Yellowcard

From xat wiki
Revision as of 14:06, 13 May 2018 by DonQuijote (xat.me/DonQuijote)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
yellowcard.png (YELLOWCARD) - Dajte žuti karton korisniku OGRANIČEN
(primjer 1) Postupak davanja žutog kartona

Yellowcard vam omogućava da date žuti karton korisniku, što prikazuje žuti karton na njegovom pijunu (Yellowcard-pawn.png). Namijenjeno je da upozorite korisnika prije nego što bude banovan.

Kada imate power, dobit ćete novu opciju pod nazivom "Žuta" navedena pod "Kick" (vidi primjer 1).

Ovaj power ne dozvoljava da date žuti karton istom ili većem rangu. Bez uključivanja gcontrol powera zadani rang je main owner.