogować i (w tym o zmianie nazwy, Avatar i domową). Staną się gościem później.
  
== Usage ==
+
==Zastosowanie==
  
Start a private chat with the user that you want to make a temporary member and type '''/mb''' followed by the duration of time you want them to be a member for (in hours).
+
Zacznij prywatną rozmowę z użytkownikiem chcesz dokonać tymczasowego właściciela i typ '''/Mo''' a następnie przez okres czasu chcesz im być właścicielem for (w godzinach).
  
''Example: Typing '''/mb12''' in a user's private chat would make the user a temporary member for 12 hours.''
+
''Przykład: Wysyłanie '''/mo12''' użytkownika w prywatnym czacie uczyniłoby ich właściciela w ciągu 12 godzin.''
  
 
}}
 
}}

Revision as of 15:23, 12 February 2017

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎shqip • ‎العربية • ‎ไทย
tempmem.png (TEMPMEM) - Bądź tymczasowy Bywalec

Tempmod pozwala Głównymi właścicielami i właściciele promowanie gości i bywalca do moderatora na dowolny okres czasu, maksymalnie do 24 godzin. Pamiętaj, że musisz być właścicielem lub powyżej, aby korzystać z tego uprawnienia.

Bywalce przejściowe, które zostały podpisane w podczas gdy ich bywalca Ranking wygasa pozostanie Bywalcem dopóki się wylogować i (w tym o zmianie nazwy, Avatar i domową). Staną się gościem później.

Zastosowanie

Zacznij prywatną rozmowę z użytkownikiem chcesz dokonać tymczasowego właściciela i typ /Mo a następnie przez okres czasu chcesz im być właścicielem for (w godzinach).

Przykład: Wysyłanie /mo12 użytkownika w prywatnym czacie uczyniłoby ich właściciela w ciągu 12 godzin.