บรรณาธิการ & นักแปล

From xat wiki
Revision as of 11:42, 14 February 2018 by Jine (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
ประสงค์จะเป็นนักแปล? คลิก here ที่นี่เพื่อสมัคร
Other languages:
العربية • ‎bosanski • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎eesti • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎Nederlands • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎shqip • ‎српски / srpski • ‎srpski (latinica)‎ • ‎svenska • ‎ไทย • ‎Tagalog • ‎Türkçe
  • หน้านี้คือที่ที่เพื่อให้เป็นที่รับทราบกันว่าผู้ใช้ที่ถูกเลือกและได้รับความไว้วางใจเหล่านี้สามารถทำการแก้ไขและแปลสารานุกรม xat ได้
  • บรรณาธิการสารานุกรม ไม่มีตัวบ่งชี้ใดๆพิเศษในแชต พวกเขาเป็นเพียงผู้ใช้ทั่วไป.
  • ถ้าคุณพบการแอบอ้างของผู้ใช้ว่าเขา/เธอเป็นบรรณาธิการสารานุกรม แต่ไม่มีชื่ออยู่หน้านี้, โปรดรายงานมาที่เราโดยทันที

เพื่อที่จะรายงาน คลิกที่ ที่นี่.

บรรณาธิการ

  • ผู้ใช้ข่างล่างนี้สามารถที่จะแก้ไขและเขียนหัวข้อบนสารานุกรม xat ได้
  • บางคนสามารถทำได้โดยเล็กน้อยมากกว่าแก้ไข โปรดดูที่นี่สำหรบรายละเอียด
    • บันทึก: บรรณาธิการทุกท่านสามารถพูดอังกฤษได้.
Wiki Name: xat ID:
Andre ee.png Andre (112633) {{ trans/{{{lang}}} }}
Angelo us.png Angelo (18500000) {{ trans/{{{lang}}} }}
Arthur br.png Arthur (82756724) {{ trans/{{{lang}}} }}
Bella dk.png kitty (666000000) {{ trans/{{{lang}}} }}
Crow en.png Four (4444) {{ trans/{{{lang}}} }}
Daniel scotland.png Daniel (72936365) {{ trans/{{{lang}}} }}
Junior do.png Junii (1522897229) {{ trans/{{{lang}}} }}
Sydno fr.png Sydno (220711) {{ trans/{{{lang}}} }}
Jedi fr.png Jedi (1B) {{ trans/{{{lang}}} }}
บรรณาธิการซึ่งทำงานอยู่จะมีแทบไฮไลท์สีเขียว

นักแปล

  • ผู้ใช้ข่างล่างนี้สามารถแปลหัวข้อสารานุกรมได้.
    • บันทึก พวกเขาไม่สามารถแก้ไข/สร้างหัวข้อสารานุกรมได้.
Wiki Name: xat ID: ภาษา:
Blacky es.png BLacky (691320709) Spanish
DonQuijote ba.png DonQuijote (926430628) Bosnian
Katie se.png ThePowerfuL1 (417029306) Swedish
Madison nl.png Madison (143143) Dutch
Matheus pt.png Matheus (1000070) Portuguese
Mighty hu.png MightyBrain1 (1497708246) Hungarian
Sevda tr.png Sevda (190301) Turkish
Shizuo rs.png Shizuo (847986292) Serbian
WaiZaDotCom th.png WaiZaDotCom (140236898) Thai
Alieno it.png Alieno (1100011) Italian
Aredhel th.png Aredhel (999985466) Thai
Cody br.png Cody (61005768) Portuguese
Elea fr.png Elea (1313) French
Gims us.png Gims (50005) Arabic
Idima iDima (99078573) Arabic
Jine th.png Jine (8888888) Thai
Kayzar gt.png Kayzar (1500899017) Spanish
Madses nl.png Madses (1496708704) Dutch
Masha pl.png Masha (108703057) Polish
Matti it.png PLasticTomato (93658205) Italian
นักแปลซึ่งทำงานอยู่จะมีแทบไฮไลท์สีเขียว