Tempmem

From xat wiki
Revision as of 13:46, 5 September 2016 by Marek (xat.me/Marek) (Created page with "powers Tempmem pozwala nadać użytkownikom rangi użytkownika za określoną ilość czasu.")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎shqip • ‎العربية • ‎ไทย

tempmem.png (TEMPMEM) - Make a temporary member

powers Tempmem pozwala nadać użytkownikom rangi użytkownika za określoną ilość czasu.

To make a temporary member, private chat the user you wish you temporary member and type "/mb?" whereas ? is the amount of time you wish to make them member.

Example: Typing /mb2.5 will make a user temporary member for 2.5 hours.

Musisz być moderatorem lub powyżej, aby korzystać z tego uprawnienia.

Note: The maximum time that you can temporary member someone is 24 hours.