Zap

From xat wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Zap and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
zap.png (ZAP) - เตะด้วยการสั่นไหว

Zap power ช่วยให้คุณสามารถที่จะเตะผู้ใช้ และทำให้สั่นสนทนาของพวกเขาในขณะที่เล่นเสียง หากต้องการใช้ Zap คลิกที่ชื่อของผู้ใช้แล้ว "Kick" พิมพ์เหตุผลและคลิกที่ "Zap".

ในการเปลี่ยนเสียงของ Zap (default is #raspberry) เพิ่ม # ตามด้วยซาวเสียงที่คุณต้องการ คุณสามารถค้นหารายการที่ครอบคลุมของเสียงซาว here.

Examples:

  • Spam#burp
  • Flame#ohh
  • Inappropriate#screamman

สไมลี่ต่างๆ