Difference between revisions of "Winter/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Ang kapangyarihang ito ay mayroon ring 4 na background na pwedeng magamit.")
Line 4: Line 4:
 
|status= grupong power
 
|status= grupong power
 
|flix=yes
 
|flix=yes
|info= Winter is a group power that allows you to add a flix (animated object) to your chat, and also comes with some bonus smilies. There are 6 different flixes, 24 smilies and 4 backgrounds.
+
|info= Winter ay isang grupong power na hinahayaan kang magdagdag ng flix (animasyong bagay) sa iyong chat, at mayroon din itong ilang mga bonus na mga smilies. Mayroon 6 na magkakaibang mga flix na available at 24 na mga smilies at 4 na background
  
 
*Mas maraming Winter na mga power ang nakatalaga, mas maraming mga flix ang mabubuksan.
 
*Mas maraming Winter na mga power ang nakatalaga, mas maraming mga flix ang mabubuksan.

Revision as of 06:06, 3 June 2016

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎shqip • ‎العربية • ‎ไทย
winter.png (WINTER) - Winter Flix at mga smilies GRUPONG POWER

Winter ay isang grupong power na hinahayaan kang magdagdag ng flix (animasyong bagay) sa iyong chat, at mayroon din itong ilang mga bonus na mga smilies. Mayroon 6 na magkakaibang mga flix na available at 24 na mga smilies at 4 na background

  • Mas maraming Winter na mga power ang nakatalaga, mas maraming mga flix ang mabubuksan.
  • 1 kapangyarihan = SANTA SLEDGE na flix
  • 2 kapangyarihan = SLEIGH MOON na flix
  • 4 kapangyarihan = TAONG YARI SA NYEBE na flix
  • 8 kapangyarihan = TSIMINEYA NI SANTA flix
  • 16 kapangyarihan = PENGUIN MARCH na flix
  • 32 kapangyarihan = PAMASKONG PUNUNGKAHOY na filx
The XMAS TREE flix has special options, see the Flix article for more details.

Ang kapangyarihang ito ay mayroon ring 4 na background na pwedeng magamit.

Flix prebiyus

  • Tingnan ang Flix na artikulo para sa mga detalye sa Flix at pagbabago ng mga settings.

Smilies

Mga smilies